Anetræ for Elisabeth Serafine Scheuer

Anetræ for Elisabeth Serafine Schjoer

Denne side er lavet til hjælp og uddybning af fortællingen om Elisabeth Serafine Scheuers forældres og hendes egen historie fra fødsel til hun bliver gift med Søren Rasmussen Riishede. Den historie kan du læse på dette link: Elisabeth Serafine Scheuer. Vissenbjerg og Thyregod.
Elisabeth Serafine Schjoer (= Elisabeth Serafine Scheuer) og Søren Rasmussen Riishede i Klovborg var denne hjemmesides oldeforældre (min farmors forældre), og du kan læse deres fælles historie på dette link: Rishede 

Ved hver person har jeg tilføjet fødselsdatoer og steder, dødsdatoer og steder i det omfang, jeg har denne viden (- eller får den senere). Er der tilføjet datoer på fødsel, konfirmation, bryllup eller død, kommer oplysningen fra kirkebøger, er der kun årstal, kan oplysningen stamme fra andre kilder (se flere kilder nederst på siden). FT betyder folketælling. Har du tilføjelser/rettelser, kan du se min kontaktadresse på denne side: Forside

NB! Jeg arbejder i øjeblikket med dette anetræ, der kan forekomme fejl. Hjælp gerne, hvis du har kendskab til nogen af personerne. 

 1. Elisabeth Serafine Schjoer (Scheuer). Født den 9. november 1856 i Thyregodlund i Thyregod sogn, Vejle Amt. Døde den 6. december 1909 i Klovborg.  Hun blev døbt Schjoer, men hendes far, farfar og oldefar hed Scheuer - hvilket også er en stavemåde, der bruges om hende senere i livet. Moderen var på dåbstidspunktet ugift og havde mødt faderen Jørgen Johansen Scheuer på herregården Brandberg i Kollerup Sogn, hvor de begge tjente. Han som kusk, hun som tjenestepige. Forældrene blev senere gift. Elisabeth Serafine Schjoer blev gift med Søren Rasmussen i Rishede, Klovborg sogn. Du kan læse om Elisabeth Serafine Scheuer på dette link: Elisabeth Serafine Scheuer. Vissenbjerg og Thyregod
 2. Jørgen Johansen Scheuer. Født 21. januar 1837 i Nygrøfteberghus, Vissenbjerg sogn, Odense Amt. Døde den 14. marts 1904 i St Knuds sogn i Odense. I FT 1840 kaldes han Jørgen Hendrich Scheuer, 4 år i Grøftebjerghuus. Blev gift i Vejle den 18. marts 1859 med Birgithe Marie Jensdatter. Døde hjemme d. 14. marts 1904. På det tidspunkt boede de i St Knudsgade 31, stuen, baghuset. I dødsattesten blev han betegnet som fabriksarbejder, der fik alderdomsunderstøttelse. I skifteprotokollen 1902-1904 fra Odense Byfoged erklærede hans enke, Birgithe Marie Scheuer, med sin underskrift, at afdøde udover alderdomsunderstøttelse intet efterlod sig. Du kan læse videre om Jørgen Johansen Scheuer på dette link: Elisabeth Serafine Scheuer. Vissenbjerg og Thyregod
 3. Birgithe Marie Jensdatter (Risager). Født 9. marts 1829 i Vester sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt - Død 19. sep. 1910 i København. Birgithe Marie Jensdatter blev konfirmeret den 23. apr. 1843 i Thyregod sogn. Hendes forældre Jens Christensen og hustru Ane Nisdatter var da husfolk på Thyregodlund Mk.
  Den 19. sep. 1910 døde enke Birgitte Marie Scheuer, 81 år gammel. Hun blev begravet den 20. sep. 1910 på Assistens Kirkegaard fra Sct Johannes Kirke  (opslag 256)
  Du kan læse videre om Birgithe Marie Jensdatter på dette link: Elisabeth Serafine Scheuer. Vissenbjerg og Thyregod
 4. Johan Hendrich Hansen Scheuer. Født 4. nov. Imosehuus, Vissenbjerg 1806 - Død Koelberg i Vissenbjerg sogn 22. juli 1865, 58 år gammel. Begravet 27. juli 1865. Omtaltes ved dåben som "uægte" og faderen, Hans Christian Scheuer (8), tjente på Lykkesborg i Haarslev sogn. Ved Johans konfirmation ser det ud til at begge forældre bor i Imosehuus, men senere bliver de begge gift med andre personer.
  Johan Hendrich Hansen Scheuer, blev gift med Elise Serafine Jørgensdatter (Lise Jørgensdatter) den 24. oktober 1834 i Vissenbjerg sogn. På det tidspunkt tjente han på den største gård i Vissenbjerg sogn, nemlig Grøfteberg i Koelberg. Hun tjente også i Koelberg. 
  I 1840 og 1845 boede familien i Grøftebjerghuus, Koelberg, Vissenbjerg, Odense, et lille husmandssted stykket ud fra Grøftebjerggård. Johan Henrich Hansen Scheuer var daglejer. Der boede ofte flere end familien i huset.
  Elisa Serafine (5) døde i juli 1849.  Da der var folketælling den 1. feb. 1850 - et halvt år efter Elisa Serafines død - boede Johan Hendrich Hansen (Scheuer) alene med 4 børn, hvoraf Jørgen Johansen Scheuer var 13 år og den ældste. Desuden var der Ane Cathrine på 9 år, Mads på 7 år og Christian på 5 år. Johan Hendrich Hansen Scheuers mor, Ane Madsdatter på 64, boede også i huset og blev forsørget af ham. Den 17. December 1850 giftede enkemand og indsidder Johan Henrik Scheuer 44 år gammel sig igen med Kirsten Nielsdatter, 30 år og fra Hønnerup. I FT 1855 boede de i et hus i Vissenbjerg med to børn: Mads Johansen Scheuer på 12 år og Hans Christian Scheuer på 3 år. Selv kaldtes han Johan Henrik Hansen er husfader og daglejer.
  Enkemand og husmand af Koelbjerg Mark, Johan Hendrich Hansen Scheuer, 51 år, giftede sig tredje gang den 25. nov. 1858  med Daline Larsdatter, 40, af Koelbjerg Mark. I FT 1860 boede familien i et huus på Koelbjerg Mark i Vissenbjerg sogn. Foruden de 2 børn Hans Christian Johansen Scheuer på 8 og Niels Johansen Scheuer på 5, havde de en plejedatter på 2 år - en almindelig måde for fattigfolk, at skaffe sig en lille ekstraindtægt, og måske var det deres eneste indtægt, for der står ikke noget erhverv ved Johan Henrik Hansen Scheuer. Der står kun husfader. 
 5. Elisa Serafine Jørgensdatter. Født d. 2. sept. 1816. Hjemmedøbt d. 3. sept. I kirken d. 17. nov. Weiermøllen? (Skal være Vissenbjerg Mølle, hvor faderen var møller). Faderen hed Jørgen Mortensen (10), moderen Johanne Madsdatter (11), Weiermølle - Elisa Serafine døde 33 år gammel af gulsot den 17. juli 1849 på Koelberg Mark, Vissenbjerg sogn, Odense Amt. Hun efterlod sig 4 små børn, Jørgen Johansen Scheuer (2) var den ældste af de 4.Grøftebjerg, Koelbjerg, Vissenbjerg på Fyn
  Luftfotografi af Grøftebjerg herregård, Koelbjerg, Vissenbjerg på Fyn. Fotograferet i 1939 af Sylvest Jensen. Kilde: Danmark set fra luften. Det kongelige Bibliotek. På dette tidspunkt var Grøftebjerg ejet af Torben Hansen, proprietær.
 6. Jens Christensen Risager. Født d. 26. maj 1791 på Risagergaard i Vester Sogn, Vejle Amt - Død 25. oktober 1872 i Thyregodlund. Navnet staves også nogle gange Riisager. Han blev d. 16. okt. 1814 indskrevet til ægteskab med Ane Nisdatter, som tjente i Vester Mølle. De blev gift samme år. Selv om Jens Christensen Risager var født på Risagergård, som hans far Christen Martinussen (12) havde ejet, og som hans farfar Martinus Nielsen (24) og oldefar Niels Villadsen (48) havde været fæstere af, måtte han selv nøjes med at købe en mindre parcel af Risager af sin fars enkes nye mand Christen Simonsen Dalgaard. (Faderens enke var ikke Jens Christensen Risagers mor, men faderens anden kone).
  Christen Simonsen Dalgaard var blevet nødt til at sælge flere parceller fra Risager, for at kunne udbetale arveafgift til Christen Martinussens mange børn. D. 28. juni 1815 skrev Christen Simonsen Dalgaard skøde til sin stedsøn Jens Christensen Risager på parcel nr. 2 af Risager (udstykning fra Risager Matr. nr. 4 kaldet Nørre Risager) med hartkorn 1 td. bondeskyld. Købesum 187 1/2 rigsbankdaler. Parcellen var opmålt og takseret og lovligt udstykket i foråret. Jens Christensen Risager og hans kone havde allerede bygget på grunden og taget den i besiddelse. Skødet blev skrevet i Vester mølle.
  D. 18. febr. 1826 solgte Jens Christensen Risager parcellen igen, da der i Hastrup mølle blev skrevet skøde til Jørgen Olesen fra Dørken. Hartkorn 1 td. Købesum 175 rigsbankdaler sedler. 
  I FT1834 boede Jens Christensen Risager, Ane Nisdatter og de 3 børn Anders, Maren og Birgithe Marie (3) i et hus i Thyregodlund Bye. Det gjorde de også i FT 1840, nu med Maren og Birgithe (3) hjemme. Og i 1845 med børnene Jens Christian på 24 og Maren på 19. I 1860 samme sted, nu kun med den ugifte Maren på 24 hjemme. I 1843 kaldtes han og Ane Nisdatter (7) husfolk på Thyregodlund Mark.
  I FT 1870 var både Jens Christensen og Ane Nisdatter stadig levende. De var nu blevet aftægtsfolk i et hus i Thyregodlund. 
  Jens Christensen døde 82 år gammel af alderdom den 25. oktober 1872. Da var han gift og aftægtsmand i Thyregodlund. Født i Risager, Vester sogn 
 7. Ane Nisdatter. Født i Smedebæk Mølle, Ejstrup sogn, Skanderborg Amt ca. 1789. Død 13. oktober 1874.  Da hun blev myndig, arvede hun 66 rbd. 64 sk. efter faderen (14), der døde ca. 1800. Da hun i 1814 blev gift med Jens Christensen Risager, tjente hun i Vester Mølle. 13. oktober 1874 døde enke og aftægtskone fra Thyregodlund, Ane Nissen, 85 år gammel. Hun boede dog på dødstidspunktet på Hampen Kro i Nørre Snede sogn, som hendes datter og svcigersøn, Maren Jensdatter og Anders Frederiksen Krusborg havde overtaget ved et mageskifte først på året i 1874. Hun blev begravet i Thyregod den 18. oktober ((Thyregod kirkebog 1866-1884). Da Jørgen Johansen Scheuer (2) og Birgithe Marie Jensdatter (3) i mellemtiden var flyttet fra Fyn og var blevet husfolk i Thyregodlund, regner jeg med, at de har overtaget Ane Nisdatters og Jens Christensen Risagers hus i Thyregodlund.
 8. Hans Christian Scheuer stod nævnt som ungkarl og far til Johan Hendrich Hansen Scheuer (4), da den ugifte Ane Madsdatters (9) fik deres søn døbt i Vissenbjerg kirke i 1806. Sønnen blev kaldt uægte. På det dåbstidspunktet tjente Hans Christian Scheuer på Lykkesborg i Haarslev sogn. Han blev også nævnt som far ved Johan Hendrich Hansen Scheuers konfirmation, som foregik første søndag efter påske 1821 i Vissenbjerg kirke. Ved konfirmationen ser det i følge kirkebogen ud til at begge forældre, Ane Madsdatter og Hans Christian Scheuer, boede i Imosehuus, Koelbjerg, Vissenbjerg sogn, men det kan også forstås, som om kun Ane Madsdatter boede der, og man ikke får at vide, hvor Hans Christian Scheuer boede. Ved forældres navn og bopæl stod der i kirkebogen: "Hans Christian Scheuer og Ane Madsdatter, Imosehuus (- eller i Mosehuus)"
  Så meget ved jeg med sikkerhed. Det er derfor et spørgsmål, hvor Hans Christian Scheuer blev født, boede i løbet af sit liv og døde.
  Men.., hvis der ikke er 2 af navnet Hans Christian Scheuer i området på samme tidspunkt, der har alderen til at blive far, er der dog en sandsynlig teori, som jeg mener må være rigtig - men har du en anden teori, hører jeg den gerne. 
  ........I følge Wads sedler døde Hans Christian Scheuer i 1849, 69 år gammel i ? Veflinge. (Gustav Ludvig Wad var provinsarkivar og senere landsarkivar i Odense i perioden 1893-1924 i følge SLÆGT & DATA. DIS-DANMARK) 
  Fortsættes under fotoet af Wads sedler om Scheuer familien
  Wads sedler om familien Scheuer i Vissenbjerg, Odense og Veflinge
  Denne Hans Christian Scheuer var i følge Wads sedler søn af trædrejer Henrik Scheuer og Marie Kirstine Knop i Odense. I FT 1787 i Ramsherred i Odense står der bendrejer Henrich Scheuer og Maria Kirstine Crop, og de har ganske rigtigt en søn Hans Christian Scheuer på 2 år. Han havde på det tidspunkt en bror Andreas Scheuer på 1 år og en søster Johanne Maria Scheuer på 8 år.
  Hvis denne Hans Christian Scheuer, som døde i 1849, 69 år gammel i ? Veflinge var den rigtige far til Johan Hendrich Hansen Scheuer (4), passer det ikke ret godt med, at han den 17. feb. 1810, mens han tjente på Lykkegaard? blev gift med Marie Elisabeth Jensdatter i Veflinge sogn, Odense amt. I hvert fald ikke hvis han boede i samme hus som Ane Madsdatter, da deres søn Johan Hendrich Hansen Scheuer blev konfirmeret i 1821 - 11 år senere. Men ellers er det rigtigt, at Henrik Scheuer og Marie Kirstine Knop fik en søn, Hans Christian Scheuer, den 3. nov. 1784 i Sct. Hans sogn, Odense. Hvis det var ham, der døde den 29. dec. 1849 i Veflinge sogn, var han 65 år og ikke 69 år. Men i kirkebogen stod der ved hans død (som i Wads sedler), at han var 69 år. Altså blev han født i enten 1780 eller 1784, og da der er 2 forskellige fødselsår, kan der være en lille tvivl, om der er tale om 2 forskellige personer og hvilken, der i så fald er den "rigtige". Jeg har dog ikke efter længere tids søgen fundet flere ved det navn.
 9. Ane Madsdatter. Født ca. 1786 - Død 12. april 1853, 67 år gammel på Koelberg Mark. Da hun fik sønnen Johan Henrich Hansen Scheuer (4) var hun ikke gift, men boede ved sønnens konfirmation i Imosehuus i Vissenbjerg sogn, det ser ud til at faderen boede samme sted, men måske skal det læses, som om kun Ane Madsdatter bor der. Senere var de begge gift med andre. Ane Madsdatter blev gift med Christen Larsen, som hun overlevede. Ane Madsdatter boede i 1845 på aftægt hos sønnen Johan Henrich Hansen Scheuer (4) og Elise Serafine (5) i Grøfteberghus, Koelberg, Vissenbjerg sogn, Odense Amt. Da var hun enke. Hun boede også hos sønnen (4) under FT 1950, da sønnens kone var død. Da boede familien i Steenagerhus i Vissenbjerg sogn.
 10. Jørgen Mortensen. Død 22. juli 1830 og begravet den 28 juli 1830, 57 år gammel. Vissenbjerg sogn. Møller paa Wissenberg Mølle, Odense Amt. Døde af vatersot (sygelig forøgelse af væskemængden i vævene eller i kroppens hulrum).
  I FT 1801 var han bonde og gårdbruger i Gasbølle Bye i Vissenbjerg sogn. 26 år. Hans kone stod som Ane Kirstine Madsdatter 22 år, og der var én søn, Mads på 1 år
  ​I 1806 købte Jørgen Mortensen Vissenbjerg Mølle. Den tidligere ejer havde kun haft den i 3 år, og Jørgen Mortensen lod den også allerede overgå til en søn efter få år (Kilde: John Jakobsen: Dengang i Vissenbjerg Sogn. Intet er bestandigt, undtagen forandringer). Jeg er ikke klar over navnet på denne søn, og om det var den ældste søn, Mads, som også blev falskmøntner. Der var mindst 2 andre sønner, Hans og Morten. Den 22. okt. 1819 andrager møller Jørgen Mortensen i Vissenbjerg amtet om, at hans Søn, Mads Jørgensen, der var medimpliceret i Falskneriet (møntfalskneri) maa blive løsladt, men Amtet nægtede at give Tilladelsen 24. 10. 1819 (F. Hjort: Historiske Oplysninger om Vissenbjerg Sogn og Birk). Selv om Jørgen Mortensen skulle have overgivet møllen til en søn, kaldtes han stadig møller på Vissenbjerg mølle ved sin død.
 11. Johanne Kirstine Mads Datter. Død den 29. sept. 1827 og begravet den 5. oktober 1827.  49 år gammel, Møller Jørgens Mortensens hustru i Wissenbjerg Mølle
 12. Christen Martinussen. Født 1751. Død i 1813. Begravet den 29. nov. Christen Martinussen overtog i ? fæstet af Risagergaard i Vester Sogn, Vejle Amt fra sin mor Ane Christensdatter (25). Før da havde hans far, Martinus Nielsen (24) og farfar Niels Villadsen (48) haft fæstet af Risagergaard. Christen Martinussen blev i 1780 gift med Maren Christensdatter (13), der kom fra Ibsgard i Nr. Snede sogn. Christens mor, Ane Christensdatter (25), fik aftægt på gården. En søster, Zidsel, var svagelig og blev derfor hos moderen. 
  Christen Martinussen forblev ikke fæster af Risagergaard, for den 13. juni 1792 fik han fra Christen Christensen på Rørbæk hovedgaard skøde på gården og blev dermed ejer af den for en købesum af 850 rigsdaler. Skødet lød på Risager med hartkorn 5 tdr. 1 skp.1 fkr. 2 alb. bondeskyld, sammen med 6 skp. 2 alb. hartkorn fra Rørbæks mark, hvoraf Christensen forbeholdt sig de 3 tiender. Christen Martinussen lånte 500 rdl. af justitsråd de Thygeson på Mattrup. Samme år, som han fik skøde på Risagerggard, omtaltes han i en præsteberetning til byfoged Lange i Vejle, "som én af 10 mænd i Vester, der er i stand til at føre pennen". Mens Christen Martinussen ejede Risagergaard, var han så småt begyndt at sælge parceller fra. 
  Da Christen Martinussens kone Maren døde i 1800, varede det ikke længe, inden han havde fundet sig en ny kone. Christen Martinussen døde selv i 1813 og enken fik nu skøde på gården og giftede sig også igen. Ved skiftet efter Christen Martinussen var der 1243 rigsdaler 4 mk. 11 sk. til deling, men der var mange om arven: enken, 6 børn af første ægteskab og 6 børn af andet ægteskab. 
 13. Maren Christensdatter. Født 1760 - Død kort før påske i 1800 og begravet palmesøndag. Maren Christensdatter kom fra Ibsgard i Nr. Snede sogn.
 14. Nis Jensen Fisker (Fischer). Født 1743 Krages, Egvad sogn. Død senest 1800 i Smedebæk Mølle, Ejstrupholm. Nis Jensen Fischer var først gift med Kirsten Andersdatter i Muldbjerg Mølle i Hover sogn. Hun døde i 1772. På det tidspunkt ejede Nis Jensen Fiskers stedfar Peder Bimmer møllen i Muldbjerg (brejl.dk), Stedfaderen Peder Bimmer boede senere hos ham i Smedebæk Mølle under folketællingen i 1787 og 1801. Hans mor Kirsten Pedersdatter boede der også 1787. Nis Jensen Fisker overtog i 1775 Smedebæk Mølle, Ejstrup Sogn, Vrads Herred. Han var gift 2. gang med Birgithe Marie Christensdatter (15). I FT 1787 var han 44 år gammel, og Birthe Marie Christiansdatter 32 år. De havde følgende børn: Kirsten Nisdatter 11, Appelone Nisdatter 9, Christian Nissen 3 og Kirstine Kirstiane Nisdatter 2.   
  Den 5. april 1813 blev der langt om længe holdt skifte over Nis Jensen Fisker. Her ordlyden i skiftet efter Ejner Bjerre  Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie. Aalbæk
  Skifte efter Nis Jensen Fisker, Aalbæk
  Anno 1813, den 5. April vare undertegnede Enke Birgthe Maria Christiansdatter med Laugværge Peder Jensen fra Lindet, saavelsom bemelte Enkes Børns under 29. denne Maaned af høje Skifteretten ansatte Formynder Forligelseskommissair Leth fra Wester Mølle, forsamlede udi Neder Aalbæk, Thyregod Sogn, for at forrette Samfrænde Skifte efter fornævnte Enkes afdøde Mand Nis Jensen, som i Overeensstemmelse med Kongl. allernaadigst Bevilling af 20. Nov. 1800 om at hensidde i uskiftet Boe etc. og for at dele mellem Enken og hendes med den nævnte afdøde Mand Nis Jensen udi Ægteskab avlede Børn, hvilke ere: 1. en Søn Christian, 29 Aar gammel. 2. en Datter Kiersten, gift med Jens Jensen Bierregaard. 3. en ditto. Abelone Marie, gift med Christen Sørensen, Friisbek. 4. en ditto. Kiersten Kirstine, givt med Christen Andersen af Odderbek. 5. en Søn Jens Peter, 19 Aar. 6. en Datter Inger Marie, umyndig. 7. en ditto. Anne, ligesaa. 8. en ditto. Sidsel Kirstine, ligesaa.
  Af disse Arvinger vare tillige tilstæde No. 1 og 5, og i Overværelse af dem saavelsom de forannævnte Vedkommende blev af de antagne Vurderingsmænd Christen Odderbek og Jørgen Aalbek, begge Gaardmænd her i Sognet, foretaget Vurdering som følger: - men først blev allerunderdanigst fremlagt foromtalte Kongl. Bevilling, som lyder saaledes:
  "---". Dernæst blev fremlagt Formynder Beskikkelsen, som lyder saaledes: "---". Vurderingen blev dernæst foretaget saaledes:
  Stervboegaarden (stervboe = dødsbo) Aalbek Hartkorn 2 Tdr. 2 Skp. 2 Fkr. 2 Album med dens Bygninger, Eiendomme og Avl ansadt til Værdi Rigsbankdaler 450 rbd. - mk. - sk.
  Ind og Udboe og Besætning blev stykkevis efterseet, vurderet og tilsammen ansadt for 483 rbd. 2 mk. - sk.
  Tilsammen 933 rbd. 2 mk. - sk.
  Enken saavelsom den myndige og mindreaarige Arving forsikkrede ei at være mere til Indtægt for Boet, og den første erklærede, at ingen Gjæld hæftede paa samme, derhos hun lovede af sin egen Lod at udrede Skiftebekostningerne, saa Vurderingssummen uden nogen Fradrag maatte deles mellem hende og hendes Børn, dog af disse undtagen No. 2, 3 og 4, hvilke ere betalte deres fædrene Arv forlængst, og hvorom hun er forsynet med deres Afkald
  Thi bliver Deelingen følgelig saaledes: Af den fornævnte Vurderingssum 933-2-0
  tilkommer Enken det halve med 466-4-0
  og hendes Børn paa de 3de gifte Døttre nær, det andet halve, som deles saaledes:
  Sønnen Christian 133-2-0
  Sønnen Jens Peter 133-2-0
  Datteren Inger Marie 66-4-0
  Datteren Ane 66-4-0
  Datteren Sidsel Kirstine 66-4-0
  der udgjør 933-2-0
  For Arvepengene gives Børnene Udlæg og Sikkerhed i Stervboens faste og løse Eiendomme, hvis de ej udbetales eller forsaavidt saadant ej skeer, lovede Enken at stille befalede Obligations Sikkerhed.
  Samfrændeskifte herved endt, og det vurderede derved Enken til Eiendom og frie Raadighed overdraget.
  Datum ut supra,
  Enken Birthe Marie Christiansdatter med ført Pen.  Arvinger: Christian Nissen, Jens Peter Nissen
  Som Laugværge: Peder Jensen.  Som Formynder for de umyndige Arvinger: Leth.
  Som Testes: Christen Odderbek. Jørgen Aalbek.
  Undertegnede nærværende Arvingers Morbrødre tilstaaer herved som tilkaldede Samfrænder og overværende ved
  forestaaende Forhandling, da ingen Frænder af Mandkiønnet paa sal. Nis Jensens Side er til at være fornøjet med
  Forhandlingen, den vi paa Forlangende vedtager, og hvilket herved bekræftes under vore Hænder.
  Aalbek ut supra,
  Niels Christiansen Gade. Poul Christiansen Tarm. 
 15. Birgithe Marie Christensdatter. Født i 1756 i Tarm, Egvad sogn. Død 13. okt. 1830. Hun var datter af Abelone Marie Eskildsdatter (31) og Christian Knudsen Sønderby (30) i Tarm i Egvad sogn (Kilde: Folk efter sted i Thyregod sogn før 1814 - nørvang-herred.dk og Brejl.dk)
  I FT 1787 staves hendes navn Birthe Marie Christiansdatter. Hun boede da Smidbæk Mølle, Ejstrup, Vrads, Skanderborg og var 32 år. Gift med Nis Jensen Fisker på 44 år. I FT 1801 var Birthe Marie Christensdatter blevet enke. Hun var da 46 år gammel, huusmoder, gaardbeboer og møllerske på Smidebech Mølle. Der var følgende børn hjemme: Christian Nissen 17, Kirsten Kirstine Nisdatter 15, Inger Marie Nisdatter 13, Anne Nisdatter 11, Jens Peter Nissen 6 og Zidsel Kirstine Nissen 3. 
  i 1805 solgte hun møllen til ejeren af Mattrup Mølle for for 2800 Rdlr. og købte i stedet Aalbækgård, Aalbæk i Thyregod sogn. 
  Den 24. juni 1805 skrev Villum Sørensen skøde til velfornemme enke Birgitte Maria Christensdatter og hendes arvinger på sin ejende halve gård i Aalbæk med hartkorn 2 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 898 rigsdaler, som var betalt.
  Her er teksten i skødet, lånt fra Ejner Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie. Aalbæk: 
  No. 10. C7timus. 1805. 5 Rd. 6 Sk.
  Skiøde.
  Ieg underskrevne Willum Sørensen Aalbek kiendes og hermed vitterliggiør at have solgt, skiødet og afhændet, ligesom ieg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velfornemme Enke Birgitte Maria Christensdatter, salig Niss Fischers fra Smidebeks Mølle og hendes Arvinger min eyende halve Gaard, Aalbek kaldet, beliggende i Tyregod Sogn under nye Veile Amt og staaer for Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. med Huuse og Bygninger, Fortofte og Gaardsrum, Ager og Eng, Mark og Heede, Tørvegrøvt og Lyngslet, vaadt og tørt, Fæe-og Faaregang, Vand og Vandsbund samt Fiskerie og Jagt efter Hans Kongelige Majestæts Anordningers Medfør, intet i nogen Maade undtagen af alle de Friheder, Herligheder og Rettigheder, som samme halve Gaard tilligger og med rette tilligge bør, for den Summa 898 Rd.
  Og da nu bemelte sal. Niss Fiskers Enke Birgitte Maria Christensdatter haver betalt mig den accorderede Kiøbesumma 898 Rd., saa kiendes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Eye, Ret eller Rettighed, Lod eller Deel at have til eller udi forbemelte Eyendomme med forefindende Sæd paa Marken, men at alt efterdags til evindelig Arv og Eye skal tilhøre forbemelte Kiøberske, som et frit og frelst kiøbt Kiøb.
  Thi følger heraf at Sælgeren strax overleverer Kiøberen Brand Assurence Forsikringen med sine Redskaber, Kortet over Eyendommene og dets tilhørende Documenter item Qvittering for Skatterne til mundtlig aftalte Tid, samt Attester om Frigiørelse af Beheftelse paa det solgte til Dags Dato. Og skulde nogen mod Formodning mislig Hiemmel fra Sælgerens Side opstige, da bliver Willum Sørensen og Arvinger pligtig at erstatte Kiøberen og Arvinger det manglende enten med Penge eller Vahre, saa Kiøberen og hendes Arvinger alle Tider uskadte skal være hiemlet af Sælgeren og hans.
  Dette mit udgivne Skiøde, som til Tinge maae læses og protocolleres, uden mig dertil at varsle, haver ieg ey allene selv underskreven og forseglet, men endog formaaet 2de gode Mænd med mig til Vitterlighed at ville underskrive.
  Aalbek i Tyregod Sogn den 24de Junii 1805.
  Willum Sørensen (LS).

  Til Vitterlighed underskriver efter Begiering, Anders Møller fra Ejstrup. Jørgen Sørensen i Aalbek
  Først d. 15. april 1813 fandt skiftet sted efter Nis Jensen Fisker, og boet blev da delt imellem enken og de 8 børn: Christian 29 aar, Kiersten gift med Jens Bjerregaard, Abelone gift med Chresten Sørensen Friisbæk, Kiersten Kirstine gift med Chresten Andersen, Odderbæk, Jens Peder 19 aar, Inger Marie 25 aar og umyndig, Anne 23 aar og umyndig og Sidsel Kirstine 15 aar og umyndig. Ved skiftet var de 2 voksne sønner Christian og Jens Peter til stede, og fra de 3 gifte døtres mænd forelå der arveafkald. Lavværge for enken var sognefoged Peder Jensen i Lindet, og formynder for de umyndige børn var forligskommissær Leth i Vester mølle. Enken skrev under med først hånd. Skiftet blev afsluttet d. 26. april 1814.
  Da skiftet efter Nis Jensen Fisker var afsluttet skødede Birgitte Maria Christensdatter den 20. aug. 1813 videre til den ældste søn Christian Nissen. Købesum 900 rigsdaler (- eller 150 rigsbankdaler, da det var i statsbankerottens tid).
  3. dec. 1818 fik hun skøde på en gård i Skovsbøl, Vester sogn, denne gård skødede hun videre d. 17. sept. 1823 til den yngste søn Jens Peter Nissen. Han måtte udstede en obligation til sin mor og optage et lån i overformynderiet.  På det tidspunkt blev gården takseret til 750 rigsbankdaler og bygningerne ansattes til 480 rbd. (Ejnar Bjerre Skovsbøl, Vester sogn)
  takseret til 750 rigsbankdaler, bygningerne ansattes til 480 rbd.
  Birgitte Maria Christensdatter døde i Ålbæk d. 13. okt. 1830. Hun blev begravet 21. oktober 1830. I kirkebogen kaldtes hun Birgitha Christensdatter. Aftægtskone i Aalbæk. 73 år.
 16. Christopher Henrich Ferdinand Scheuer, kaldet Henrich Scheuer. Far til Hans Christian Scheuer (8) i følge Wads Sedler, og FT 1787, hvor han har en søn på 2, der hedder Hans Christian Scheuer - årstallene passer dog ikke helt sammen, så der kan være en usikkerhed, om der findes 2 Hans Christian Scheuer indtil videre har jeg ikke fundet flere.
  Christopher Henrich Ferdinand Scheuer skulle i følge FamilySearch være født i Hannover, Tyskland i 1755, jeg har ikke selv kunnet bekræfte dette. 
  Han blev i følge kirkebogen gift i Lumby sogn den 17. juli 1778 med Maria Kirstine Crop: "Corpuleret Christopher Henrich Ferdinand Scheuer og Maria Krop på Anderupgaard".
  I følge Odense Drejerlav - Register til Odense Drejerlav (1686 - 1880) blev Henrik Scheuer mester den 8. jan.1784. Det er ikke registreret i protokollen, hvornår han blev svend. 
  I FT 1787 boede bendrejer Henrich Scheuer på 32 år og hans kone Maria Kirstine Crop på 34 i Ramsherred, Odense Købstad med 3 børn Johanne Maria Scheuer på 8, Hans Christian Scheuer på 2 og Andreas Scheuer på 1 (En bendrejer er en haandværker, der udfører drejerarbejde i (af) ben (ogs. elfenben). ordnet.dk).
  Maria Kirstine Crop og Henrich Scheuer fik sønnen Andreas Scheuer den 31. januar 1786 i Sct. Hans sogn, Odense og sønnen Johan Hendrich Scheuer i januar 1793 (måske den 28. ) i Vor Frue sogn, Odense (staves i kirkebogen: Johan Henric Scheuer). 
  I følge "Wads Sedler" skulle trædrejer Henrik Scheuer og Marie Kirstine Knop i Odense være forældre til de 3 brødre Hans Christian Scheuer, Johan Hendrich Scheuer og  Andreas Scheuer, måske var der også en 4. bror ved navn Rasmus Hansen Scheuer. 
  Johan Hendrich Scheuer var kromand på Vissenbjerg Kro i Vissenbjerg, han døde 33 år gammel i 1826 af brystsyge  (tuberkulose), Andreas Scheuer var bomforpagter i Vissenbjerg og døde 57 år gammel i 1843. 
  Da landevejen mellem Nyborg og Strib blev udvidet og forbedret i årene op til 1820, blev der opført bomhuse for hver mil (7,5 km) for at hjælpe med at finansiere den meget bekostelige vej. Ved disse bomhuse skulle man betale for at passere. Bomhuset ved Vissenbjerg Kro blev udliciteret til kromand Johan Scheuer for 138 Rdl. sølv årligt i 10 år. Da Johan Hendrich Scheuer døde, blev kroen drevet videre af hans kone Maren Pedersen, som giftede sig igen. Bomhuset overtog den anden bror, Andreas Scheuer, som da han døde som 57-årig i 1843 blev betegnet som bommand i Vissenbjerg. I øvrigt klagede Scheuer (hvem af dem?) flere gange over, at de rejsende fandt andre - mere besværlige - veje for at undgå at betale bomafgift, da det var dyrt at rejse f.eks. mellem Vissenbjerg og Odense, hvor der var 3 bomme, man skulle betale afgift ved. Selv om de rejsende fandt en alternativ rute skulle Scheuer alligevel betale forpagtningsafgift.
  Henrich Scheuer døde i Odense Sankt Knuds sogn (O.S.K) dec. 1799. Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende stod der d. 18. december 1799. "Begravet H. Scheuer, Drejer, 47 år". Enken i Vissenbjerg i 1817. 
  Side 2 Wads sedler: Maria Kirstine Krop født? 6/1 1748 ? i O.S.H. Datter af hattemager Svend Andreasen Krop, Født? 1710 i Helsingborg, død 20/2 1773, 63 år i O.S.H. gift 3/1 1744 i O.S.H. med Johanne Andersdatter? Død 22/12 1756, O.S.H. - alder ???. Hattemager Svend Andreasen Krop gift anden gang med Karen Andersdatter? Død 19/2 1773. O.S.H. .....(Wads sedler slut)
 17. Marie Kirstine Knop (Kilde: Wads Sedler og FT 1787, hvor hun kaldes Krop. (Se også nr.16).  Maria Kirstine Knop blev i følge Wadds sedler født? 6/1 1748 ? i Odense Sankt Knuds sogn (O.S.H). (Kan du læse den utydelige skrift på Wads sedler?)
  Den 28. april 1817 døde Madame Scheuer (Marie Kirstine Knop), 68 år gammel, enke efter trædrejer Henrik Scheur. Gamle Grøfteberg, Vissenbjerg. Hun blev begravet d. 6. maj, 
  Maria Kirstine Knop var datter af hattemager Svend Andreasen Krop, Født? 1710 i Helsingborg, død 20/2 1773, 63 år i O.S.H. gift 3/1 1744 i O.S.H. med Johanne Andersdatter? Død 22/12 1756, O.S.H. - alder ??
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. Martinus Nielsen. Født i 1706 eller 07. Død i 1768, 61 år gammel. Han var gift med Ane Christensdatter, som formodentlig kom fra Gludsted. Martinus Nielsen overtog i 1731 sammen med sin bror, Niels Nielsen, fæstet på Risagergaard i Vester sogn, Vejle Amt fra sin far Niels Villadsen (48). I fattigprotokollen var brødrene opført som bidragsydere fra 1732. Mens de to brødre havde fæstet sammen, betalte de hver især 7 rd. 2 mark i landgilde i stedet for den gamle afgift i rug. Men i 1745 rejste Niels Nielsen fra gården, og i hans sted kom en ny fæster ved navn Mads Jensen, han blev der til 1764. I Martinus' og Mads Jensens tid sammen som fæstere steg landgilden til 8 rd. for hver. Mads Jensen blev som fæster til 1764, og derefter var Martinus alene om fæstet af Risagergaard.
  Efter Martinus Nielsens død i 1768 blev enken, Ane Christensdatter (25), på Risager, og må derfor på en måde have fået overdaget fæstet 
 25. Ane Christensdatter. Født  1712 (i Gludsted?). Død omkring jul i 1801. Begravet nytårsdag 1802. 
 26. ?
 27. ?
 28. Jens Nissen Fisker. Død 28. nov. 1753 i Sejlsbøl, Egvad. Herredsskriver i Sejlsbøl i Egvad sogn. Da han døde var Nis Jensen Fisker (14) hans og Kirsten Pedersdattters eneste barn (Brejl.dk)
 29. Kirsten Pedersdatter. Født 1725. Død mellem 1787 og 1801 på Smedebæk Mølle. Hun var først gift med Jens Nissen Fisker (Jens Fischer) og siden med Peder Hansen Bimmer, som havde ejet Mulbjerg mølle i Hover sogn i Hind herred  I FT 1787 boede Kirsten Pedersdatter og Peder Binner på Smidbæk Mølle, Ejstrup, Vrads, Skanderborg hos hendes søn møller Nis Jensen Fisker (14)
 30. Christian Knudsen Sønderby. Tarm i Egvad sogn
 31.  Abelone Marie Eskildsdatter. Tarm i Egvad sogn
 32. ?
 33. ?
 34. Hattemager Svend Andreasen Krop (eller Svend Andersen Knop - begge stavemåder bruges), Født 1710 i Helsingborg og død 20/2 1773, 63 år i O.S.H (Wads sedler).
  Gift første gang gift 3/1 1744 O.S.H med Johanne Andersdatter (35). Hun døde 22/12 1756, O.S.H. Gift anden gang med Karen Andersdatter. Hun døde 19/2 1773. O.S.H (Wads sedler)
  Han døde dermed 1 dag efter sin anden hustru, Karen Andersdatter, og derfor blev der lavet skifte over dem samtidig. Odense Byfoged  Skifteprotokol 1762-1799 . Bind 25 ,1772-177. s. 142. (Jeg vil være taknemlig for hjælp til tydning)
 35. Johanne Andersdatter. Død 22/12 1756, O.S.H. (Wads sedler). Odense Byfoged Skifteprotokol 1751-1758. Skifteprotokol 1756 bind XXII side 690. Udover enkemanden hattemager Svend Andersen Krop, arvede datteren Maria Kirstine Krop (17) og en søn ved navn Mauritz Pedersen Wandel (hattemager) fra et tidligere ægteskab med hattemager Peder Mauritz Wandel
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. Niels Villadsen. Født i 1681. Død lige for jul i 1748, 67 år gammel. Niels Villadsen overtog fæstet af Risagergaard i Vester sogn, Vejle Amt ca. 1704 og var dermed den første af slægten på Risagergaard. En kort periode var de 2 om at dele fæstet, men ikke ret længe. Dog boede ejeren af gården der periodevis i nogle år, men da han var kaptajnløjtnant, var han også meget væk (dog ikke mere, end at han nåede at gøre tjenestepigen gravid et par gange). I 1714 købte ejeren Rørbæk, og flyttede dertil omkring 1715. Niels Villadsen havde herefter gården selv. Hartkornet var ikke ændret siden 1688, det var 5 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb., derimod var det nyt,
  at gården svarede hele sin landgilde i rug. Han skulle yde 6 tønder rug i landgilde.
  Niels Villadsen afgav i 1734 fæstet til sønnerne Martinus (24) og Niels. Hans enke Anne Marie Pedersdatter (måske nr. 49) døde ikke i Vester, måske flyttede hun hen til datteren Anne i Bøgballe, der i 1730 var blevet gift med Knud Andersen fra Bøgballe i Øster Snede sogn. Ejnar Bjerre Jørgensen mener i øvrigt også, at Niels Villadsen var søn af Villads Iversen (så har han nr. 96), gårdfæster i Tinnet. Denne Villads var født i 1648 og døde i 1728. Villads Iversen  blev begravet palmesøndag i Ø. Nykirke

Kilder:

Stort set alle slægtsnavne og årstal fra Risagergaard stammer fra disse 3 artikler, som alle kan findes på nettet:
Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie. Risager
Ejnar Bjerre Jørgensen:  Thyregod Sogns Gårdhistorie. Thyregodlund 
Ejner Bjerre  Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie. Aalbæk

Desuden er brugt følgende kilder:
F. Hjort: Historiske Oplysninger om Vissenbjerg Sogn og Birk
John Jakobsen: Dengang i Vissenbjerg Sogn. Intet er bestandigt, undtagen forandringer
Wads sedler. DIS Danmark 
Kirkebøger og folketællinger

Også tak for hjælpen til Carsten Westergaard, Roskilde 

© Gudrun Rishede. Tekst og fotos må ikke kopieres til andre hjemmesider - men man er velkommen til at linke til denne side eller www.rishede.net . For al anden anvendelse, rettelser og tilføjelser: kontakt mig venligst, I kan finde mine kontaktoplysninger på dette link: hjem