Anetræ for Anders Nielsen 1818-1891

Anetræ for Anders Nielsen - lærer, kirkesanger, vækkelsesprædikant og digter

NB! Biografien om Anders Nielsen er endnu ikke færdiggjort - dette er kun et anetræ, for at jeg har kunnet undersøge hans baggrund og forbindelse til vækkelsesbevægelsen De stærke Jyder i Uldum-Langskov

 1. Anders Nielsen blev født den 12. november 1818 i Hauge i Langskov sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Han døde den 10. dec.1891 i Ubby, Ars herred, Holbæk amt.
  Han var lærer, vækkelsesprædikant, kirkesanger og digter – hans liv var ud over det sædvanlige, derfor har jeg skrevet en hel biografi om ham, som er færdig inden længe. Men her er lidt stikord:  
  a. Danmarks første privatskolelærer - på De stærke Jyders privatskole i Rårup
  b. På vækkelsesrejse med Peter Larsen Skræppenborg. Retssag i Skjern
  c. Uddannet lærer på Snedsted Seminarium
  d. Huslærer hos Vilhelm Birkedal
  e. Deltager i den nationale vækkelse i Nordslesvig efter Første Slesvigske Krig
  f. Kirkesanger hos Vilhelm Beck i Ubby
  g. Udgiver af Indre Missions første samfundssangbog Pilgrimsharpen
   
 2. Niels Pedersen var Anders Nielsens far. Han blev født ca. 1772, formodentlig i Uldum eller Langskov sogn
  FT (folketællingen) 1801 boede han i et hus i Hesselballe i Uldum sogn, Vejle amt. Han var 26 år gammel og ugift. Huset var uden jord, og han ernærede sig som skrædder.  Moren, Maren Nielsdatter (5), boede også i huset. Hun var enke og 68 år. 
  1802. 24. april. Husmand og skrædder Niels Pedersen og Giertrud Christensdatter (3) blev gift i Uldum kirke. De boede på det tidspunkt begge i Hesselballe. Forlovere ved brylluppet vil blive omtalt ved (3)
  Før 1804 flyttede familien til Hauge i Langskov sogn, hvor alle 9 børn blev født. Nr. 10 var en plejedatter. Børnene nævnes også under (3)
  FT 1834. Familien boede i et hus i Hauge by. Niels Pedersen levede nu af sin jordlod. han var 63 år og Gjertrud 56 år. 5 børn var hjemme: Christen og Anders, der begge var skræddere og de 2 døtre Christiane, Ane Maria og plejedatteren Nielsine Nielsdatter.  
  FT 1840 Aftægtsmand i et hus i Hauge, 68 år og Gjertrud var 62 år. Børnene Peder Christian, 33 år og kludehandler, Ane Maria på 14 og Nielsine på 11 år boede hjemme. Jeg ved ikke, hvor han fik aftægt fra. 
  1840. Niels Pedersen døde den 21. april og blev begravet 26. april fra Langskov kirke. Han var aftægtsmand i Hauge og 67 ¾ år gammel
   
 3. Giertrud Christensdatter var Anders Nielsens mor. 
  1778.  Den 13. sept. blev hun døbt i Uldum kirke (13. søndag efter Trinitatis). Faddere var hendes farfar Claus Henriksens (12) tredje kone Karen Lauridsdatter. I kirkebogen blev hun kaldt Claus Hendriksens hustru i Skelborghus, samt Peder J , Søren Braaes, Christen Braae (Brå), Jens Sørensen.
  Fadderne til Ciertruds barnedåb er nærmest taget direkte ud fra gårdfolkene i Hesselballe i følge Hvolgårds jordebog 1778. Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol, hvor følgende er nævnt fra Hesselballe i Uldum sogn:
  Jens Lauridsen   3 4 0 0   3 rdl 2 mark
  Peders Christensen  3 4 0 0   3 rdl 2 mark
  Christen Byrgesen  3 4 0 0   3 rdl 2 mark
  Peder Jacobsen   3 4 0 0   3 rdl 2 mark
  Christen Clausen  3 4 0 0   3 rdl 2 mark
  Christen Brahe   3 4 0 0   3 rdl 2 mark ( Christen Braae)
  Claus Jensen   3 4 0 0   3 rdl 2 mark
  Søren Brahe   3 4 0 0   3 rdl 2 mark (Søren Braae)
  Jens Hansen   3 4 0 0   3 rdl 2 mark
  Jens Sørensen   3 4 0 0   3 rdl 2 mark
  Husmænd
  Niels Jensen   0 1 3 1¼   1 rdl 2 mark
  Jens Hjort   0 1 3 1¼   1 rdl 2 mark
  Simon Sørensen   0 1 3 1¼   1 rdl 2 mark
  Niels Sørensen   0 1 3 1¼   1 rdl 2 mark
  Peder Smed   0 1 3 1¼   1 rdl 2 mark
  Jens Henriksen   0 1 3 1¼   1 rdl 2 mark
  Niels Bødker   0 1 3 1¼   5 rdl
  Peder Iversen   0 1 3 1¼   4 rdl
  1783. den 15. juli døde Giertruds far, Christen Clausen (6). Giertrud var knap 5 år.
  1783. I oktober giftede moren, Else Christensdatter (7), sig igen. Denne gang med Niels Pedersen. gårdbeboer i Hesselballe, Uldum sogn.
  FT 1787 boede hun i Hesselballe på gården med sine 2 søstre og mor, Else Christensdatter (7) og stedfaren Niels Pedersen. Der var desuden kommet en lille halvsøster, Maren Nielsdatter på 1 år. De havde en tjenestekarl og en tjenestepige. 
  FT 1801. boede hun i Hesselballe, Uldum sogn med sine 2 søstre og mor, Else Christensdatter (7). 
  1802. 24. april blev Giertrud Christensdatter gift i Uldum kirke med husmand og skrædder Niels Pedersen (2), som også boede i Hesselballe og åbenbart havde samme navn som hendes stedfar.  Samtidig blev Giertruds søster, Karen Christensdatter, gift med enkemand Iver Jørgensen. Forlovere ved brylluppet var for Gjertrud og Karen, Christen Andersen Sælland
  Christen Andersen Sælland og retssagen i Ølholm: 

  Forlover ved brylluppet for de 2 søstre, Gjertrud og Karen Christensdatter var Christen Andersen Sælland – han var dog ikke deres nu afdøde morfar, som også blev kaldt Christen Andersen Sælland (14), i stedet var han søn af deres mor, Else Christensdatters (7), ældste bror - Anders Christensen Sælland. Dermed var han fætter til de 2 brude. Denne forlover, Christen Andersen Sælland, var på samme tid involveret i en retssag, der var startet ved en barnedåb i Ølholm i 1799. Det var Niels Bundgaard og hans kone Else Larsdatter, der skulle have døbt en datter.
  Niels Bundgaard ejede gården Bundgaard i Ølholm, hvor vækkelsesprædikanten Peder Frandsen Rytter tjente. Peder Frandsen Rytter blev betragtet som den første af De stærke Jyder. Til barnedåben var det kommet til tumult på kirkegården mellem de vakte og pastor Steenstrups hjælpere, fordi pastor Steenstrup havde givet ordre til at drive de vakte ud af kirkegården, hvor de stod og vidnede for de øvrige kirkegængere.
  Ved den efterfølgende retssag blev 16 af de vakte anklaget, blandt dem de to som holdt barnedåben, Niels Bundgaard og Else Larsdatter, men også Christen Andersen Sælland, dennes kone, Kirsten Stephansdatter, og endnu én af Anders Christensens sønner, Peder Sælland. 
  Det kan tænkes at flere af de anklagede hørte til slægten, men så har jeg ikke kendskab til det.
  Kun 4 af de 16 blev dømt, blandt dem var Peder Sælland.
  I retten havde de vakte udtalt at: "Verdens Børn vilde den Dag have slaaet Guds Børn ihjel, hvis Gud ikke havde forhindret det".
  Retssagen var endnu ikke afsluttet, da (3) Giertrud Christensdatter og (2) Niels Pedersen blev gift. Det blev den først senere samme år.
  NB! Sælland er et tilnavn til familien. Jeg ved ikke, hvor det stammer fra – muligvis fordi familien oprindeligt kom fra Sjælland, måske har de overtaget én af de mange ødegårde i området efter 1600-tallets svenskekrige og pest, men det er ren gæt!

  Niels Pedersen og Giertrud Christensdatters børn:
  a.       Else Nielsdatter (1804 i Haugehus, Langskov – 1806)
  b.       Peder Christian Nielsen (1805 i Haugehus, Langskov – død ugift i 1885 i Vejle)
  c.       Else Nielsdatter (1807 i Haugehus, Langskov – 1876 Uldum Hede?)
  d.       Christen Nielsen (1809 – 1895 på Ølholm Mark, Langskov).
  e.       Niels Nielsen (1812 i Hauge – død ugift i 1873 i Bøgballe, Øster Snede
  f.       Maren Nielsdatter (1813 i Hauge - 1909 i Løsning)
  g.       Christiane Magdalene Nielsdatter (1817 i Hauge – 1913 i Sindbjerglund)
  h.       Anders Nielsen (1818 i Hauge - 1891 i Ubby)
  i.        Ane Maria Nielsdatter (1826 i Hauge – 1878 på Bøgballe Mark, Øster Snede)
  j.        Nielsine Nielsdatter (1830 - 1852 i Bøgballe, Øster Snede). Plejedatter 
  1840. 21. april. Niels Pedersen døde og blev begravet 26. april fra Langskov kirke.
  1841. Giertrud Christensdatter blev boende som enke i Hauge efter Niels Pedersens død, hun havde datteren Ane Maria Nielsdatter til at hjælpe sig, men da Ane Maria blev 14, rejste hun den 30. oktober 1841 til Sandvad i Hvejsel, hvor hun tjente på Sanvadgård hos Anders Michael Hermansen og Ane Mette Jensdatter. Anders Michael Hermansen sad bl.a. i bestyrelsen på De stærke Jyders privatskole i Rårup, hvor Anders Nielsen (1) var den første lærer i 1839. Han arbejdede sammen med Jens Jørgensen (Bjerregaard) om bl.a. Vindelev Privatskole og Uldum Højskole, samt i den grundlovgivende rigsforsamling og derefter i folketinget. Knap en månedstid senere - den 20. december 1841 - flyttede Giertrud Christensdatter selv fra Hauge til Bøgballe.
  1844. 8. feb. Ankom  til Hvejsel aftægtskone hos Anders Hermansen på Sandvadgård i Sandvad,Giertrud Christensdatter. Hun ankom fra Øster Snede.
  1846 Mens Giertrud Christensdatter boede hos Anders Hermansen, søgte han om tilladelse til at lade sine børn undervise og konfirmere efter Pontoppidans forklaring og en ældre udgave af Luthers Katekismus. Dette bevilgedes ved kanc. Skr. Af 15/11 1846. Børnene kom i Vindelev privatskole hos lærer P. H. Schmidt, seminarieuddannet fra Snedsted.
  1847. 19. sept. flyttede Gjertrud Christensdatter, aftægtskone hos Anders Hermansen i Sandvad til Ølholm i Langskov sogn
  FT-1850 Ølholm By. Hun var 73 år og nød aftægt fra Haugegaard
  1854. 20 maj Afgangsliste. Langskov sogn. Gjertrud Christensdatter, 76, aftægtskone i Ølholm. Rejst til Bøgballe 
  I FT 1855 boede hun som aftægtskone på Bøgballe Mark i Øster Snede sogn hos datteren Maren Nielsdatter og svigersønnen Jørgen Knudsen (Mine tipoldeforældre). I nærheden boede også datteren Christiane Nielsdatter og Albert Christensen på Foldagergård, den største gård i Bøgballe, hvor en stor del af hendes børn havde tjent, og hvor skoletankerne havde en stor plads i tanker og handling.
  1855. 8. feb. døde Gjertrud Christensdatter, 76 år gammel hos svigersønnen Jørgen Knudsen og datteren Maren Nieldatter, Bøgballe Mk. Hun blev begravet den 15. feb. Hun blev omtalt som aftægtskone efter Niels Pedersen og født Hesselballe Mark. Hendes fader stod nævnt i kirkebogen som Christen Pedersen, hvilket var en fejl, da hendes far hed Christen Clausen (6).  
   

 4. Her skulle jeg nævne Anders Nielsens farfar, men jeg ved desværre ikke hvem han var.
   
 5. Maren Nielsdatter var Anders Nielsens farmor, Niels Pedersens mor. Hun blev født ca. 1733.
  FT 1801 Maren Nielsdatter var enke. Hun boede i et hus i Hesselballe i Uldum sogn i nærheden af Vejle. Sønnen, skrædder Niels Pedersen, boede i samme hus, han var ikke gift. Stedet var et husmandssted uden jord.
  Jeg ved ikke hvornår eller hvor, hun døde, liesom jeg heller ikke kender hendes forfædre.
   
 6. Christen Clausen var Giertrud Christensdatters (3) far. 
  1752 Langskov sogns kirkebog: "døbt Claus Hendriksens (12) Søn kaldet Christen baaret af Maren Nielsdatter"
  1758. Den 13. juli slog Christen Clausens mor, Anne Christensdatter (13), Christens 2 små søskende ihjel. Da hun også i årene forud havde vist momentvis sindsyge kom hun til at sidde i fangenskab resten af sit liv og døde i Pesthuset i København. Hendes sag beskrives i Sigurd Kristensen: En kriminalretssag for 180 aar siden. Anne Christensdatter fra Ølholm. Vejle Amts Årbøger 1938. Sigurd Kristensen var – som jeg (Gudrun Rishede) – en efterkommer af Christen Clausen
  Herefter var Claus Henriksen (12) alene tilbage med to børn, Christen og hans storesøster Dorthe Clausen 
  1777 den 25. oktober blev ungkarl Christen Clausen gift med pigen Else Christensdatter af Hess(elballe). De havde en fæstegård i Hesselballe under Hvolgård 
  1783. 15. juli. Christen Clausen døde kun 2 mdr. efter sin far Claus Henriksen (12).  ”Begravet Christen Clausen i Hesselballe 42 år”. Storesøsteren Dorthe var død tidligere.
  1783. 14. august. Skifte efter Gaardmand Christen Clausen i Hesselballe: Enken Else Christens Datter Laugværge hendes Fader Christen Andersen. Døtre: Giertrud 5 aar, Karen 3 aar og 
  Anna 3/4 aar. FM: Søren Lauridssen og Christen Lauridsen
   
 7. Else Christensdatter var  Giertrud Christensdatters (3) mor.
  1753. Født i Uldum først på året. Dåben: ”Christen Andersens datter kaldet Else baaren af Søren Braas Hustrue, Faddere Claus Hans? Jens Oles Søren Braae, Jens Hans, Claus Foged” (Meget utydeligt i kirkebogen, dette er Ole Thyge Plannthins tolkning af faddere)(Claus Foged kunne måske være Claus Henriksen (12), som var ladefoged på Hvolgård)
  1777. 25. okt. Blev Else Christensdatter gift med Christen Clausen. I Uldums kirkebog står hun ganske vist nævnt som Else Andersdatter, men det må være præstens fejl: ”unge Karl Christen Clausen og Pigen Else Andersdatter af Hess(elballe)”
  1783. Christen Clausen (6) døde. Else Christensdatter stod alene med 3 børn, hvoraf Giertrud (3) på 5 var den ældste, Karen var 3 år og Anne 9 mdr. Enkens værge: fader Christen Andersen. Formynder: Søren Lauridsen sst., Christen Lauridsen sst., Hans Clausen sst.
  1783, 24. okt. Else Christensdatter giftede sig igen i Uldum kirke, denne gang med bonde og gårdbeboer i Hesselballe, Niels Pedersen født ca. 1752. Det var hans første ægteskab ”ungkarl Niels Pedersen og enke Else Christensdatter begge af Hesselballe"
  FT 1787 Boede de på en gård i Hesselballe. Med hendes 3 døtre og en fælles datter på 1 år ved navn Maren Nielsdatter
  FT-1801 Boede de på en gård i Hesselballe. Else Christensdatter var 49 og Niels Pedersen var 48. Hendes datter Giertrud (3) er hjemme og ligeledes 2 fælles børn: Maren Nielsdatter 12 år Peder Nielsen 5 år.
  FT 1834. Boede hun som enke og aftægtskone hos gårdmand Laurs Pedersen 47 år og Maren Christensdatter 42 år i Hesselballe
  FT 1840 var hun stadig enke og aftægtskone hos Maren Christensdatter, som var gårdmandsenke.
  1840. 30. april, døde hun 88 år gammel som aftægtskone på Hesselballe mark (Uldum kirkebog)
  1840. 6. maj. Blev Else Christens Datter begravet
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. Claus Henriksen var Christen Clausens (6) far. Han blev født ca. 1722
  1750. Efter sin soldatertid, blev Claus Henriksen i Hvolgaard 9. okt. gift med Anne Christensdatter fra Ølholm (13) i Langskov kirke.
  1758. Familien boede på dette tidspunkt i et hus i Ølholm, der hørte under herregården Stougaard. Anne Christensdatter (13) havde født 4 børn, den seneste i maj 1758, se (13)
  1758. 13. juli dræbte Claus Henriksens kone, Anne Christensdatter, deres 2 yngste børn, Henrik på 5 år og den næsten nyfødte Marie. Derefter forsøgte hun at tage livet af sig selv. Læs om dette under (13)
  1775. Claus Henriksen fik kongelig tilladelse til at gifte sig med pigen Gertrud Jensdatter, datter af Jens Jensen i Tørring. Der blev givet tilladelse til brylluppet, selv om Anne Christensdatter (13) stadig var i live, hun sad på dette tidspunkt fanget i Pesthuset i København. Claus Henriksen var på daværende tidspunkt ladefoged på Hvolgaard og boede i Skelborghus (Teori: Måske er det ham, der kaldes Claus Foged ved Else Christensdatters (7) barnedåb). 
  1776. fødte Claus Henriksens anden kone, Gertrud Jensdatter, et dødfødt barn. Hun døde også selv. 
  1776 Claus Henriksen giftede sig i sit 3. ægteskab med Karen Lauridsdatter, enke efter Mathias Poulsen i Ølholm: "Claus Henriksen enkemand på Hvolgård blev gift med enke Karen Lasdatter i Ølholm". I ægteskabet med Mathias Poulsen havde hun fået børnene Poul, Laurids og Lene. I skiftet efter deres far stod der: ”Arven er indbetalt til husbonden på Hvolgård af Peder Christensen.” 
  1782 Blev Claus Henriksens datter Lene i Skelborghus konfirmeret. Lene hed dog Mathiasdatter og var datter af Karen Lauridsdatter hendes første mand, Mathias Poulsen. 
  1783. 25. maj blev ”Claus Hendrichsen af Skielborghuus begraven i Hans Alders 61de Aar Gammel”. Sindbjerg kirkebog.
  1783. 14. juni. Hvolgaard skifteprotokol: E: Karen Lauridsdatter. LV: Peder Jacobsen i Hesselballe. B: Christen i Hesselballe (6). FM: Jens Lauridsen i Hesselballe. Enkens første ægteskab med Mathias Poulsen i Ølholm, skifte 26.2.1765 lbnr.270. B: Poul 27, Laurids 24, Lene 18. 
  Datteren Dorthe var død inden faderen, derfor var Christen Clausen (6) det eneste levende barn efter Claus Henriksen og Anne Christensdatter. 
   
 13. Anne Christensdatter blev født ca. 1720
  1750. 9. Okt. Anne Christensdatter fra Ølholm blev gift med Claus Henriksen i Hvolgaard (12) i Langskov kirke. De fik 4 børn.
  1750 Dorthe Clausdatter
  1752 Christen Clausen (6)
  1754 Henrik Clausen 
  1758 maj. Marie Clausdatter
  1758. 13. juli dræbte Anne Christensdatter de to yngste af deres 4 børn, Henrik på 5 år og den næsten nyfødte Marie. Derefter forsøgte hun at tage livet af sig selv: Samtidig beretning: "Hun skar drengens hoved af med en gammel rustet kniv, saaledes at hver del derefter befandtes liggende hver for sig i et lidet Kammer. - Straks herefter gik hun med sit spædbarn hen til hendes søsters gloende bageovn og derudi indkastet samme, da ovnen var hedet og stod i største lue, ja til sidst villet omkomme sig selv i bemeldte gloende ovn." 
  Anne Christensdatter havde i årene før drabene flere gang vist tegn på momentvis sindssyge, nogle gange endda så voldsomt at hun både måtte bindes og bevogtes, skrev doktor Ankersen i en grundig attest til den efterfølgende retssag. Til andre tider havde hun fungeret normalt. På trods af at dette havde hun gået alene i huset i Ølholm og passet sine børn. 
  Hele hendes sag beskrives i Sigurd Kristensen: En kriminalretssag for 180 aar siden. Anne Christensdatter fra Ølholm. Vejle Amts Årbøger 1938. Den kan findes på nettet.
  Hun idømmes til livsvarigt fangenskab, så hun ikke kan gøre nogen ulykke hverken på sig selv eller andre, men ingen vil tage imod hende, i stedet sad hun lænket i fangenskab i Ølholm, og omegnens bønder måtte skiftes til at bevogte hende. 
  1759 sommer. Det lykkes endeligt at finde et fængsel, Anne Christensdatter flyttes til Pesthuset i København.
  1775 sad hun stadig i Pesthuset, da hendes mand, Claus Henriksen fik kongelig tilladelse til at gifte sig igen.
   
 14. Christen Andersen (Christen Andersen Sælland) blev født ca. 1713.
  Han blev gift før 1737 med Kirsten Laursdatter (15)
  Børn: Anders Christensen, Karen Christensdatter, Laurits Christensen, Dorthe Christensdatter og Else Christensdatter (7). 
  1790. 6. sept . Døde og begravede: 14de Søndag Trin Kresten Andersens Hustru Kirsten Laursdatter i Hesselballe. 78 år.
  1790. Ifølge skiftet efter Kirsten Laursdatters død (15) tager sønnen Anders Christensen, gaardmand i Ølholm, faren til sig efter Kirsten Laursdatters død og giver ham ophold, så længe han lever og efter hans død en anstændig begravelse.  
  1791. 4. april blev Christen Andersen af Ølholm begravet. 78 år gammel.
  1799-1802. Ved en barnedåb på Bundgaard i Ølholm, Langskov sogn, hvor vækkelsesprædikanten Peder Frandsen Rytter tjente, kom det til tumult på kirkegården mellem de vakte og præstens folk. Ved den efterfølgende retssag blev 16 af de vakte anklaget, blandt dem Christen Andersen Sælland. Men denne Christen Andersen Sælland er søn af "vores" Christen Andersen Sællands (14) ældste bror, Anders Christensen. Læs videre under (3) Giertrud Christensdatter.
   
 15. Kirsten Laursdatter blev født ca. 1720.
  Hun blev gift før 1737 med Christen Andersen Sælland (14)
  1790. 6. sept. Døde og begravede: 14de Søndag Trin Kresten Andersens Hustru Kirsten Laursdatter i Hesselballe. 78 år
  1790. 11. sept. Hvolgård Gods, Skifteprotokol. Dødsboet efter Kiersten Laus Datter, Christen Andersens Hustru i Hesselballe. Der nævnes 4 arvinger, hvoraf 2 giver afkald på arven.  De 2, der arver er:
  1. Niels Pedersen Gaardmand i Hesselballe for sin hustru Else Christens Datter (7)
  2. Anders Christensen Gaardmand i Ølholm, han tager sig samtidig af faren resten af livet og lover at sørge for hans anstændige begravelse.
  De 2 der giver afkald på arven var:
  1. Gregers Laursen i Tremhuse, Hvejsel sogn. Han kom fra Hesselballe i Uldum sogn. Han var gift med Dorthe Christensdatter, søster til Else Christensdatter (7). Gregers Laursen og Dorthe Christensdatter havde Tremhusegård, Givskudvej 4 i Hvejsel, (Kilde: HistoriskAtlas.dk). De hørte til blandt de vakte med forbindelser i Rårup, og datteren Maren Gregersdatter blev gift med Jens Madsen, Kragborg i Rårup, som hørte til Peder Laursen kredsen i Rårup.
  2. Michel Pedersen, gårdbeboer i Uldum Han var gift med Karen Christensdatter, søster til Else Christensdatter (7) 
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. Anders Sælland Boende i Ildved.
  1755. 30 okt. døde Anders Sælland af Ildveds Hustru. Hvad hun hed, vides ikke, men Anders Sællands første kone må være mor til ane (14)
  1756. 26 januar blev Anders Sælland og Lisbeth Hendricksdatter trolovet og de blev gift den 3. juli
  1756-1777. Anders Sælland døde indenfor denne årrække
  1777. Trinitatis søndag (25. maj) døde Lisbeth Hendriksdatter, Anders Sællands enke i Ildved 82 år gammel. Hun døde hos sønnen Laus Jensen i Ildved

  NB!! Denne ane er kun 90% sikker, da der ikke er nogen kirkebog i Ildved /Hvejsel før 1724, der kan bevise teorien. Han boede i Ildved (Ildved var et kirkedistrikt i Hvejsel sogn med egen kirke), mens ane (14) boede i Hesselballe og døde i Ølholm. Der var kun 8 km fra Ildved til Hesselballe og kun 5 km til Ølholm. 
  Dette skifte fra Brandbjerg gods er med til at sandsynliggøre, at det er den rette ane. Det fortæller om en Andersen Sjælland i Ildved, der har en farbror Christen Andersen i Hesselballe: Den afdøde var Jens Andersen Sjælland i Ildved. 3.12.1781, fol.30. E: Anne Mikkelsdatter. LV: Bertel Madsen, skoleholder i Vindelev. B: Mikkel 3. FM: farbror Christen Andersen i Hesselballe. 
  Jens Andersen Sjælland var født ca. 1719 og Christen Andersen (Sælland) ca. 1713. De var brødre.


  Kilder:
  - Sigurd Kristensen: En kriminalretssag for 180 aar siden. Anne Christensdatter fra Ølholm. Vejle Amts Årbøger 1938.
  - Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første Halvdel af det 19. Århundrede. IV Bind. De stærke Jyder af Herluf Hegnsvad.

  Tak for hjælpen til:
  Ole Plannthin, Valby - Johannes E. Stidsen, Odense - Therkel Hansen, Øster Snede (posthumt) - Niels Therkel Jørgensen, Vodskov og lokalarkiverne i Ølholm og Uldum  og 
  Hjemmesider: oleplannthin.dk, dis-danmark og Erik Brejl


© Artiklen er skrevet af Gudrun Rishede, Ribe.
Husk venligst kun at kopiere citater til andre hjemmesider - ikke lange afsnit eller billeder uden aftale. Jeg vil dog blive glad for omtale af og en henvisning til denne artikel - meget gerne med et link til rishede.net 
Du må gerne downloade og udskrive til eget brug, undervisning og arkiver. Skal du bruge artiklen i større sammenhænge, eller har du tilføjelser eller rettelser, bedes du venligst henvende dig til mig. Du kan finde mine kontaktoplysninger på dette link: hjem