Anton Murer Pedersen

I 1950'erne hørte det til undtagelserne at fylde 100 år, men på Rårup Hvilehjem på Højgaard i Åstrup fyldte Anton Murer 101 år d. 23. oktober 1953. Han havde da været sengeliggende en måneds tid og sov stille ind knap en måned efter fødselsdagen d. 15. november 1953.
Anton nåede derfor ikke at flytte med på det nybyggede alderdomshjem på Kirkedalsvej 49 i Rårup. Anton havde heller ikke ønsket denne flytning, da han var en mand med faste rutiner, der ikke brød sig om store forandringer. Han fik dermed sit ønske opfyldt.
Det nye hjem blev indviet d. 26. februar 1954.

Anton Pedersen, som altid blev kaldt Anton Murer, blev født d. 23. oktober 1852 i Aastrup Kær og kom ud at tjene som 11-årig. Senere kom han i murerlære hos sin bror i Kirkholm.
Før han i 1879 blev gift med Vilhelmine Hansine Johansen, aftjente han sin værnepligt som infanterist i Fredericia.
Vilhelmine Hansine og Anton kom til at bo forskellige steder i Rårup, først i Aastrup Kær, så Aastrup Mark ved "Lillelund" og ved "Højbo". Efter Vilhelmine Hansines død i 1932, flyttede Anton ind på Højgaard, mens gården endnu blev kaldt Rårup Fattiggård.  Anton var dog ikke fattiglem, men aldersrentemodtager, og som sådan kunne han stadig selv tjene lidt penge, i det omfang han kunne arbejde.  Og selv om han først holdt op som murer som 74-årig (1936 ell. 1937), mens han boede på Højgaard, var han så sent som i 1942 alligevel kravlet op på det høje stillads ved Rårup Kirke og havde muret et par sten i det nye kirketårn.

Som ca. 90-årig først i 1940'erne var han også stadig med Højgaards karle i marken for at læsse roer. Jeg er dog ikke klar over, om han fik betaling for dette arbejde.

Som beskrevet i artiklen Højgaard. Rårup Hvilehjem var Anton Murer én af de beboere, der boede på Rårup Hvilehjem på Højgaard, da mine forældre var bestyrere på hvilehjemmet fra 1948 til 1952. 

Han var en rank og frisk mand, som gik en lang tur hver dag med stokken i den ene hånd og ofte havde han min søster Elsebeth i den anden. Han var også en meget præcis mand – præcis med at komme op om morgenen kl. 5.30, med at havregrøden skulle være der til tiden og med at komme ud på sin gåtur. 

Anton Murers 100-års fødselsdag

Knap et par måneder efter at vi var flyttet fra Rårup, holdt han sin 100-års fødselsdag d. 23. oktober 1952. Da var han endnu nogenlunde frisk og rørig og blev interviewet til avisen. Anton Murers 100-års fødselsdag blev fejret på hjemmet og sognerådet var inviteret.

Da der ingen spisesal var til hvilehjemmet på Højgaard, måtte de sidde på den lange gang mellem værelserne og spise. 

Avisen skrev om Anton Murers 100-års fødselsdag: 

Hundredaars-Fødselsdagen i Aastrup
Murer Anton Pedersen, Aastrup Hvilehjem, stod op som sædvanligt i morges kl. halv seks og var ikke særlig imponeret over, at han fyldte hundrede. Han ønskede ikke særligt morgenbord, men havde bedt om at få havregrøden kl. halv otte – som sædvanligt. To store kransekager, den ene fra hjemmets beboere, den anden fra sognerådet, blev båret ind, og Anton Pedersen var rørt over gaverne.
I formiddags var der frokost for ham på hvilehjemmet. 46 personer, fødselarens nærmeste familie, sognerådet og hvilehjemmets beboere, festede for den hundredårige, og der var en lang række taler.

Det gik, som han ønskede det

Til sidst en fin artikel, som tidligere lærer på Åstrup Skole i Rårup gennem 22 år, Anders Munkøe, skrev om Anton Murer. 
Jeg har i sin tid fået artiklen af et familiemedlem, og havde i den forbindelse kontakt med Anders Munkøes enke Ella Munkøe i Juelsminde i 2007.
Artiklen skulle også findes på Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv, hvor der også findes "Personarkiv: Murer Anton Pedersen (1852-1953), Kirkedalsvej 31, 7130 Juelsminde, Matr.nr. 3a, Glattrup".

Et bidrag til beboerbladet. Ved en nabo: Anders Munkøe 

Det tidligere Rårup Hvilehjem med have på Højgaard i Åstrup. 2005I 1941 var vi flyttet ind som et ungt lærerpar på Åstrup skole. Vor nære nabo var Højgård, som da var Rårup sogns alderdomshjem, med plads til ca. 10 ældre.
Højgård var i slutningen af 1800-tallet blevet købt som fattiggård. Den var en almindelig bondegård, som fik tilbygget en boligfløj med værelser. Da vi ind i 1900-tallet fik bedre forhold for de ældre, blev Højgård ændret til at være et almindeligt alderdomshjem. 
Som nabo lærte jeg de ældre at kende og snakkede hyppigt med dem, især de, der kom i skolen for at låne biblioteksbøger.
En af dem, der kom mest, var Anton Murer. Egentlig var Antons efternavn Pedersen.
Da man i 1952-53 byggede det nye Hvilehjem i Rårup, blev der naturligvis snakket meget om denne flytning, der ville komme. Men Anton så ikke hen til den og ville helst slippe for den. Og det gjorde han også.
Han døde en månedstid før overflytningen, nemlig den 15. nov. 1953 og var da 101 år gammel.
Om Anton, som sikkert huskes af en del af hvilehjemmets nuværende beboere, skal fremdrages nogle hovedtræk. Mon han ikke er den, der i vort sogn har nået den højeste levealder?
Anton var altså 90 år, da jeg blev hans bibliotekar. Og han kom regelmæssigt og hentede bøger op gennem alle 1940-årene, indtil han blev 99. Så en dag kom han med sin stabel af bøger, lagde dem fra sig og sagde: ”Det er de sidste, A skal låne.” Naturligvis spurgte jeg: ”Hvorfor nu det?”
”Jo,” sagde Anton, ”når A har vendt det sidste blad, kan A ikke huske, hvad bogen var om. Så nu vil A hellere læse Ingemans romaner, som A kan huske fra min drengetid, og dem har A selv,”
Da Anton året efter fyldte 100 år, var der stor frokostsammenkomst for ham, hvor blandt gæsterne også var sognerådet, provsten og naboer.
Da var Anton faldet en del af og gjorde det nu hurtigt og i tydelig grad. Stille ebbede hans liv ud. Kort efter sin 101-års fødselsdag døde han stille og blidt.

Han slap for den flytning til det ”fine hjem”, sådan som han ønskede det.
Nu kan der jo være beboere, der gerne vil vide mere om Anton. Derfor det følgende.
Anton er født den 23. okt. 1852 i Åstrup Kær. Der var 12 søskende i hjemmet. Dengang boede der mange mennesker i hytterne i Kæret. En halv snes huse lå der langs foden af bakkedraget. Familierne ernærede sig ved daglejerarbejde, og så var der i enden af hytterne plads til ko, gris, får og høns. Til hver hytte hørte en lod af engjorden, så der var foder til den lille besætning.
Anton gik i skole i Åstrup skole til en lærer Brandt, som var lærer i Åstrup fra 1837 – 1866. Og han gik til præst hos en provst Paludan i Rårup. Han var tjenestedreng fra sit ellevte år på gårde i Åstrup, men kom i murerlære efter sin konfirmation.
Han fortalte, han sov hjemme, men fik kosten de steder, de arbejdede. Arbejdet begyndte kl. seks, så det var tidligt, man skulle op og af sted, eftersom man gik til fods til arbejdsstedet.
Anton fandt sin pige i Åstrup, og da de blev gift, fik de et af husene i Kæret. Senere havde de en tid ejendommen, nu Åstrupvej nr. 27, men det vigtigste var stadig at være murer. Efter nogle år her flyttede Anton til Lillelund, hvor han først boede i ejendommen nr. 25 og til sidst i nr. 31, som nabo til sin brodersøn: Johan Pedersen, Højbo. 
I lageret af erindringer er det en glæde at huske en så livserfaren, rask gammel mand som Anton, den eneste 100-årig, jeg har kendt, - frisk lige til det sidste. Aldrig har jeg hørt om, at han har haft en sygedag.

NB. Der findes et Personarkiv: Murer Anton Pedersen (1852-1953), Kirkedalsvej 31, 7130 Juelsminde, Matr.nr. 3a, Glattrup


Øvrige kilder til mine artikler om Rårup kan ses på denne side: Kilder til Rårup


© Artiklen er skrevet af Gudrun Rishede, Ribe.
Husk venligst kun at kopiere citater til andre hjemmesider - ikke lange afsnit eller billeder uden aftale. Jeg vil dog blive glad for omtale af og en henvisning til denne artikel - meget gerne med et link til rishede.net 
Du må gerne downloade og udskrive til eget brug, undervisning og arkiver. Skal du bruge artiklen i større sammenhænge, eller har du tilføjelser eller rettelser, bedes du venligst henvende dig til mig. Du kan finde mine kontaktoplysninger på dette link: hjem