Gravskrift for Knud Jensen i Gesager

Knud Jensen fra Gesager var mellem de første 4 personer, der omkring 1841 stod bag De stærke Jyders Privatskole i Rimmerslund i Hedensted. Han døde i Gesager den 1. November 1865. Gravskriften er en slags nekrolog eller mindetale skrevet om ham og henvendt til hans børn

Grav Skrivt

Gravskrift for Knud Jensen i Gesager, Hedensted

Jeg veed o Herre Jesu Christ, for mine Synder du dødet est, og er opstanden alt mig til god med Seir og Mod og gav for mig dit Liv og Blod. Det er min Trøst nu og altid i ald min Modgang, Sorrig og Qvid. Jeg veed, jeg på den yderste Dag, uden Sorrig og Klag, skal vist opstaae med rigtig Sag. O Jesu Christ, Guds evige Søn, som os forhvervet den evige Løn. Ach skjul mig i dine Saar saa reen. Du est alen, som frelser mig fra evig Pin! 
Herunder hviler Støvet af den i Livet arbeisomme og flittige Mand, Trofaste Ægtemage og omhyggelige Fader, men nu som vi haabe i Herren Saligen hensovede 
Aftægtsmand Knud Jensen af Gjesager, han er født i Thorup 1793 og død i Gjesager den 1 ste November 1865, det er nu omtrent 20 aar siden at den Hellig aand med sin forekommende Naade begyndte at banke på den hedengangne Oldings Hierte for at opvække ham af hans Syndesøvn og overbevise ham om hans fordømmelige Tilstand; siden ved den tilberedende Naade lærte han at kiende at uden en sand Omvendelse og Troe paa Christum kunde han ikke blive Salig, og fra den Tid af blev han ogsaa en Sandheds Bekiender om endskiønt hans Levnet og Exempler undertiden vare Onde og Forargelige. I det sidste halve Aar af hans Levetid begyndte den Barmhiertige og Naadige Gud at drage ham nærmere til sig ved Sygdom, og da han selv mærkede, at hans fraskilleises Stund var nær for Haanden, var det ogsaa hans inderlige Længsler og Begiering, at han i en sand Troe maatte omfavne den Korsfæstede Frelser og i ham alene blive Salig, hvilket Gud ogsaa i Naade bønhørte, derfor troe og haabe vi ogsaa, at han for Christi udøste Blodskyld og er indgaaet i det himmelske Paradis. 

Nu i hans kiere Børn prøver nu eder selv, hvorledes i har staaet i den barnlige Lydighed og Kierlighed til eders Fader, som ogsaa hører med til Bryllups Klæderne, som dem, som den usmykkede gjæst i Evangelia manglede, da Kongen kom ind at besee ham, befinder i nu efter selvprøvelsen med Bedrøvelse at staae tilbage fra at have opfyldt den barnlige Pligt, saa søg Forladelse derfor i Christi Vunder og Saar, som er den blide Kilde, hvor ald Syndesmitte kan aftoes. Gud give eder og os alle dertil sin Naade for Christi Skyld. 
Amen 

Kommentarer til Knud Jensens gravskrift

Dette er kommentarer fra pastor emer. Johannes Enggaard Stidsen, Odense

De indledende vers er afskrevet efter Kingos Psalmebog, nr. 265, vers 12, 14 og 17.  Hvem der har digtet denne salme: ”Jeg haver min Sag til Gud hjemstilt”, er jeg ikke helt klar over, men jeg véd, at den på et tidspunkt er oversat fra tysk. Den blev så optaget i Kingos Psalmebog og kan – med lidt god vilje – synges på melodien ”Herre Jesus Krist” (= Du Herre Krist).
(Salmen er også at finde i Pontoppidans Salmebog, men den var ikke så brugt på Hedensted-egnen). 

Og så lidt om Knud Jensen, den arbeidsomme og flittige Mand. Han blev døbt den 9. Juni 1793, søn af Jens Knudsen og Sidsel Michelsdatter i Torup. Han – som gravskriften viser det – døde i Gæsager den 1. November 1865.

Han blev omvendt ca  1845. Det har nu nok været lidt tidligere, for i bind IV i ”Vækkelsernes frembrud”, hvor Hegnsvad fortæller om De stærke Jyder, står der, at Knud Jensen sammen med tre andre personer fra Gæsager og Rimmerslund begyndte privatskolen i Gæsager 1. November 1841. (side 242 nederst).
Gravskriften er stilet til Knud Jensens børn, der nu må prøve sig selv, om de har haft den ”barnlige Lydighed og Kierlighed til deres Fader”, og hvis de ikke har haft den, må de søge Forladelse derfor i ”Christi Vunder og Saar”.

Mads Christensensens gravskrifter

Hvem der har skrevet gravskriften, fremgår ikke.
På Mindestuen for De stærke Jyder i Gammelsole findes en bog, hvor privatskolelærer Mads Christensen i Kragelund har indskrevet gravskrifter over afdøde i hans skoledistrikt. I alt 239 gravskrifter er der i den. Jeg har desværre ikke fået sammenlignet Knud Jensens gravskrift med dem, der er i Mads Christensens samling. (NB! Besøger du Mindestuen, vil jeg være taknemlig, hvis du vil kigge efter og skrive til mig. Jeg har selv ledt efter dem, men ikke fundet dem).

Kig i dette:

Løbenr. 16.
JA-sk8 Titel:[Gravskrift-protokol]
Nedskrevet af Mads Christensen, privatskolelærer i Kragelund - formentlig også andre håndskrifter.
Format: 17x22 cm. Indbinding: pap med påklæbet brunligt papir (kun lille rest af papiret bevaret), brun skindryg og -hjørner. Nogenlunde stand.
Note: bogen indeholder gravskrifter i forbindelse med dødsfald i perioden 1846-1875 i Kragelund Privatskoledistrikt. Desuden oversigter over afdøde i Mads Christensens familie. Ca. 70 sider i bogen indeholder rubrikker til opgaver i de fire regningsarter og tabel over mønt mål og vægt. - Foran i bogen er indlagt maskinskrevet oversigt over gravskrifterne, samt en lille maskinskrevet seddel med påskrift: “denne bog indeholder nekrologer over afdøde i Kragelund Privatskoledistrikt fra 1846 til 1875, sikkert nedskrevne af Mads Christensen, privatskolelærer. Bogen er givet af Anton Laursen, Kragelund”.


Tak for hjælpen til

Johannes Enggaard Stidsen, Odense. 
Marianne Riber, Grenå. Tipoldebarn til Knud Jensen, oldebarn til Johanne Larsdatter og Mikael Knudsen i Gesager. 
Laurits Michaelsen, Hedensted. Tipoldebarn til Knud Jensen, oldebarn til Johanne Larsdatter og Mikael Knudsen i Gesager. 
NB! Johanne Larsdatter var halvsøster til denne hjemmesides oldefar, væver Jens Larsen i Løsning, og dermed datter af Lars Thomsen fra Bølling, som jeg har fortalt om i denne historie: Kierstine Nielsdatters Brudefærd (link)

Kilder

Jeg har i sin tid fået en kopi af denne gravskift af Marianne Riber. Hun har derefter indleveret originalen til Mindestuen i Gammelsole 

© Gudrun Rishede. Husk venligst kun at kopiere citater til andre hjemmesider - ikke lange afsnit eller billeder uden aftale. Jeg vil dog blive glad for omtale af og en henvisning til denne artikel - meget gerne med et link til rishede.net 
Du må gerne downloade og udskrive til eget brug, undervisning og arkiver. Skal du bruge artiklen i større sammenhænge, eller har du tilføjelser eller rettelser, bedes du venligst henvende dig til mig. Du kan finde mine kontaktoplysninger på dette link: hjem