Højgaard. Bilag 1

Skatteligning for Sven Riishede Hansen. Bestyrer på Rårup Hvilehjem fra 1. april 1948 til 1952

Vær opmærksom på, at det kun er Sven Riishede Hansen, der bliver skattelignet på trods af at bestyrerparret begge har en faglig uddannelse, Mary Riishede Hansen som sygeplejerske og Svend Riishede Hansen som diakon

Ligningsliste i 1949/5o

Løbenummer 875, Bestyrer Svend Riishede Hansen, Mand, Fødselsår og -dag 13. august 1915.

Familieforsørger for 2 børn.

Den for hver skatteyder ansatte indkomst: 5020,- kr

Skatteindtægten bliver herefter 5020,- kr

Fradrag for børn under 15 år: 2 børn, 600,- kr

Det skattepligtige restbeløb: 4420,- kr

Den endelig udfundne skatteindtægt: 5200,- kr

Skattens beløb: 291,20 kr

 

Ligningsliste i 1950/51

Løbenummer ?, Bestyrer Svend Riishede Hansen, Mand, Fødselsår og -dag 13. august 1915.

Familieforsørger for 2 børn.

 

Den for hver skatteyder ansatte indkomst: 6755,- kr

Den skattepligtige indkomst bliver herefter 6755,- kr

Fradrag for børn under 15 år: 2 børn, 800,- kr

Det skattepligtige restbeløb: 5955,- kr

Den endelig udfundne skatteindtægt: 7100,- kr

Kommunens beløb: 369,20 kr

 

Mandskabsliste i 1951/52

Løbenummer 948, Bestyrer Svend Riishede Hansen, Mand, Fødselsår og -dag 13. august 1915.

Familieforsørger for 2 børn.

 

Sidste års ansættelse efter lov om indkomst- og formueskat til staten

Indkost: 6755,- kr

Formue: 0 kr

Selvangivelse

Indkomst: 7138,- kr

Formue: 0 kr

Ligningsmyndighedens ansættelse

Indkomst: 7138,- kr

Formue: 0,- kr

Den skattepligtige indkomst bliver herefter 7138,- kr

Fradrag for børn under 16 år: 2 børn, 800,- kr

Det skattepligtige restbeløb: 6338,- kr

Restbeløbet forhøjet efter lejlighed med 5%

Den endelig udfundne skatteindtægt: 6600,- kr

Kommunens beløb: 396,- kr

Kilder:  Skatteligning for Svend Riishede Hansen for årene 1949-52. Arkiv Juelsminde Rådhus fremskaffet af Janni Würtz Maise fra Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv.