Højgaard. Bilag 2

Anbefaling af bestyrerparret Svend Riishede Hansen og hustru. 29. maj 1952.
Skrevet af Kristen Olesen, formand for Rårup Sogneråd.

TEKST: Da vort bestyrerpar på alderdomshjemmet Svend Riishede Hansen og hustru, påtænker at søge en anden stilling helst på et sygehjem, kan jeg på sognerådets vegne meddele, at fra 1. april 1948 og indtil dato har vi kun haft grund til at være fuldtud tilfreds med Svend Riishede Hansen og hustru, der på en god og rolig måde har varetaget gerningen på vores alderdomshjem. De har forstået at vinde de gamles tillid og fortrolighed. Fru Hansen har også på en dygtig og økonomisk måde forstået husholdningen til de 10 gamle mennesker, som vi har plads til på vores alderdomshjem.
Bestyrerparret er absolut egnet til at overtage en større gerning på sygehjem eller alderdomshjem

Rårup sogneråd pr. Rårup 
29 – 5 – 52
Kristen Olesen
formand