Kilder til Rårup

Mundtlige og skriftlige kilder til Rårup

Dette er ikke en fyldestgørende liste over mine kilder til Rårup-artiklerne - mange flere vil kunne findes under de enkelte artikler.

 (F7BIIIc) Sådanne benævnelser efter en person eller i en fodnote henviser til Herluf Hegnsvads slægtsbog fra 1956: "Hans Nielsen Smed og hans slægt. Et bidrag til ”De stærke Jyder's historie". Da mange, der omtales på denne hjemmeside, kommer fra denne slægt, vil der være en del henvisninger til bogen her i teksten.  Benævnelsen  (F7BIIIc) henviser f.eks. til mig selv, Gudrun Rishede (tidligere Gudrun Riishede Hansen).
Har du ikke mulighed for at skaffe bogen, kan du bare bruge henvisningerne til at forstå, hvor stor denne slægt var i Rårup området.

Har du svært ved at finde rundt i bogen "Hans Nielsen Smed og hans slægt. Et bidrag til ”De stærke Jyder's historie", kan du finde et navneregister til bogen på dette link: Navneregister til Herluf Hegnsvad: Hans Nielsen Smed og hans slægt (Skive 1956). Navneregisteret er udarbejdet af pastor emeritus Johs. Enggaard Stidsen (GIIIh, side 217), som har lavet et stort arbejde med at registrere bøger, dokumenter og billeder  i Mindestuen for De Stærke Jyder i Gl. Sole

 • Elsebeth Rishede (F7BIIIa) og Birgitte Rishede (F7BIIIb)
 • Eigil Riishede - Hornsyld
 • Knud Bille Ikjær – Rårup (M4AIIa)
 • Hanne Lind og Torben Klogborg  (M6EIIb) – Rødding (M6EIIb)
 • Bent Haurballe - Herning (M6EIa)
 • Erik Børge Hedegaard Hansen – Næstved  (F2Iva)
 • Henry Knudsen Sørensen, Juelsminde (H2III)
 • Jenny Hansen, Korning (F7AV)
 • Poul Erik Jeppesen og Anne Kirketerp Jensen, Nøttrup, Juelsminde
 • Janni Würtz Maise, Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv
 • Mathias Hansen, Lisbjerg (J2CIV)
 • Johannes Enggaard Stidsen, Odense (GIIIh) Mindestuen for De Stærke Jyder, Gl. Sole 
 • Therkel Hansen, Øster Snede (se under I2DI)  Mindestuen for De Stærke Jyder, Gl. Sole

NB! Da det er mange år siden, jeg begyndte at samle oplysninger til disse historier, er nogle af mine kilder desværre ikke længere i live.

 • Tekst og billeder fra Mary Rishedes scrapbog 1948-51
 • Tekst og billeder fra Elsebeth Rishedes, Gitte Rishedes og Gudrun Rishedes fotoalbummer
 • Fotos fra Torben Klogborgs og Eigil Riishedes fotoalbummer
 • Fotos fra Nina og Niels Hansens album
 • Herluf Hegnsvad: Hans Nielsen Smed og hans slægt. Et bidrag til ”De stærke Jyder's historie
 • Henry Sørensen: Mosegård. En Gammel gård i slægtens varetægt siden 1700-tallet
 • Bjerre Herreds Bogen 1 (et afsnit om De stærke Jyder i Rårup skrevet af Hegnsvad)
 • Erik Hedegaard Hansen, januar 2004. Private familieerindringer
 • Tegning af Højgårds indretning efter hukommelsen, Bent Haurballe
 • Marinus Sørensen: Fattigfolks kår i 1800-tallet, især i Øster Snede sogn
 • Harald Jørgensen: Studier over det offentlige fattigvæsens historiske udvikling i Danmark i det 19. århundrede. 
 • Anton Justesen og PE Jeppesen: Brand, bomber og De Nordre Torper. Glud Museum foråret 2018. 
 • Oldefar Niels Hansen notesbøger fra hans tid som ringer og graver ved Rårup Kirke  (Nu afleveret på Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv)
      - Begravelser, gravnummer og betalinger for begravelser ca. 1914-1926
      - Regnskab for medhjælpere på kirkegården
      - Betaling for at have et gravsted ca. 1910-1926 
      - Desuden et regnskab for materiale, kørsel mm til tagreparation på kirken i 1917 og bageopskrifter på sukkerbrød, sirupskage, kaffebrød og lagkage
 • Folketællinger i Rårup sogn 1880,1901, 1916, 1930 og 1940
 • Institutionsarkiv Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv: Rårup Fattiggård Åstrupvej 11, Åstrup 7130 Juelsminde, Matr.nr. 7a, Åstrup
 • Niels Thomsen: De stærke Jyder og haugianerne
 • Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. Årh. V bind. De ældre jyske vækkelser. De stærke Jyder af Herluf Hegnsvad
 • Frands Ole Overgaard og Anders Pontoppidan Thyssen: Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. Årh. V bind. De senere jyske vækkelser
 • Anton Justesen og P.E. Jeppesen: Da morfar var dreng: Rårup, en landsby i 1930'erne. 2008 
 • Gyldendal & Politiken: Danmarkshistorien. Flere bind
 • O. H. Larsen: Landbrugets historie og statistik. 3. udg. 1937
 • Christen Mathiasen Christensens ”dødebog” – (har jeg affotograferet hos Torben Klogborg)
 • Glud Museum. Kend din landsby
 • Horsens Folkeblad og Horsens Socialdemokrat
 • Henning Knudsens hjemmeside: De stærke Jyders vækkelse på Horsens Egnen