Marens sang

En Sang - eller nærmere børnesalmeBørnesalme. De stærke Jyder

Denne sang - eller nærmere børnesalme - skrev den 13. årige Maren Larsen, da hun sad ved sin mormor Maren Nielsdatters sygeleje i barndomshjemmet i Løsning i 1909.
Selv har hun på papiret med salmen skrevet: "Skrevet da jeg var 13 Aar, en aften jeg var saa bedrøvet"

Maren Larsen var opkaldt efter sin mormor og datter af Marie Jørgensdatter og væver og landmand Jens Larsen i Løsning Søndermark.
Maren blev gift med Morten Jakobsen, som hun fik 13 børn med. Morten Jakobsen døde ved en frygtelig togulykke i 1935 (link). Her kan du læse om familien Jakobsens liv efter togulykken 

Maren Larsen var desuden min mormor og Maren Nielsdatter min tipoldemor. Deres slægt var dybt involveret i De stærke Jyder - såvel flere af privatskolerne, som sangerdysterne og adresseunderskrivningerne. 
Maren Larsen gik i De stærke Jyders privatskole i Løsning.

 1. Vers.
 
Kære Fader mig forlade,
Al min Synd og al min Bryst
Giv Du mig den Naadegave, som du har til mig bered,
Styrk Du mig i Kærlighed.

 Maren Larsen. De stærke Jyders Privatskole i Løsning
2. Vers
Kære Hærre Jesu Krist,
Du som al min Salighed est,
Du est min Tróst i al min Bróst,
Saa er jeg uden Fare,
Guds Engle mig bevare.

3. Vers
O Helligaand min Tróstermand,
Du mig i Ordet lære,
At tro og holde de thi Guds Bud,
Hjelp mig at tro og elske Dig,
Og blive salig evendelig.

 
Ende.

Familien Nielsen fra Langskov sogn

Maren NielsdatterMaren Nielsdatter (1814 - 1909) stammede fra Hauge i Langskov sogn. Hendes familie var meget stærkt inddraget i De stærke Jyders skolesag, hvilket vil blive beskrevet nærmere i en anden artikel. Hun boede de sidste 10 år af sit liv hos datteren og svigersønnen Marie Jørgensen og Jens Larsen i Løsning Søndermark. Her kun kort om hendes søskende: 

1. Anders Nielsen var Danmarks første privatskolelærer, Det var på De stærke Jyders første privatskole, nemlig den i Glattrup i Rårup. På en vækkelsesrejse med Peter Larsen Skræppenborg blev arresteret for at have holdt 3 gudelige møder i Skjern. Anders Nielsen skrev Indre Missions første samfundssangbog Pilgrimsharpen
Jeg er i øjeblikket ved at færdiggøre en artikel om ham, men hans anetræ kan allerede ses på dette link: Anetræ for Anders Nielsen. 1818-1891

2. Christiane Magdalene Nielsdatter var gift med Albert Christensen på Foldagergård (i dag Bøgballevej 51) i Bøgballe, Øster Snede sogn, hvor også flere af Marens søskende tjente i perioder. Det var Niels Nielsen, Nielsine Nielsen, Maren selv og Marens mand Jørgen Knudsen.
På Foldagergård i Bøgballe oprettede Christiane Magdalene og Albert Christensens søn Mads Christian Albertsen en lille privatskole for De stærke Jyder, der var lidt mere frisindet end de fleste andre privatskoler for De stærke Jyder. Her var det tilladt at lære lidt geografi og historie, ligesom der blev brugt fortællingsbøger ved undervisningen i dansk, hvilket var usædvanligt. 

Johannes Enggaard Stidsens kommentar til salmen

Jeg har bedt  Johannes Enggaard Stidsen, som har skrevet en bog om De stærke Jyders salmedigtning, knytte en kommentar til salmen: 

”Salmen har karakter af treenighedssalme (Gud Fader - Gud Søn - Gud Helligånd), og selv om den ikke har originalitet, fordi den helt igennem benytter sig af kendte formuleringer, har den dog kvalitet i kraft af sin klare, enfoldige form, især når man betænker Maren Larsens unge alder. Hun levede jo også i et miljø der var dybt fortrolig med sproget i bibel, salmebog og andagtsbøger, så hun har haft stof nok at øse af.
Metrikken er ikke regelmæssig: vers 1: 8-7-8-7-7 -  vers 2: 7-8-8-7-7  -  vers 3: 8-7-9-8-9, så den vil kun med vanskelighed kunne synges. Jeg kan ikke finde nogen melodi i koralbogen der uden videre kan bruges. På den anden var de stærke Jyder fremragende til at få tekst og melodi til at passe sammen, selv om alle andre kunne finde det helt umuligt!”


Her kan du læse om Maren Jakobsens farmor Kirstine Nielsdatters brudefærd


© Gudrun Rishede. Husk venligst kun at kopiere citater til andre hjemmesider - ikke lange afsnit eller billeder uden aftale. Jeg vil dog blive glad for omtale af og en henvisning til denne artikel - meget gerne med et link til rishede.net 
Du må gerne downloade og udskrive til eget brug, undervisning og arkiver. Skal du bruge artiklen i større sammenhænge, eller har du tilføjelser eller rettelser, bedes du venligst henvende dig til mig. Du kan finde mine kontaktoplysninger på dette link: hjem