Sidsel og Hans Bødkers efterkommere

Denne efterkommerliste knytter sig til familien omtalt i følgende artikler:  Breve fra USA. 1885-1892 (link), Fattiglemmer i Gl Sole fattighus og Niels Hansen og Susanne Sørensdatter.

For nogle af personerne er oplysningerne sparsomme efter de udvandrede til USA, og det ville derfor være rart, hvis eventuelle efterkommere henvendte sig med mere viden. Listen er først lige påbegyndt

I henhold til persondataloven er der ikke nulevende personer med på listen - medmindre de selv har indvilget i dette. Har der alligevel sneget sig fejl ind, så kontakt mig venligst, så vil den blive rettet med det samme.
Du kan finde mine kontaktoplysninger nederst på siden eller på linket "Hjem

NB - før du går i gang! 
FT betyder folketælling, i USA skrev de ofte "fødselsår cirka", stavemåder på navne er ofte forskellige både i Danmark og i USA
KI betyder kirkebog
VI betyder vielsesattest
DØ betyder dødsattest
BR betyder oplysninger fra Sidsels Bødkers breve
Tekst i kursiv betyder, at jeg ikke kan være 100% sikker på, at det er den/de rette personer/oplysninger, men at der er en meget stor sandsynlighed for det, pga. f.eks. navnesammenfald, ens datoer, fødesteder.

Nummerering i efterslægtstavlen

Første slægtled (probanden) er nummer 1, det ældste barn i generation 2 kaldes 1.1, det næstældste barn 1.2, det tredjeældste barn nr. 1,3. Ældste barns ældste barn kaldes herefter 1.1.1 osv.

HUSK - jeg arbejder i øjeblikket på denne side, og den er derfor IKKE færdig. Kom gerne med rettelser og tilføjelser.


 FØRSTE GENERATION
SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN

1.  SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER blev født august 1, 1817 i Thyregodlund, Thyregod sogn, Vejle Amt, Danmark. (KI)
Datter af husmand NIELS PEDERSEN FRIBORG som blev født i  Thyregodlund, Thyregod sogn i 1792 og døbt maj 28, 1792 i Thyregod sogn, Vejle Amt. Husmand Niels Pedersen døde aug 28,1821 på Thyregodlund Mark,Thyregod sogn, Vejle Amt. (KI) og KAREN IVERSDATTER som blev født i 1795 i Thyregodlund, og døbt juli 26, 1795 (8. søndag efter Trinitatis) i Thyregod sogn (KI). Jeg ved ikke hvor og hvornår Karen Iversdatter døde, men jeg ved, at hun flyttede fra Thyregod sogn til Bierlev i Hvejsel sogn i 1823. 
SIDSEL døde efter maj 1892 formodentlig i Polk County, Wisconsin, USA, hvorfra hendes sidste kendte brev blev sendt (BR), men hun kan muligvis være flyttet til Minnesota.

SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER kaldtes også SIDSEL BØDKER (i følge efterkommere) og SISSEL KJERSTINE NIELSEN (FT).
I USA kaldtes hun både KIRSTINE CHRISTENSEN og KIRSTINE KRISTENSEN (BR)

Hun var gift 2 gange. 

̴ 1  HANS SØRENSEN blev født september 21, 1803 i Gadbjerg sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt  (KI)
SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN blev gift maj 23, 1840 i Jelling, Tørrild, Vejle Amt, Danmark. (KI)
HANS døde april 11, 1873 i fattighuset Toftegårdsvej 17, Gammelsole Mark, Øster Snede sogn, Vejle, Denmark. (KI)
HANS var søn af husmand med jord SØREN DAVIDSEN (April 25, 1762 – Juni 6, 1824) og MAREN JENSDATTER (November 15, 1772 – August 25, 1811) (KI)
Alle SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTERs børn blev født i første ægteskab med HANS SØRENSEN.

  ̴ 2  JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN blev født april 27, 1815 i Nørre Felding, Ringkøbing Amt, Danmark. (KI)
SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN blev gift november 18, 1874 i Tamdrup Kirke, Nim Herred, Skanderborg Amt.  (KI)
Jens Christian Christensen var nævnt i FT 1880 i Tamdrup og må være død derefter i Danmark eller USA. 

SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTERs aner og liv i Danmark - før hun rejste til USA - er beskrevet på denne side: Fattiglemmer i Gl Sole fattighus
Hun rejste til USA cirka 1882, da hun var 65 år gammel. Min viden om hendes egen færden i USA, har jeg udelukkende fra hendes Breve fra USA. 1885-1892. Jeg har endnu ikke haft kontakt med familiemedlemmer i USA, der har haft kendskab til hende. 

På et tidspunkt mellem 1880 og 1885 var hun husholderske for Thomas Smidt i Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey syd for New York (BR fra datteren Johanne)
1886-1887. Husholderske og gårdhjælp hos Guldbrandt Gudmundsen, North Valey i Wisconsin. Midtvesten (BR)
1888. Ilford? måske "Fords" en naboby til Perth Amboy, hvor mange danskere flyttede til (BR) Wendy Hudson: "Our best guess is that this may be "Fords" which is the town next to Perth Amboy.  It does not look like "Fords", but that would be a logical guess for the cost of the trip.  A lot of Danes moved out of Perth Amboy to Fords".
1888-1892. West Denmark - Luck, Polk County, Wisconsin (BR)
1892. 5 maj. Sidste livstegn fra hende - et brev til hendes søn Niels i Danmark (BR)

SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SORENSEN havde følgende børn, som vil blive nærmere omtalt efterfølgende:

1.1. SØREN PETER HANSEN  blev født marts 1, 1841 i Jelling, Tørrild, Vejle Amt, Danmark. (KI)
Døde juni 19, 1914 i Akron, Summit, Ohio, USA (DØ)
1.2. NIELS HANSEN blev født september 15, 1843 i Jelling, Tørrild, Vejle Amt, Danmark. (KI)
Døde juli 26, 1850 i Solskou Øster Snede sogn, Vejle Amt, Danmark (KI)
1.3. DAVID PEDER HANSEN blev født oktober 2, 1845 på Gammel Sole Mk. Øster Snede sogn, Vejle Amt, Danmark (KI)
Døde efter januar 1888 i USA (sidste omtale af ham i BR)
1.4. KAREN HANSEN blev født juni 12, 1847 på Gammel Sole Mk., Øster Snede sogn, Vejle Amt, Danmark (KI)
Døde august 16, 1864 i Gl Sole Fattighus, Øster Snede sogn, Vejle Amt, Danmark (KI)
1.5. MAREN HANSEN blev født april 18, 1849 på Gammel Sole Mk., Øster Snede sogn, Vejle Amt, Danmark (KI)
Døde efter januar 1888 formodentlig et af følgende steder: Danmark, Perth Amboy i New Jersey eller i New York (BR sendt til hende januar 1888)
1.6. NIELS HANSEN blev født januar 7, 1852 i Soleskov, Øster Snede, Vejle Amt, Denmark. (KI)
Døde oktober 6, 1925 i Glattrup, Rårup, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark. 73 år gammel (KI)
1.7. PEDER HANSEN blev født august 9, 1853 i Solskov. Øster Snede, Vejle, Denmark.(KI)
Døde før 1930 formodentlig i Luck, West Denmark, Polk County, Wisconsin (Han omtaltes i FT 1920, men ikke i FT 1930, hvor Marion omtaltes som enke)
1.8 JOHANNES MØLLER HANSEN blev født december 19, 1855 i Gammel Sole, Øster Snede, Vejle, Denmark (KI)
Døde januar 10, 1951 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA (DØ)
1.9. JOHANNE HANSEN blev født marts 1, 1860 og døde marts 19, 1887 (KI)
Døde marts 19, 1887 i Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey (DØ)


 ANDEN GENERATION
1.1. SØREN PETER HANSEN (SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

blev født marts 1, 1841 i Jelling, Tørrild, Vejle Amt, Danmark. Han blev døbt i kirken i Jelling 12. april 1841. Søn af bødker, indsidder Hans Sørensen og Hustru Sidsel Kirstine Nielsdatter i Jellinge. Frembaaren af enken Maren Sørensdatter af Gadberg, Ane Kirstine Pedersdatter af Kathrine- - (usikkert) . Vidner: Thomas Christensen ibi(dem),  - - Jørgensen og Jens Peter Jensen af Jellinge. Vaccineret 9de August 1853 af Christensen  (NB! sent i forhold til de andre på siden) (KI)
SØREN PETER HANSEN  døde juni 19, 1914 i Akron, Summit, Ohio, USA (DØ)
I USA kaldtes han også SOREN P. HANSEN, SORIN P. HANSEN, SOREN P. HANSON, SAMUEL P. HANSEN, LOREN P. HANSON og SAMUEL P HANSEN

Søren Peter blev vacineret (mod kopper) 1. juli 1844, hvilket i 1810 var gjort lovpligtigt og gratis for alle børn, da det var en meget smitsom sygdom med en stor dødelighed. 

I 1845 flyttede familien til Gammelsole Mark i Øster Snede sogn, Vejle Amt. Det var det sogn, der boede flest fra vækkelsesbevægelsen De stærke Jyder, og det var derfor familien flyttede til Øster Snede.

Da der blev holdt folketælling (FT)  feb. 1, 1855 boede Søren Peter Hansen sammen med 5 yngres søskende og forældrene i et hus i Gammelsole skoledistrikt i Øster Snede sogn, Vejle Amt. Faderen var bødker, men allerede en månedstid senere blev familien bevilget at flytte i fattighuset i Gl. Sole, samt nogle naturalier.  
Sidst på året 1855 flyttede Søren Peters forældre og mindre søskende ind i fattighuset på Toftegårdsvej 17 på Gammelsole Mark i Øster Snede sogn (Fattigprotokollen Øster Snede Sogn). 

April 15, 1855 blev Søren Peter Hansen, Solskov konfirmeret i Øster Snede Kirke med karakterne mg i kundskab og opførsel. Forældre Hans Sørensen og Sidsel Kirstine Nielsdatter. Få dage efter flyttede Søren Peter fra Øster Snede til Rårup sogn. Han skulle tjene på Ikjærgaard i Glattrup, én af de mest kendte gårde i De stærke Jyders historie (KI). Det blev dog et kort ophold, for senere samme år flyttede han videre til Løsning/Korning for at tjene der.  (KI) I Løsning/Korning blev han helt til 1859, hvor han flyttede tilbage til Øster Snede sogn (KI).

I FT 1860 boede Søren Peter under 2 km. fra familien i fattighuset, for han arbejdede som karl på Haugegaard i Gl Sole hos Søren Jørgensen og Hansine Sørensdatter, som senere skulle blive værge for hans lillebror Niels Hansen, og hvor denne arbejdede i både 1870 og 1880 (FT). (Den historie kan læses her: Niels Hansen og Susanne Sørensdatter)
Da hans yngste lillesøster, Johanne, blev født i 1860 på Søren Peters 19 års fødselsdag, stod han fadder til hende, da hun blev døbt i Øster Snede kirke 3 dage senere. (KI)

i 1865 flyttede han fra Øster Snede sogn (Solskov) til hovedgården Bygholm i Hatting sogn ved Horsens (KI). Bygholm var på det tidspunkt ejet af August Theodor Schütte, men det var forpagter Jensen, der havde ansat den 24-årige Søren Peter. Broderen David Peder blev ansat samtidig, men han kom fra Vrønding og var 20 år gammel. (KI)
I 1867 flyttede Søren Peter fra Bygholm til Tamdrup sogn november 4 (KI), han og Maren Nielsine blev gift november 5 (KI), og sidst på samme måned blev datteren Oline født. Maren Nielsine boede allerede ved brylluppet i Kjørup (Kørup) i Tamdrup sogn, Skanderborg amt og også hendes forældre, Ole Nielsen og Elisabeth Jørgensen, boede i Vinten i Tamdrup sogn. (KI)

̴  MAREN NIELSINE OLESEN blev født i Eriknauer, Hatting sogn marts 28, 1848. (KI)
Maren var datter af OLE NIELSEN og ELISABETH JØRGENSEN (KI)
I USA kaldtes hun også MARY OLSEN, MARION HANSEN, MARY HANSEN, MARNE OLSEN og MARIAN HANSEN

SØREN PETER HANSEN og MAREN NIELSINE OLESEN blev gift november 5, 1867 i Tamdrup kirke. (KI)
SØREN PETER HANSEN og MAREN NIELSINE OLESEN havde følgende børn. Søren Peter og Maren Nielsines børn beskrives nærmere under 3. generation
NB! I FT  (folketællingen) 1900 og FT 1910 i Akron, Ohio står der, at hun skulle have født 10 børn, hvoraf 8 var levende. Hvis dette er rigtigt, mangler der 3 børn på listen). 

1.1.1. OLINE ELISABETH HANSEN blev født november 26, 1867 i Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt.  (KI)
Oline døde januar 13, 1918 i Lakewood, Cuyahogo County, Ohio. (DØ)
1.1.2. KIRSTINE HANSEN blev født september 21, 1869 i Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt.  (KI)
1.1.3. HANS CARL MARIUS HANSEN (Charles ?) blev født juni 28, 1872 i Eldrup by, Tolstrup sogn, Voer, Skanderborg amt.  (KI)
1.1.4. NIELS HANSEN blev født september 22, 1874 i Tamdrup sogn  (KI)
1.1.5. OLE HANSEN (kaldt Will eller William) blev født juni  5, 1877 i Tamdrup sogn  (KI)
1.1.6. JENSINE CHRISTINE HANSEN januar 21, 1882. Horsens  (KI)
1.1.7. HARRY HANSEN (Harry Hanson).  blev født maj 1888 i Ohio (FT 1900). Er på det tidspunkt hjemmeboende, 12 år og går i skole 
Harry A Hansen døde 42 år gammel. Februar 3, 1931 i Akron (DØ)

Alle Maren og Søren Peters børn, der blev født fra nov. 1867 til juni 1877, blev født i Tamdrup sogn – bortset fra Hans Carl Marius, der blev født, mens de en kort overgang boede i Eldrup, Tolstrup sogn omkring 1872. (KI)
Mens de boede i Tamdrup sogn, flyttede de også en del rundt. Først boede de Kjørup, så i Vinten i 1867, i Kjørup igen i 1869 og i 1873 i Lund Kjær. (KI)
I alle disse år var Søren Peter og familie indsiddere (KI), dvs. de boede til leje ved andre, og rådede derfor heller ikke over noget jord. I 1878 var familien flyttet til Nebel, og her boede de stadig i 1880, men det var begyndt at knibe med økonomien for indsidder og daglejer Søren Peter Hansen, for nu stod der om ham i folketællingen: ”Nyder Fattig Understøttelse”. Den lille søn, Jens Kristian Fisker Hansen, der blev født i 1880, overlevede ikke året ud. (KI)
I 1882 var de flyttet til Horsens Vor Frelser sogn, Søren Peter var arbejdsmand og i januar blev Jensine Christine født (KI), i april blev Oline Elisabeth konfirmeret (KI), og i juni udvandrede hele familien til USA med skibet Vandalia fra Hamborg til New York, hvor de ankom juni 27, 1882. (Udvandrede via Vejle). Skibet var et 330 fod langt sejlskib med jernkonstruktion, som var blevet bygget i 1871 til Hamburg America Line. Det sejlede Amerikaruten indtil 1883 Om bord var der plads til 150 passagerer på 1. kl., 70 på 2. kl. og 150 på 3.kl. 

Soren P. Hansen bad foran dommer Meyer om amerikansk statsborgerskab oktober 20, 1884 i Stark County, Ohio (naturalization record), men modtog først sit amerikanske statsborgerskab 3 år senere nov. 7, 1887 hos Summit Co. Ohio, Probate Court Akron. Vidne S. P. Anderson. (Date of naturalization - U.S. Department of Labor, Immigration and Naturalization Service)

FT 1900 Søren P Hansen boede i AKRON, Summit, Ohio og var arbejder. Folketællingen sagde, at han blev født i marts 1842, og hans kone – her kaldt Mary/Marian/Marion? - blev født i marts 1848. De var blevet gift for 33 år siden. De havde fået 10 børn, 8 overlevende. De var indvandret i 1882. Kun et barn var hjemmeboende, det var Harry, som gik i skole. Han var 12 år og født i maj 88.
Desuden havde de en logerende, Neil Hanson fra Danmark. Han var også arbejder 
FT 1910 boede de stadig i Akron, Summit, Ohio og Søren Peter arbejdede som keramiker for U.S. Stoneware Company. (NB! Dette firma lå i Akron, blev etableret i 1865 og lavede bl.a. keramikkander) 
De oplyste, at de var immigreret i 1883 (skulle være 1882). Søren Peter ejede selv deres bolig. En søn, Will var 33 år gammel i 1910, hvilket må være sønnen Ole Hansen født 5 juni 1877 i Danmark. Wills kone, Theresa (også ankommet fra Danmark i 1882) og deres 2 børn boede i samme husstand som hans forældre. En søn (navn – måske Hubert/Albert?) på 8 og en datter, Ella på 2. Sønnen Harry, født i Ohio i 1888 boede også stadig hjemme. Både Will og Harry havde fået arbejde som keramikere på U.S. Stoneware Company

Søren Peter døde 19 juni 1914 i Akron, Summit, Ohio, USA.  Dødsårsag: Lever sklerose. Begravet i Øst Akron d. 22. juni 1914. Andre oplysninger på dødsattesten: Adresse 218 Nieman St. Født i Danmark. 73 år, 3 mdr og 19 dage. Gift. 
De private oplysninger var givet af Søren Peters kone – her kaldt Mary Hansen. Som har kunnet oplyse fødselsår og dato, men ikke hans forældres navne, eller hvor de var født.
Søren Peter var medlem af The Danish Brotherhood, og de skrev også om hans død: Hansen Soren Peter Danish Brotherhood number 36219 Born 1841 Died 1914 Lodge # 301 Locality Akron.
Juni 20, 1914. Dødsannonce i Akron Evening Times (Akron, Summit, Ohio). "S. P. Hansen, 73. HANSEN - Soren P. Hansen, 73, died at his home, 218 Nieman Street, last night. He is survived by a widow and children. Funeral services will be held Monday at two o'clock, at the residence."  

FT  1920 Maren (Marion) var enke, 71 år gammel. Hun boede i samme hus, men havde nu 3 logerende.
Juni ​2, 1926  kl. 4 om morgenen døde husmor og enke efter Soren P. Hansen, Marion Hansen. 24 Ames Ct. Akron, Summit. Født i Danmark. Alder: 78 år 2 måneder og 4 dage. Født 28 marts 1848. Død kl. 4 om morgenen af en hjerneblødning. Begravet 4. juni i Øst Akron. Far: Ole Nelson mor Elisabeth, begge fra Danmark. De personlige oplysninger er givet af sønnen Hans Carl Marius Hansen (H. Char Hansen) fra Akron (DØ)
Juni 3, 1926. Dødsannonce i The Akron Beacon Journal (Akron, Summit, Ohio, United States of America). "Mrs. Marion Hansen. Funeral arranged. Funeral services for Mrs. Marion Hansen, 78, who died Tuesday at the home of her son, Harry Hansen, 24 Ames ct., will be held at the residence at 2 o'clock Friday. She leaves four sons, Harry, N. E., Charles and William T., all of Akron, two daughters, Mrs. C. Johnson and Mrs. E. Sigonery of Los Angeles, Cal., 15 grandchildren and six great-grandchildren. Burial will be in East Akron cemetery."

1.2. NIELS HANSEN (SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Niels Hansen blev født september 15, 1843 i Jelling, Tørrild, Vejle Amt og døde allerede juli 26, 1850 i Solskou Øster Snede sogn kun knap 7 år gammel. 
Niels blev døbt i kirken 24. september 1843, I kirkebogen stod: 
”Søn af bødker og indsidder Hans Sørensen og Hustrue Sidsel Kirstine Nielsdatter i Jelling. frembaaren af pigen Kirsten Jonasdatter i Rugballe, Pigen Else Marie Pedersdatter af Gjæsager (Hedensted Sogn). Vidner: gårdmand Christen Jonassen af Gjæsager, Husmand Søren Christensen af Hedensted Mark, og ungkarl Peder Madsen af Højholt [?] Mark. Vaccineret 1. juli 1844”. 
Når jeg kigger på fadderne ved Niels' barnedåb, tolker jeg, at Sidsel og Hans er "blevet vakt" og dermed tilknyttet De stærke Jyder mellem Søren Peders og Niels’ fødsel udfra følgende konstateringer: I 1841 var Jørgen Mikkelsen gårdmand fra Petrinelund i Jelling, gift med Ane Marie Jensdatter med i planen om en privatskole for De stærke Jyder i Gesager ved Hedensted (s. 147 i Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. Årh. V bind. De senere jyske vækkelser af Frands Ole Overgaard og Anders Pontoppidan Thyssen), og i 43 søgte han om tilladelse til at sende sine børn til en sådan skole, for derefter selv at flytte til en gård i Gesager i 1844. Familien Jonassen, der var repræsenteret med to faddere til Niels’ barnedåb, flyttede også fra Jelling (Christen Jonassen boede Jellinggaard, hvorfra Petrinelund var udstykket) til Gesager omkring dette tidspunkt, og de hørte netop til i kredsen blandt de stærke Jyder. (yderligere kilder FT 1840 i Jelling og FT 1845 i Hedensted ). Else Marie Pedersdatter var datter af Peder Laursen Grunnet, som boede nabo til Christen Jonassen i Gesager. Peder Laursen Grunnet var én af de 4, der startede De stærke Jyders privatskole i Hedensted (Remmerlund). Væver Søren Christensen af Hedensted Mark var gift med en anden af Peder Laursen Grunnets døtre, Kirsten Pedersdatter, og de boede som indsiddere hos Christen Jonassen. Altså er det kun Peder Madsen af fadderne, som jeg ikke ved om hører til De stærke Jyder. Du kan læse mere om tiden, hvor Hans Sørensen og Sidsel Kirstine Nielsdatter boede i Jelling på dette link: "Fattiglemmer i Gl Sole fattighus. Fra indsiddere i Jelling til fattiglemmer i Gammel Sole i Øster Snede sogn". Du kan læse om Grunnet og Jonassen familierne i denne artikel: Kierstine Nielsdatters Brudefærd

Juli 26, 1850 døde i følge kirkebogen i Øster Snede søn af husfolk Hans Sørensen og hustru Sidsel Kirstine Nielsdatter i Solskou, Niels, syv år gammel af "halssyge". Han blev begravet d. 29. juli 1850. Deres næstfødte søn, som var deres 6. barn, blev kaldt Niels efter sin afdøde bror.

1.3. DAVID PEDER HANSEN (SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

blev født oktober 2, 1845 på Gammel Sole Mk. Øster Snede sogn, Vejle Amt, Danmark. Døbt i Øster Snede kirke oktober 5, 1845. ”Søn af Indsidder paa Gammelsole Mk Hans Sørensen og Hustru Sidsel Kirstine Nielsdatter. Faddere: Sophie Charlotte Pedersdatter, Tjenestepige paa Gl Sole Mk, bar Barnet. Else Dortea  Johansdatter - - Anders Olesen, Anders Andersen og Jens Jensen, alle Huusmænd paa Gammelsole Mk. - Vaccineret 18 September 1849.” (KI)
Døde efter januar 1888 i USA. (Tidspunkter hvor han sidst omtaltes i et brev fra Sidsel Bødker) 

  ̴  ELSE MARIE RASMUSSEN født marts 8, 1844 i Hvirring Sogn, Skanderborg Amt. Hjemmedøbt april 20, 1844. publiceret? (betyder formodentlig fremvist) 19. maj. 
Else Marie var datter af gaardmand Rasmus Hansen og hustru Mette Johanne Laursdatter i Trebjerre (KI).

 DAVID PEDER HANSEN gik i De stærke Jyders privatskole i Gammelsole i 1850'erne, men blev "udskrevet" af skolen i maj 1859 uden at være blevet konfirmeret. Han boede da på Greis Mark og har formentlig tjent der sommeren over og blev så konfirmeret i sin sognekirke i Ø. Snede Sogn oktober 2, 1859. (KI)
En måned senere, november 3, 1859 forlod han igen Øster Snede Sogn og kom igen til Grejs Sogn november 7, 1859 med bopæl hos gårdmand Peder Nielsen Bundgaard fra Ølholm og hustru Maria Nielsdatter fra Løsning. (KI) De havde to mindre børn, Else Pedersen Bundgaard og Niels Pedersen Bundgaard (03/2 1854) men i øvrigt ikke andre tjenestefolk end David Peder. (FT 1860) 
Bundgaard familien var én af de mest kendte indenfor de stærke jyder, så der er ingen tvivl om, at David Peder blev opdraget videre i De stærke Jyders tro. (Læs bl.a. om Mathias Nielsen Bundgård i artiklen Johanne Marie Jensdatters omvendelse (link) (og i øvrigt blev sønnen Niels Pedersen Bundgaard gårdejer i Korning og far til min onkel lærer Niels Nielsen Bundgaard i Kokborg,Thyregod).
Helt uden familie var David Peder heller ikke i Greis, for hans faster Birgithe, som hans far, Hans Sørensen, havde boet hos som ung bødkersvend i Vejle, var nu flyttet dertil, og boede hos sin datter Maren Linde og svigersønnen daglejer og inderste Peder Nielsen (fra Hornstrup).
David Peder flyttede tilbage til Øster Snede igen i 1861. 

Tilgangsliste Tamdrup Sogn 1863, David Peder Hansen
4. nov. 1863 - David Peder var 18 år og ankom i følge tilgangslisten til Tamdrup sogn hos gårdmand Jørgen Markussen i Vrønding. Ankomst fra Øster Snede sogn. (Der står en kommentar ”….i skudsmålsbogen 92” – jeg kan ikke læse mere af den, kan du?) (KI). Samtidig rejste David Peders senere kone, Else Marie Rasmussen 19 år,  i følge afgangslisten fra Tamdrup til Horsens. Hun havde tjent 1 år hos kammerherre Reetz på Tamdrup Bisgaard. (KI)
1. nov. 1865 blev der noteret i afgangslisten i Tamdrup Kirkebog, at David Peder Hansen flyttede til Nørremarksgaard efter 1 år hos gårdmand Jens (Gunder?) Sørensen af (Vrønding?) (KI) ,samtidig stod han i tilgangslisten i Hatting sogn, Vejle Amt, som ankommet fra Vrønding for at arbejde på Bygholm i Hatting sogn ved Horsens (KI).  Dengang hørte Nørremarksgaard ind under Hovedgården Bygholm, som på det tidspunkt var ejet af August Theodor Schütte, men det var forpagter Jensen, der havde ansat den 20-årige David Peder samtidig med 6 andre unge mennesker, hvoraf den ene var David Peders storebror Søren Peter Hansen. 
I marts 1867 forlod David Peder sin ansættelse ved Bygholm for at flytte til Haurum i Hornborg sogn nogle få kilometer nord for Øster Snede. 2. nov. 1867 rejste Else Marie Rasmussen fra Hvirring sogn til Tamdrup for at arbejde på Marienborg, en større gård ca. 1,5 km Syd for Tamdrup Kirke - det var 3 måneder før hun blev gift med David Peder. 

1. februar 1868 blev David Peder gift med Else Marie Rasmussen
Kirkebogen 1863-1873 Tamdrup sogn. Viede. "Ungkarl David Peter Hansen af Gammelsole søn af indsidder Hans Sørensen og hustru Sidsel Kirstine Nielsdatter i Gammelsole. f. 2. okt 1845. 22 aar. Brudens navn: Else Marie Rasmussen på Marienborg. Datter af afdøde gaardmand? Rasmus Hansen i Trebjerg. f. 8. marts 44. 23 aar.
Dagen trolovelse er anmeldt til præsten 4. januar 1868. Forlovere: Indsidder i Vinten Søren Peter Hansen og Indsidder i Trebjerg Laurs Rasmussen. Vielsesdag 1. Februar. Vielsen er forrettet i kirken
"

I begyndelsen af 1868 stod David Peder i afgangslisten fra Hornborg med afrejse til Nim.
25. april 1868 rejste David Peder fra Hvirring til Horsens. (tilgangsliste KI)
24. okt. 1868 blev Hans Peter Hansen født i Nim sogn, Skanderborg Amt. Han var Else Marie og David Peders første barn og på dette tidspunkt boede David Peder og hustru i Nim. (KI)
I 1870 flyttede David Peder fra Nim til Tolstrup, og denne gang havde han familien med. (Nim KI)

Først på året i 1880 boede David Peder og familien i Løsning (FT). Han arbejdede som daglejer ved landbruget og som arbejdsmand. Hans indkomst kunne ikke forsørge familien, og de måtte modtage fattigunderstøttelse til de 4 børn. Lidt senere samme år endte familien på fattiggården i Kragelund, Øster Snede Sogn, hvor endnu et barn, Johan David Peder Hansen, blev født d. 17. juli 1880. (KI) Johan David Peder blev kun 1 3/4 år gammel og ved hans begravelse d. 21. april 1882, stod der i kirkebogen "Søn af bortrømt Fattiglem David Peter Hansen i Kragelund Fattiggaard" (KI). 

H.A. Brendekilde: Afskeden. Brandts-Museum for kunst & visuel kultur, Odense

David Peder rejste altså fra familien og var måske allerede på dette tidspunkt rejst til USA. Men hvor fik han penge fra til rejsen, og hvordan kom han væk? Hvis myndighederne traf på ham, ville han være blevet straffet for at være taget fra fattiggården uden tilladelse, og straffen ville højst sandsynlig være en tid på Horsens Tvangsarbejdsanstalt i særlig grove tilfælde måske endda i Horsens Tugthus. (Læs om den normale straf på fattiggårdene i artiklen Fattiggård og alderdomshjem i Rårup ).  
Jeg har ikke fundet hans emigration hverken i databasen "Udvandrede" - Det københavnske politis oplysninger om udvandrede - enten via København eller via Hamburg eller i databasen "Udvandrede via Vejle" - Udvandrede via Vejle-agentur til Hamburg-Amerika linien. En måde han kunne undgå at blive registreret, så  myndighederne fik nys om det, kunne være at få hyre på et af Amerikaskibene. Jeg ved dog ikke, om det var den måde, han kom væk på.
 
Konen Else Marie Rasmussen og børnene Hans Peder Hansen, Karoline Kirstine Hansen, Sicilie Nielsine Mathilde Hansen og Jens Christian Fisker Hansen kom ikke med til USA, men blev i Danmark.
Var der mon en aftale mellem David Peder og Else Marie, at han skulle prøve lykken i USA, og derefter sende bud efter dem? Det får vi nok aldrig at vide, men flere år senere skrev han en undskyldning til hende, kan vi læse i brev 4: Breve fra USA. 1885-1892 
 
Se foto af fattiggården i Kragelund på dette link: Fattiglemmer i Gl Sole fattighus
 
DAVID PEDER HANSEN og ELSE MARIE RASMUSSEN havde følgende børn, som - så vidt jeg ved -alle blev i Danmark:
1.3.1. HANS PETER HANSEN blev født 24. okt. 1868 i Nim sogn, Skanderborg
1.3.2. CAROLINE KIRSTINE HANSEN blev født august 6, 1871 i Vor Frelse sogn Horsens, Nim, Skanderborg. Døde feb. 24,1945 på De gamles hjem, Kildegade, Horsens
1.3.3. SICILIE NIELSINE MATHILDE HANSEN født sept. 26, 1875 på Tebstrup Mark, Horsens
1.3.4. JENS CHRISTIAN FISKER HANSEN født feb 4, 1878 på Tebstrup Mark. Horsens. Død i Svendborg 1968
1.3.5. JOHAN DAVID PEDER HANSEN. Født juli 17,1880 på Kragelund Fattiggård i Øster Snede sogn. Død april 15, 1882 på Kragelund Fattiggård  
1.4. KAREN HANSEN  (SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 
Karen Hansen blev født juni 12, 1847 på Gammel Sole Mark, Øster Snede sogn, Vejle Amt, Danmark (KI)
Hun blev døbt i Øster Snede kirke juni 13, 1847.
FT 1855 i Øster Snede Sogn, Solskov, Gammelsole Skoledistrikt: Karen Hansen var 7 år, og boede hjemme sammen med 5 søskende. Faderen var bødker, og de boede stadig i et hus, med kort tid efter blev familien bevilget plads i fattighuset  i Gl Sole, samt lidt fattighjælp i form af naturalier. 
FT 1860 boede der 19 personer i fattighuset i Gl Sole – også Sidsels og Hans og 5 af deres børn - bl.a. Karen Hansen
Karen blev konfirmeret oktober 26, 1861 i Øster Snede sogn. Da var hun 14 år.
Karen Hansen boede da hjemme hos sine forældre husmand Hans Sørensen og Sidsel Kirstine Nielsdatter på Gammel Sole Mark. Ved konfirmationen fik hun kun tg i kundskab, men mg i opførsel.  Hun var blevet vaccineret sept. 18 1849.  (KI)
August 16, 1864 døde Hans Sørensens datter i Gammel Sole Fattighus, født på Gammel Sole Mark. Alder 17. Hun blev begravet aug. 21, 1864.(KI)
1.5. MAREN HANSEN  (SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 
Maren Hansen blev født april 18, 1849 på Gammel Sole Mark, Øster Snede sogn, Vejle Amt, Danmark. Hun blev døbt i kirken d. 22. april. Forældrene kaldes ved dåben: Indsidder på Gammelsole Mk (Mark) Hans Sørensen Bødker og hustru Sidsel Kirstine Nielsdatter. (KI)
FT 1855 i Øster Snede Sogn, Solskov, Gammelsole Skoledistrikt. Maren Hansen var 5 år.  På det tidspunkt boede familien stadig i et hus og Hans Sørensen var bødker, Sidsel Kirstine hans kone. Der boede 6 børn boede hjemme. Sidst på året flyttede familien ind i fattighuset i Gl Sole.  
April 12, 1863. Maren Hansen blev konfirmeret i Øster Snede kirke få dage før sin 14-års fødselsdag. Hun boede hjemme hos sine forældre, indsidder Hans Sørensen og Sidsel Kirstine Nielsdatter i Gl Sole. Hun fik karaktererne mg i både kundskab og opførsel. Der står desuden, at hun blev vaccineret sept. 18, 1849.
Sept. 27, 1874. Maren er fadder ved Niels Hansens barnedåb i Tamdrup Kirke. Niels Hansen var broderen Søren Peters søn. I kirkebogen stod der: ”Pige Maren Hansen af Vrønding” (Vrønding, Tamdrup sogn). Vi kan ikke være 100% sikker på, at det er ”vores” Maren Hansen, men det er meget sandsynlig. På dette tidspunkt var hun 25 år. Og et par måneder efter - 18. november 1874 - blev hendes mor gift med Enkemand Jens Christian Christensen i Tamdrup Kirke, han var på bryllupstidspunktet indsidder i Vrønding i Tamdrup sogn. Broderen Søren Peter boede i Tamdrup sogn og broderen Johannes boede i Vrønding, Tamdrup sogn i hvert fald i oktober 1875
Januar 22, 1888 Marens mor, Sidsel Kirstine Nielsdatter, sendte hende et brev fra USA, hvor hun kalder sig selv J Chr. Chrestens Enke. Brevet indeholdt instrukser om, hvordan hun Maren skulle gøre, når hun nu emigrerede til USA. Det er det sidste vi ved om Maren Hansen. Hun må altså være død efter januar 1888 formodentlig et af følgende steder: Danmark, Perth Amboy i New Jersey eller i New York (Hendes mor sendte et brev til hende i januar 1888. I brevet kan man læse, at Maren er på vej til USA og i fuld gang med at planlægge rejsen. Se brevet på dette link: Breve fra USA. 1885-1892)
1.6. NIELS HANSEN  (SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Niels Hansen var den eneste af Sidsel og Hans Bødkers efterkommere, der blev i Danmark. Niels Hansen var samtidig forfatteren til denne hjemmesides oldefar (min far Svend Rishede - min farfar Søren Kristian Hansen - min oldefar Niels Hansen).

Niels Hansen blev født jan. 7, 1852 i Solskov, Øster Snede sogn. Fadderne til Niels’ barnedåb var alle naboer til Solskov og fattighuset på Gammel Sole Mk.  
Ved Niels er det i øvrigt værd at bemærke, at fadderne - ud over at være naboer - også var trosfæller, der stort set alle var fremtrædende medlemmer af De stærke Jyder. Det er endda et gårdmandspar mellem fadderne, så ved denne kirkelige handling har troen betydet mere end den store standsforskel. 
Familien var altså på trods af fattigdom en integreret og accepteret del af samfundet i Gammel Sole. Det var dog kun ved Niels’ barnedåb, at det var så fremtrædende medlemmer af De stærke Jyder, der var faddere.  
Niels Hansen blev gift i Rårup maj 1, 1886 med Susanne Sørensdatter født marts 3, 1856 i Glattrup, Rårup sogn og død sept. 15., 1937 i Glattrup, Rårup sogn.
Niels Hansen døde okt. 6., 1925 i Glattrup, Rårup sogn

Du kan læse Niels Hansens historie her: Niels Hansen og Susanne Sørensdatter

Susanne Sørensdatter og Niels Hansen. Ca. 1900

Niels Hansen og Susanne Sørensdatter havde følgende børn:
1.6.1. Johanne Marie Hansen (9/5 1887 – 4/12 1968) ~ Anders Jørgen Laursen Jensen (20/11 1884 – 13/4 1968)
1.6.2. Søren Kristian Hansen (6/10 1888 – 14/1 1953) ~ Birgitte Marie Sørensen Riishede (13/7 1889 – 4/4 1959)
1.6.3. Karen Marie Kirstine  (f.24/4 1890) ~ Christen Lindved Therkelsen Christensen (10/10 1885 – 21/1 1956)
1.6.4. Hans Sørensen Hansen (11/1 1892 – 25/9 1959)  ~ Hansine Jørgensdatter Christensen (21/5 1890 – 26/10 1960)
1.6.5. Sørine Hansine Hansen (f. 12/9 1893) ~ Christen Sørensen Christensen. 
1.6.6. Kristen Hansen (f. 5/2 1896) ~ Ane Kirstine Christensen (f.19/9 1899)
1.6.7. Jens Hansen  (10/3 1898 - 20/3 1898)
1.6.8. Ane Hansen (18/8 1900 - 1/1 1937)
Du kan læse om Niels Hansen og Susanne Sørensdatters børn og se billeder af dem på dette link: Niels Hansen og Susanne Sørensdatter

1.7. PEDER HANSEN (SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Peder Hansen blev født august 9, 1853 i Solskov. Øster Snede, Vejle, Denmark. Søn af indsidder i Solskov Hans Sørensen og hustru Sidsel Kirstine Nielsdatter. Faddere Ane Kirstine Mathiasdatter, gaardmandskone på Gammelsole Mk. bar barnet, Johanne Mortensdatter, husmandskone ibid, Christen Nielsen, indsidder på Solskovs Mk., Mads Christensen, husmand på Gammelsole Mk. Ebbe Iversen, indsidder på Baastrup Mk. Moderen 30 år. (alderen passer ikke). (KI)
Det er flere repræsentanter fra De stærke Jyder blandt fadderne ved Peders barnedåb. Ane Kirstine Mathiasdatter, der bar Peder ved dåben, var Mathias Nielsens ældste datter fra Ikjærgård i Rårup, hvor de stærke jyders ”Forbundsdokument” blev underskrevet i 1824. Hun tilhørte dermed en af de mest markante familier indenfor De stærke Jyder (Læs om Mathias Nielsen i artiklen: Johanne Marie Jensdatters omvendelse). Ane Kirstine Mathiasdatter havde også været fadder ved Niels barnedåb året før. Ane Kirstine Mathiasdatter var på dette tidspunkt i sit andet ægteskab, denne gang med Peder Olsen, Gl. Sole Mk. Johanne Mortensdatter - der også var fadder - var søster til Claus Mortensen, der var lærer på Rimmerslund Privatskole i Hedensted for De stærke Jyder. Hun var gift med Isak Nielsen fra Hedensted og endelig var Mads Christensen gift med Kirsten Jonasdatter, der var fra Jonassen-familien, der var med i oprettelsen af Rimmerslund Privatskole. Kirsten Jonasdatter stod fadder til Sidsels og Hans’ andet barn i Jelling kirke. Christen Nielsen og Ebbe Iversen var begge bødkere som Peders far.

FT 1860 var Peder 7 år, og han boede i det lille fattighus i Gammelsole med forældrene Hans Sørensen og Sidsel Kirstine Nielsdatter og de 4 yngste af hans søskende: Karen Hansdatter på 13, Maren Hansdatter på 11, Niels Hansen på 8 og Johannes Møller Hansen på 5 år. Der boede 19 personer i alt i fattighuset. Søsteren Johanne blev født 1 måneds tid efter folketællingen.

Okt 6, 1867 blev Peder Hansen, Snede Mk. konfirmeret i Øster Snede kirke. Født i Solskov. Søn af bødker Hans Sørensen og hustru Sidsel Kirstine Nielsdatter. Karakterer g og mg. Vaccineret 2/8 57 (KI)

FT 1870 tjente Peder i Bøgballe på Foldagergård i Øster Snede sogn ved Christiane Magdalene Nielsdatter, enke efter Albert Christensen. Foldagergaard var den største gård i Bøgballe. Samtidig tjente bl.a. min oldemor på min mormors side Marie Jørgensdatter der. Christiane Magdalene Nielsdatter var Marie Jørgensdatters moster. En familie, der var stærkt engageret i De stærke Jyders skoler, og som selv drev en lille skole i baghaven i nogle år.

Feb 4, 1877 blev ungkarl og væver Peder Hansen af Kjørup (Kørup) i Tamdrup sogn, Skanderborg amt (Peder var 23 år) gift med JOHANNE MARIE RASMUSSEN fra Frodesdal i Tamdrup sogn. Født juli 20,1853 - 23 år. Hun var datter af indsidder på Lund Mark, Rasmus Jensen Bager og afdøde hustru Christiane Rasmussen.  Den ene af forloverne var Sidsel Bødkers anden mand, Jens Christian Christensen, indsidder i Kjørup. Den anden var hendes far Rasmus Jensen Bager.

Feb. 27, 1878 blev sønnen HANS CHRISTIAN HANSEN født. Da boede de som indsiddere i Kjørup, Tamdrup sogn og Peder arbejdede som væver.
Sept. 16, 1879 blev sønnen NIELS CARL MARIUS HANSEN født. Familien boede som indsiddere i Kjørup og Peder arbejdede som væver

FT 1880 boede Peder Hansen og Johanne Marie Rasmussen på fattiggården i Kragelund, Øster Snede sogn. Der stod om dem: Peder Hansen 26 år født 1879, født i Øster Snede sogn og Johanne Marie Rasmusen født i Tamdrup sogn. 26 år født 1879. Hans Kristian Hansen og Niels Karl Martin Hansen begge 1 år født 1879 i Tamdrup. Af FT lød det som om Hans Kristian Hansen og Niels Karl Martin Hansen var tvillinger, det var ikke rigtigt for Hans Christian Andersen var født året før Niels Karl Martin. Ud over Peder og hans familie boede bestyrerparret og deres barn samt 8 andre fattiglemmer på fattiggården.

Oktober 18, 1881 døde Niels Carl Marius Hansen 2 år gammel, da boede familien som indsiddere i Lund Kjær i Tamdrup sogn og Peder var væver

Juni 3, 1883 var Peder og familie tilbage på fattiggården, da den tredje søn JENS CHRISTIAN HANSEN blev døbt (KI). Læs om dette i artiklen: Fattighuse og fattiggård i Øster Snede sogn 

Juni 23, 1883 - 20 dage efter dåben - ankom Peder til New York i USA sammen med sin kone Johanne M. Hansen og børnene Hans Chr. Hansen (født feb.1879?) og den nyfødte Jens Chr. Hansen (født maj 1883), de rejste med skibet Rugia via Hamburg og Le Havre i Frankrig. Skibet Rugia blev bygget i 1882 og sejlede sin jomfrurejse for Hamburg America Line fra Hamborg til Havre og New York d. 22/11 1882. Skibet havde plads til 96 passagerer på første klasse og 1100 på anden klasse 35.  (Homepage of Marvin E. Berryman). Peter og hans familie rejste på 2. kl., men nogen må have betalt billetten for dem, måske har sognet givet dem en enkeltbillet for at slippe for flere udgifter til dem?

Omkring 1887 viste en folketælling i Luck, at der boede 105, der var født i Danmark eller af dansk afstamning. Flere af dem var Peders familie, han var nemlig blevet landmand i Luck i Wisconsin.
Hans kone Johanne nåede at føde 12 børn i alt, hvoraf 9 overlevede. I år 1900 havde de ud over Hans Christian og Jens (John) Christian, som var født i Danmark, fået børnene Niels C. (født jan. 1886), Cecil C. (født august 1888), Charles F. (født jan. 1889?), David P. B. (født marts eller maj 1893), Bosget eller Barget eller Bigita (? – en pige, født feb. 1895), og Maren M? (født maj 1897) De var alle født i Wisconsin. 
I år 1900 kunne hverken Peder, Johanne eller Hans Christian snakke, læse eller skrive engelsk. Hans Christian havde slet ikke været i skole, mens Jens Christian havde nået at gå i skole i 3 år og kunne læse og skrive engelsk – men åbenbart ikke snakke særlig godt engelsk. De næstfødte børn fik længere skolegang. Både Hans Christian og Jens Christian arbejdede som landarbejdere. Hans Christian havde været det samme sted i 1 år, Jens Christian i hele 9 år. De andre børn arbejdede ikke i år 1900. Peders kone Johanne Marie, kaldes Johanna i folketællingen, han selv kaldes Peter med t.
I 1910 boede de stadig I Luck og havde fået endnu en søn Fisher (?). Cecils navn blev nu stavet Sysel C.

Peder Hansen døde før 1930 (Han omtaltes i FT 1920, men ikke i FT 1930, hvor Marion omtaltes som enke) fortsættes senere...

Peder Hansen og Johanne Marie Rasmussen havde følgende børn:
1.7.1. Hans Kristian Hansen Født  feb. 27, 1878 i Tamdrup Sogn
1.7.2. Niels Carl Martin Hansen  Født sept. 16, 1879 i Kørup, Tamdrup Sogn​.  Død Okt. 18, 1881 i Tamdrup
1.7.3. Jens Christian Hansen Født maj 12,1883 på fattiggården i Kragelund, Øster Snede sogn 
1.7.4. Niels Chr. Hansen. Født Jan 1886
??? En pige. Født aug. 30, 1887
1.7.5. Cecil ell. Syssel C. Hansen født august 1888
1.7.6. Charles Fisher Hansen født jan 1889?
1.7.7. David. P. B. Hansen født marts ell. maj 1893
1.7.8. Bosget, Barget ell. Bigita Hansen født feb. 1895
1.7.9. Marius Meinert Hansen. født maj 2,1897

1.8. JOHANNES MØLLER HANSEN (SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 
Johannes Møller Hansen og Ane Cathrine Jacobsen. Guldbryllup 1932

Johannes Møller Hansen blev født december 19, 1855 i Gammel Sole, Øster Snede, Vejle, Denmark. Han blev hjemmedøbt dec. 20. og fremstillet i kirken feb. 10, 1856 i Øster Snede kirke. Søn af Almisselem i Gammelsole Fattighus Hans Sørensen og Hustru Sidsel Kirstine Nielsdatter, 37 år. Faddere: Maren Johansen, Tjenestepige paa Baastrup Mk. bar Barnet, Mette Cathrine Ebbesdatter, do paa Gammelsole Mk., Mads Christensen, Anders Olesen, Isach Nielsen, husmænd paa Gammelsole Mk. (KI)

Johannes Møller Hansen blev konfirmeret april 10, 1870 i Øster Snede Kirke. I kirkebogen stod der, at han "boede i Gl. Sole, var søn af indsidder i Gl. Sole Hans Sørensen og hustru Sidsel Kirstine Nielsdatter. Født dec. 19, 1855 og døbt dec.20,1855. Dom angående kundskab og opførsel: g og mg. Vaccineret i 1857".

Dec. 5, 1872. Lige før Johannes fyldte 17 år flyttede han fra Øster Snede sogn til Sindbjerg sogn, hvor han arbejdede hos gårdejer Niels Peter Olesen, som selv stammede fra en gaard i Baastrup i Øster Snede sogn.(KI)

Jan, 1874. Ankom han fra Grejs sogn til Bygholm i Hatting sogn, hvor en Jensen ansatte ham (KI). Herregården Bygholm ved Horsens bygrænse havde siden 1835 været ejet af August Theodor Schütte. Schütte havde samtidig købt Aarupgaard (hvor hans lillesøster Johanne arbejdede i 1880) Schütte stiftede flere velgørende legater og blev i 1872 udnævnt til æresborger i Horsens. Han døde 15. januar 1889 (Horsens Byarkiv)

December 27, 1874 var Johannes Møller Hansen af Trebjerg (Trebjerg, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt) fadder i Tamdrup Kirke til Niels Hansen, søn af Indsidder Søren Peter Hansen og hustru Maren Nielsine Olesen i Lund Kjær (Tamdrup sogn) (KI)

Okt. 10, 1875 er Johannes fadder ved David Peders datter Sicilie Nielsine Mathilde Hansens dåb i Ousted. På det tidspunkt er Johannes karl i Vrønding, Tamdrup sogn. (KI)

FT 1880. Johannes var 24 år gammel og tjenestekarl hos Anders Nielsen og Nielsine Kristine Kristensen på gården Lysholt i Hornstrup sogn. Denne Anders Nielsen havde kun gården i 4 år, og var formodentlig netop ved at sælge den til sin bror Søren Kjær Nielsen på dette tidspunkt.(Marius Hansen: Hornstrup sogn s. 324)

Maj 4, 1882 blev Johannes Møller Hansen gift med Ane Kirstine Jakobsen i Højen kirke, Jerlev herred, Vejle amt. I kirkebogen stod der: "Ungkarl Johannes Møller Hansen, 26 år gl. tjenestekarl på Hostedlund (Horstedlund) født i Øster Snede sogn dec. 17, 1855. Døbt april 10, 1956, attest om at han er vaccineret. Konfirmeret april, 10, 1970.  
Pige Ane Kirstine Jakobsen, tjenestepige, 19 år gammel i Horstedgård, født i Vilstrup, Skibet sogn januar 29, 1863. Døbt marts 3, 1863, vaccineret juni 24, 1871 og konfirmeret i Højen kirke april 8, 1877.
Forlovere: Lejehusmand Jens Jakobsen i Oxvighus og lejehusmand Niels Jensen i Oxvighus" (KI)

November 6, 1882  Datteren Johanne Katrine Hansen blev født i Højen, Jerlev, Vejle amt. (KI)

Maj 25, 1885. Sønnen Hans Christian Hansen blev født i Jerlev sogn (KI).

Ane Kirstine Jakobsen og Johannes Møller Hansen emigrerede fra Jerlev sogn 5. jan 1887. Broderen Peder Hansen og moderen Sidsel Kirstine betalte billetterne, som var så dyre, at Peder måtte pantsætte sine kreaturer. Forevisningsdag var 3. jan.1887 og rejsen blev foretaget med skibet Werra over Bremen i Tyskland og Southampton i England til New York. Der var kun 4 danskere med dette skib. (Carl Engström på 19 var den ene). 

Børnene Johanne Katrine og Hans Christian blev hos hendes forældre på Høien Mark i Højen sogn, Jerlev og sognet måtte betale for deres ophold. 

Ankomst til Wisconsin, USA  den 20. januar 1887. (BR)
De flytter til St Crois Falls i Wisconsin. St Croix Falls ligger i Polk County ved St Croix floden, der samtidig er grænsen til Minnesota - altså allervestligst i Wisconsin. Johannes har fået abejde med jernbanebygning. (BR) Formodentlig ved de ca. 6,5 km jernbane fra Dresser Junction (nu Dresser) til St. Croix Falls, som netop blev bygget i 1887. 

I august 1887 fødte Anna Cathrine et tredje barn, det var datteren Mary C. Hansen. Derefter bliver hun "sindsvag" (BR) - måske en depression, måske en fødselsdepression. Mange indvandrerkvinder blev deprimerede, fordi de var meget ensomme i dagligdagen, savnede familien i Danmark og også boede langt fra dem, de kendte i USA. Manden var ofte ude at arbejde i månedsvis ad gangen, hvilket formodentlig også var tilfældet med Johannes. Desuden havde hun jo efterladt 2 børn i Danmark. Sidsel Kirstine måtte træde til og hjælpe familien.

I USA ændrede de med tiden navne til ANNA CATHRINE HANSEN og JOHN MILLER HANSEN.

FT 1900 Jeg ved ikke hvornår familien flyttede fra Wisconsin til Minnesota, men de boede der, da der var folketælling juni 15, 1900. De boede i et lejet hus i City of Minneapolis, Hennepin County. John Miller oplyste, at han og Anne Miller var immigreret i 1887 og havde boet 13 år i USA. De havde endnu ikke statsborgerskab, men havde ansøgt om det (sendt papirerne ind). De kunne begge læse, skrive og snakke engelsk.Han var 44 år, hun var 37 år. De havde været gift i 18 år, og Anne havde født 8 børn, hvoraf 6 levede (må være 6 levede i USA og 2 i Danmark). John og Anne var begge danske og det var deres forældre også. 
De havde da følgende børn: Mary Miller født aug. 1886, 13 år, Dora Miller, født juli 1888, 11 år, Jamie (søn) født feb. 1892, 8 år, Etta okt 7, 1893, 6 år, Oscar Miller, født juni 1896, 3 år, Annie Miller, født feb. 1900, 3 mdr.  Alle børn var født i Wisconsin. Forældrene født i Danmark.

Ca. 1910 Johannes arbejdede for Mpls Gas Company med at grave kloakker. Sønnen Hans som er kommet til USA  arbejdede samme sted, men rejser tilbage til Danmark, hvor han bliver resten af livet.
John Miller Hansen arbejdede senere som vagtmester i Metropolitan Building i Minneapolis, MN. (Kilde: John Hansen)

I 1940 boede Johannes og Anne alene i dere seget hus i Minneapolis. De boede samme sted i 1935. Han var 84 år og hun var 77 år. Han havde en indtægt, som ikke var løn. Begge har højst gået i skole i 8 år.  De har fået statsborgerskab.

John M Hansen (Johannes Møller Hansen døde) feb 21, 1943 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA (DØ). Han blev 87 år gammel. Han blev begravet på Groveland Cemetery. På hans gravsten blev noteret et forkert fødselsår, da der står 1956 i stedet for 1955 (Find a grave)

Anna C Hansen (Ane Kirstine) døde jan. 7, 1951 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota og blev begravet på samme gravsted som Johannes (Find a grave). I hendes nekrolog stod der: "Fru Anna C. 87 år gammel, 2416 10th av S. Hun bliver overlevet af 3 døtre, Christine i Dnamrk, Etta, Hopkins, Elvina, MPLS.; 4 sønner, Hans i Danmark, James, Chicago, Oscar, St. Paul, Christ, Mpls.; 15 børnebørn. Begravelse onsdag kl 13:30. Albin Chapel, Paul Albinson, director, 2200 Nicollet. Intement Groveland cemetery"

Anna Cathrine Hansen og John Miller Hansen havde følgende børn:
1.8.1. Johanne Katrine Hansen. Født November 6, 1882 i Højen sogn, Jerlev, Vejle amt, Danmark. Død 18. jan. 1963 i Gestelev på Fyn i Danmark
1.8.2. Hans Christian Hansen. Født maj 25, 1885 i Jerlev sogn, Vejle amt, Danmark
1.8.3. Mary C. Hansen. Født august 11, 1887 i Wisconsin. Død maj 20, 1935 i Isanti, Minnesota.
1.8.4. Dorthea Marie Hansen. (Dora) Født juli 16.,1889 i Wisconsin. Død dec. 12, 1915 (1914?) i Minneapolis, Hennepin, Minnesota.
1.8.5. Johannes James Jacob Hansen. (Jamie) Født feb.13,1892 i Minneapolis, Minnesota. Død 23.07.1963 i Chicago, Cook, Illinois
1.8.6. Therese Victoria Hansen (Henrietta Hansen?). (Etta) Født 03.10.1894 i Lake Town, Polk, Wisconsin. Død maj 1963 Minneapolis, Hennepin, Minnesota
1.8.7. Oscar Erwin Hansen. Født juni 6,1895 i Luck, Wisconsin. Død dec..12,1970 i St. Paul, Ramsey, Minnesota. 
1.8.8. Annie Hansen. Født feb. 1900 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota
1.8.9. Nels Miller Hansen. Født jan. 1, 1904 i Minneapolis, Hennpin, Minesota. Død april 5, 1934 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota.
1.8.10. Christ Miller Hansen. Født april 6, 1905 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Død 10.9.1992 i Minneapolis, Anoka, Minnesota.
1.8.11. Alvina ell. Elvina Hansen. Født sept. 13.1906 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Død dec.19.1995 i San Diego, Californien.
1.8.12. Mathilda Hansen. Født sept. 13, 1906 i Minneapolis, Hennpin, Minnesota. Død 23.9.1906 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota Elvida’s Twin

1.9. JOHANNE HANSEN (SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Johanne Hansen blev født marts 1, 1860 (KI). Ved Johannes fødsel stod der i kirkebogen, at familien var indsiddere i fattighuset i Gammel Sole Mark, hvor der, da Johannes (1.8) blev døbt, stod at de var fattiglemmer. 
I 1870 (FT) boede Johanne hjemme i fattighuset sammen med broderen Johannes og forældrene, Sidsel Kirstine og Hans Sørensen. Der boede i alt 11 personer i fattighuset ved denne folketælling

Johanne blev konfirmeret april 12,1874 i Øster Snede kirke (KI). Da stod hun med bopæl på Gammel Sole Mark, og hun omtales som datter af Sidsel Kirstine Nielsdatter og Hans Sørensen, indsiddere på GammelSole Mark. Hans Sørensen var dog død præcis et år tidligere, april 11, 1873.(KI).
Et halvt års tid efter Johannes konfirmation giftede hendes mor sig igen og flyttede til Tamdrup sogn. 
Jeg ved ikke, om Johanne flyttede med til Tamdrup på dette tidspunkt, men i 1880 (FT) tjente hun på Årupgård på Kjørup mark i Tamdrup sogn hos forpagter Rudolph Christian Bentzen og hans kone Augusta Frederikke Frandsen, der begge stammede fra Slesvig, der på dette tidspunkt var under tysk herredømme. Årupgård var en større gård med flere tjenestefolk. 

Januar 24, 1885 (KI) blev Johanne gift med Thomas Hansen Smith. Hun var hans anden kone.
Thomas Hansen Schmidt blev født i Grønnebek i Jels sogn, dec. 1, 1841. Han var søn af hyringsfolk (måske daglejere) i Grønnebek Hans Schmidt og Kirsten Marie Busch.
Da Thomas blev født og konfirmeret var Jels dansk. Da han blev konfirmeret i 1857, blev hans efternavn stavet Smith i stedet for Schmidt - måske var den mere danske stavemåde en måde at tilkendegive, at man ikke var tysksindet. Efter krigen i 1864 var Jels under tysk herredømme indtil 1920, og Grønnebek hørte i den tid til Rødding sogn i Slesvig Amt. 
I Rødding kirkebog stod der, at han var født januar 29, 1844 og søn af smed Christen Eskesen Schmidt og hustru Else Thomasen af Rødding. Men han burde  ikke hedde Hansen, hvis han var søn af en Christen. Han var nok nærmere deres plejesøn, da hans rigtige forældre døde, da han var barn.
Thomas Hansen Smidt emigrerede til USA i 1872, da var han smed og 27 år gammel, hvilket passer med fødselstidspunktet i 1844. 
Han var ansat ved Lehigh Valley jernbanen som smed i 45 år og blev pensioneret fra tjenesten to år før han døde.

I folketællingen fra 1880 boede Thomas Smidt med sin første kone på Hobart Street i Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey. Thomas var 36 år gammel. Hans første kone Johanna C. Martensen (formodentlig Johanne C. Mortensen) blev kaldt Hannah, hun var 31 år gammel og født i Danmark. Deres søn Christopher var 1 år gammel.

Thomas anden kone, Johanne Hansen, ankom til USA mellem 1880 og 1885. Johannes mor, Kirstine Christensen (Sidsel Bødker), var husholderske for Thomas Smith. Thomas og Johanne giftede sig i 1885 og fik sønnen Jens (John). Johanne døde 13 dage efter fødslen af ​ deres andet barn i 1887. Barnet overlevede heller ikke. Johanne blev begravet på Alpine Cemetery i Perth Amboy.
Johanne Hansen døde marts 19, 1887 i Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey (DØ)

I folketællingen i 1900 boede Thomas Smidt med familie på 11 East Street i Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey. Thomas var nu gift for 3. gang. Han havde giftet sig med Maren Jensen (Mary Johnson) ca. 1887.
I denne folketælling var han 54 år gammel og havde fået amerikansk statsborgerskab. Mary var 33 år gammel, født april 1867 i Danmark. Hun indvandrede i 1884 og havde været i USA i 16 år. Hun var mor til 6 børn, som alle stadig levede. Børnene var: Chris 20, Thomas 18, John 15, Katie 11, Andrew 9 og Matilda 6. De 3 første var børn af de 2 første koner.

I folketællingen fra 1910 boede familien ved 391 East Avenue i Perth Amboy. Thomas var 64 år gammel, født i Danmark, han var gift for 3. gang, indvandrede i 1876, havde statsborgerskab og var jernbanesmed. Mary var 44 år gammel, født i Danmark, gift for 1. gang, indvandrede i 1885 og mor til 3 børn, som alle stadig levede. Børnene var: Katherine 21, Andrew 20 og Matilda 16.
I folketællingen i 1920 boede familien på 417 East Avenue i Perth Amboy. Thomas var 76 år gammel, født i Danmark, fik statsborgerskab i 1880 og var smed. Mary var 52 år gammel, født i Danmark og indvandrede i 1884. Børnene var: Andrew 28 og Matilda 26.
Thomas døde nov. 20, 1922 og blev begravet på Alpine Cemetery i Perth Amboy.  fortsættes senere...

Johanne Hansen og Thomas Hansen Smidt fik en søn:

1.9.1. Jens (John) Christian Smith. Født december 17, 1885 i Perth Amboy. Død feb 1963 West Palm Beach

 

3. GENERATION
1.1.1.OLINE ELISABETH HANSEN ( SØREN PETER HANSEN -  SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) ) 

blev født november 26, 1867 i Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt. Hun blev hjemmedøbt 1. december 1867 og fremvist i kirken 17. maj 1868. Forældre Indsidder Søren Peter Hansen og hustru Maren Nielsine Olesen, 19 år i Vinten (Tamdrup).  Faddere: Pige Jørgine Olesen (Toft?) af Kjørup, pige Kirstine Andersen? ad Bisgaard, Indsidder Ole Nielsen af Vinten, ungkarl, Jens Nielsen, ungkarl Niels Christian Mikkelsen begge af Vrønding. (KI)
Hun blev født i samme måned, som forældrene blev gift.
April 16, 1882 blev arbejdsmand Søren Peter Hansens datter Oline Elisabeth Hansen konfirmeret i Horsens Vor Frelser Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt. Hun fik mg i kundskab og ug i opførsel (KI) 

Juni 27, 1882 ankom Oline sammen med forældre og søskende fra Vejle via Hamborg til New York

Oline blev ifølge brev fra hendes farmor gift tidligere end februar 1887. Hun blev gift med en person med efternavnet SORENSON, som måske har været det danske "SØRENSEN". Ham blev hun senere skilt fra. 
(Måske var hans navn Charles Sorenson, det passer med, at en Lena Hansen og Charles Sorenson fik en søn august 7, 1886 (eller 1888), hans navn var Victor Sorenson eller Victor Hugo Sorenson, og han var scenemaler ved et spillefilmsstudie, hvilket en del af tiden i hvert fald var ved Warner Bros. Han blev gift med May A Brown i 1914. De har datteren Alice L Sorenson, født ca. 1912 og formodentlig datter af May A. Browns tidlige ægteskab. Alice fik så vidt vides ingen børn)
I juli 25 (ell. 26.), 1906 blev fraskilte 37-årige Lena E. Hanson Sorenson fra Akron gift med 38-årige dekoratør og ungkarl FRANK S. WILLIAMSON, der var søn af Mary Harrigan fra Skotland og Robert S. Williamson fra England. Han var født i Cleveland, Ohio oktober 16, 1868 og boede stadig i Cleveland, Cuyahogo County, Ohio, USA. Lena E. Hanson Sorenson var datter af Soren P Hanson og Mary Olson (VI)
FT 1910 Rockport Township, Cuyahogo County, Ohio, USA. Lena E. Williamson og Frank Williamson boede alene, men Lena (Oline) fortalte, at hun havde født 3 børn, men kun 1 var levende. Hun havde ikke arbejde, han arbejdede med "decorating" (dekoratør?)
Oline døde januar 13, 1918. Da var hun 50 år gammel, gift og hjemmegående. Hun boede 1370 Sloan Ave. i Lakewood, Cuyahogo County, Ohio. Hun blev begravet på Woodland kirkegård i Cleveland, Cuyahogo County, Ohio, USA den 16. januar 1918. Fødselsdatoen passer, men årstallet for fødslen 1 år forkert, da det står ca. 1868. (DØ)
OLINE ELISABETH HANSEN blev i USA kaldt LENA HANSONLENA E. SORENSON, LENA E. HANSON SORENSON, LENA E. WILLIAMSON og LENA WILLIAMSON
Vi har desværre ikke fundet nogen af Olines efterkommere

1.1.2. KIRSTINE HANSEN ( SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

blev født september 21, 1869 i Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt. Hun blev hjemmedøbt 24. okt. Fremstillet i kirken 27. jan. 1870. Forældre: Indsidder Søren Peter Hansen og hustru Maren Nielsine Olesen 21 år i Kjørup. Faddere: (pige?) Ane Olesen Toft af Kjørup Mark, Jørgine Olesen af Bisgaard (begge søstre til barnets mor Maren Nielsine Olsen), ungkarl Jens Jørgen Andersen (eller Andreasen?) af Bisgaard, (?) Peder Nielsen af Kjørup Mark og ungkarl Niels Mikkelsen af Vrønding. Moderen introduceret i kirken 5/12 69 Tamdrup. (KI)

Juni 27, 1882 ankom Kirstine sammen med forældre og søskende fra Vejle via Hamborg til New York
Kirstine blev ifølge brev fra hendes farmor, Sidsel Bødker, gift tidligere end februar 1887 hvilket passer godt nok, for hun blev gift i 1886. Sidsel Bødker kaldte hende STINE. 
Maj ​29,1886 blev CHRIS JOHNSON og KJERSTINE HANSON gift i Summit County, (Ohio Marriages, 1800-1958). Hans rigtige fornavn var CHRISTIAN - se FT 1930 og senere. 
FT 1900 i Akron. Christiana Johnson og Christe Johnson boede Middlebury Township, Precinct B Akron city Ward 6, Summit, Ohio, United States. Hun var 29 og født sept. 1870 (skulle være 1869) i Danmark, Han var 40 og født januar 1860 i Danmark. På dette tidspunkt havde de været gift i 14 år. Hun skulle være immigreret i 1881 (1882) og han i 1882. ​Han var daglejer.  
De 2 døtre MATILDA M JOHNSON på 13 og NORA C JOHNSON på 8 begge født i Ohio gik begge i skole. Desuden var der 2 lejere, hvoraf den ene var William Hanson på 23 fra Danmark, Han var født juni 1877 og keramiker (potter), hvilket alt sammen passer fint med Kirstines lillebror Ole, som blev kaldt William i USA. Hele familien talte engelsk. Hun havde født 5 børn, hvoraf kun de 2 nævnte var levende. 
FT 1910. Christ Johnson var 49 og Christene Johnson 40. Hun havde født 5 børn, hvoraf kun de 2 var levede. Nora Johnson var endnu ikke gift, boede hjemme, var 18 og stenograf/stenographer i en fremstillingsvirksomhed (mgf. Co.). Christ arbejdede ved brændingsovnen et sted de fremstillede kloakrør (kiln setter, Sewer Pipe Works). Adressen var Portage township, Akron Ward 6, Summit
FT 1920. Christine og Christ Johnson på henholdsvis 50 og 59 år boede Akron Ward 6, Summit, Ohio, United States. Hendes bror Niels, her kaldt Naals var 44 og boede på adressen. Familien havde - udover Niels - endnu en lejer boede. Chris arbejdede på en gummi fabrik (Rubber Co.), hvilket mange gjorde i Akron, der i slutningen af det nittende århundrede havde udviklet sig til at blive "Verdens gummi hovedstad" med store virksomheder som B.F. Goodrich Company, the Goodyear Tire and Rubber Company,og the Firestone Tire and Rubber Company. Christine havde ikke arbejde og ved Niels stod der President, Product Co. Hvilket lyder mystisk.
1926. Da moderen døde, stod der i hendes nekrolog, at hun havde en datter Mrs. C. Johnson i Los Angeles.
FT 1930 Christian Johnson og Christina Johnson på henholdsvis 70 og 61. Han var immigreret i 1883, hun i 1882. Han ejede selv huset på 634 Upson St i Akron og ejendommen havde en værdi af 5000 ? ud over dem selv boede den fraskilte datter Nora Bollinger 38 år i huset. Christian arbejdede på en gummi fabrik. Nora var på kontoret i et Constuction Co. 
Juni 25, 1935 døde husmor Christina Johnson af kræft kl. 4 om natten. Hun blev begravet juni 27, 1935 på East Akron kirkegård. Hun blev 65 år, 9 måneder og 4 dage - født sept. 21, 1869. Hendes mand kaldtes her Christian Johnson. Og hendes forældre omtaltes som S. P. Hansen og Marie Olson. Adressen var 634 Upson i Akron, og hun havde boet i Akron i 51 år. 
Feb. 17, 1940 døde den ca. 80-årige enkemand Christian Johnson. Han var pensioneret vagt på en gummifabrik. Han havde været gift med Christine, men var enkemand. Det var den fraskilte datter, Nora Bollinger, der meldte dødsfaldet. Hun boede stadig i barndomshjemmet hos faderen på 634 Upson St i Akron
KIRSTINE HANSEN blev i USA kaldt: CHRISTINA HANSEN, CHRISTENA JOHNSON, CHRISTENE JOHNSON og CHRISTINE JOHNSON 
KIRSTINE HANSEN
og CHRIS JOHNSON havde følgende børn
1.1.2.1 MATILDA  M JOHNSON  (KIRSTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)
1.1.2.2 NORA C JOHNSON (KIRSTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)
1.1.2.3. STELLA CECILIA JOHNSON (KIRSTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

1.1.3. HANS CARL MARIUS HANSEN ( SØREN PETER HANSEN -  SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

blev født juni 28, 1872 i Eldrup by, Tolstrup sogn, Voer, Skanderborg amt. Hjemmedøbt d. 30. juni. I kirken den 4. august. Forældre: Indsidder Søren Peter Hansen og hustru Maren Nielsine Olesen i Eldrup. Faddere: Barnets? forældre? og Indsidder Kjeld Pedersens kone. (KI)
Juni 27, 1882 ankom Hans Carl Marius sammen med forældre og søskende fra Vejle via Hamborg til New York
Oktober 2, 1897 Ungkarl Charles Hansen, 25 år og pige SINE JENSEN, 23 år blev viet i Akron. Begge født i Danmark.  Hans forældre Søren Peter og Maren Hansen. Hendes forældre: Niels P og Else Kerstine Andersen. Evangelisk-luthersk kirke i USA. (KI)
SINE JOHANNE JENSEN født Januar 1874. 
FT 1900 Middlebury Township, Akron. Lejemål. Charles Hansen arbejdede som daglejer. Konen kaldtes her SELIA HANSEN født januar 26, 1874. De havde være gift i 2 år og havde sønnen Albert Hansen. Hun var 26 år, født januar 1874 i Danmark, Han var 28 år, født juni 1872 i Danmark
FT 1920 Charles Hansen og CELIA HANSEN boede Akron Ward 7, Akron, Summit, Ohio, USA. Han var 46 og hun 45. Der var 2 hjemmeboende børn: ungkarlen Albert W. Hansen på 20 og en anden søn på 14, Clarence F Hansen. Charles var keramiker. Albert var kontorist/ekspedient på et kontor på en gummifabrik.
Oktober 2, 1929 døde enkemanden Hans Carl Marius Hansen, da han ved et uheld faldt ned af en trappe og slog hul på kraniet. Han havde boet 1659 Battery B. Han havde været keramiker (potter) ved U.S. Stoneware i Akron og var 56 år gammel. Det var sønnen A. W. Hansen, der indberettede dødsfaldet. Hans Carl Marius Hansen blev begravet i E. Akron (Ohio Deaths)
HANS CARL MARIUS HANSEN blev kaldt HANS CARL MARTIN HANSENCHARLES HANSEN, H CHAS HANSEN og H. CHARLES HANSEN i USA

Hans Carl Marius Hansen og Sine Johanne Jensen havde 2 børn 
1.1.3.1. Albert William Hansen. 1899-1963
1.1.3.2. Clarence F Hansen. 1905-1961

1.1.4. NIELS HANSEN ( SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

blev født september 22, 1874 i Tamdrup sogn.  Han døbes i Tamdrup Kirke december 27, 1874. Forældre: Indsidder Søren Peter Hansen og hustru Maren Nielsine Olesen i Lund Kjær (26 år). Faddere: Pige Maren Hansen af Vrønding (ca. 25 år - Vrønding, Tamdrup sogn), pige Karen Olesen af Bisgaard, ? Ole Peter Mariusen af Østbirk,  ? Johannes Møller Hansen af Trebjerg (ca. 16 år - Trebjerg, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt) og Johan Georg Cramer Olesen?? (KI)
Juni 27, 1882 ankom Niels Hansen sammen med forældre og søskende fra Vejle via Hamborg til New York
April 11, 1893.Nelse Hansen blev gift med DELLA CHISNELL  i Summit, Ohio ? Hans far hed Soren P Hanson. Nelse var 20 år og født ca. 1873 (VI). 
Feb 25, 1896. The Akron Beacon Journal (Akron, Summit, Ohio, United States of America) skrev at "Neke Hansen har påbegyndt en skilsmisse fra hans kone Della Hansen, med hvem han blev gift  april  11, 1893. De har et barn sammen. Han hævder, at der har været ekstrem grusomhed i ægteskabet".
FT 1900 Nelse Hansen og Della Hansen var åbenbart fundet sammen igen - eller også havde de slet ikke været fra hinanden, for nu boede de til leje i Springfield Township (excl. Akron City), Summit Ohio. De var begge 26 år, han født september 1874 og hun i april 1874. De havde været gift i 7 år og havde 1 datter Mable Hansen på 7 år født november 1893. Nelse var keramiker (potter). Della var født i Ohio, det var hendes mor også, medens hendes far var født i Pennsylvania. Nelse var født i Danmark. Det var hans far og mor også.
FT 1910 boede Nelson Hansen og Della Hansen i Springfield, Summit, Ohio. De var begge 36 år gamle og født i 1874, Nelson i Danmark og Della i Ohio. Nelson var keramiker. Desuden boede datteren MABLE HANSEN på 16 (født i 1894), EVALINE HANSEN på 7 (født i 1903) og HELLEN HANSEN på 1 (født i 1909) i hjemmet. Desuden boede svigermoderen Lucy Chisnell i husstanden. Hun var enke)
1917. Ifølge US. City Directories bor de stadig sammen i 1917 på 1376 E Market
FT 1920. Niels, her kaldt Naals var 44 år og boede hos søsteren og svogeren Christine og Christ Johnson, Akron Ward 6, Summit, Ohio, United States. Han var skilt. Samtidig - i FT 1920 - boede fraskilte Della Hansen med børnene i Akron. Hun havde børnene Evalyn Hansen 16 år, Helen Hansen 10 år og HARRIET HANSEN 7 år. Desuden boede Dellas mor, Lucy Chisnell, som var en 82-årig enke og 6 lejere på bopælen. Selv om Della selv stod som lejer i ejendommen, stod hun samtidig for den og lejede ud til andre. Ved Niels' arbejde stod der at han var direktør i en produktvirksomhed (President, Product Co.)
September 23, 1923 Nelse E Hansen blev gift med MARY E HARTMAN. De havde begge været gift en gang tidligere. Nelse var blevet skilt i 1918 og Mary i 1923. Brylluppet foregik i Cuyahoga, Ohio, United States. Nelse var 48 år gammel, født ca. 1875 og Mary 46, født ca. 1877. Hans forældre hed Soren P og Mary Tuft (hvilket jo er forkert, men de ligner alligevel de rigtige navne). Marys forældre hed Frank E Hartman og Anna Adcock. Nelse var maler (VI)
Nov 18, 1949. Dødsnotits på Nelse E. Hansen, 75,  fra RD 2 i Warren i The Akron Beacon Journal (Akron, Summit, Ohio, United States of America). Han skulle begraves på Glendale kirkegård. Om ham stod der, at han kom fra Danmark og tidligere havde boet i Akron. I 1940 flyttede han til Lordstown Twp, hvor han ejede og drev Lordstown Builders Supply Co. til sin pensionering for to år siden. Han døde onsdag på Trumbull Memorial Hospital efter at have været der i to dage. Han efterlod sig sin kone Mary, søster fru Stella Sigourney i Californien, og adskillige niecer og nevøer.
På Find a Grave er der et foto af gravstenen og som familiemedlemmer står 2 afdøde døtre (Begge døde senere end Niels): Mabelle Lucy Hansen Shively (1893-1953) og Helen Ruth Hansen Thompson (1909-1990). Mærkeligt at der ikke står noget om de 4 døtre af første ægteskab i Niels' nekrolog.
NIELS HANSEN blev også kaldt NELSEN HANSEN, NAALS HANSEN, NELSE E HANSEN, NELSON HANSEN og NELSE HANSEN i USA
Niels havde så vidt jeg ved følgende børn:
1.1.4.1. Mable Hansen 1894
1.1.4.2. Evaline Hansen 1903
1.1.4.3. Helen Ruth Hansen 1909
1.1.4.4. Harriet Hansen

1.1.5. OLE HANSEN ( SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) )

Ole Hansen - kaldt William Hansen i USAblev født juni 5, 1877 i Tamdrup sogn. Døbt juli 29, 1877. Forældre: Indsidder Søren Peter Hansen og hustru Maren Nielsine Olesen i Lund Kjær (29 år). Faddere: bl.a. ungkarlen Niels Hansen af Hanstedgaard. (Det var formodentlig hans bror Niels Hansen) (KI)
Juni 27, 1882 ankom Ole sammen med forældre og søskende fra Vejle via Hamborg til New York
FT 1900 boede Ole til leje hos sin søster og svoger Christiana Johnson (Kirstine) og Christe Johnson. Ole blev kaldt William Hanson, var 23 år gammel og keramiker. Han var født juni 1877 i Danmark. De boede Middlebury Township, Precinct B Akron city Ward 6, Summit, Ohio, United States. Ole skulle være immigreret i 1881 (det rigtige er 1882).
April 27, 1901 blev Ole gift med TREACY JOHNSON Han var 23, født 5. juni ca. 1878 i Hoseus (Horsens), Denmark og hun var 25, født ca. 1876 i Aarhus i Danmark. De blev gift i Summit, Ohio. Hendes forældre hed Nan Sorensen og John Johnson (Ohio, County Marriages). (Måske var hun en søster til Kirstines mand Christian Johnson (se 1.1.2.)? Ole havde jo boet hos dem året før)
FT 1910 boede han hjemme hos sine forældre i Akron, Summit, Ohio sammen med sin kone THERESA (også ankommet fra Danmark i 1882) og deres 2 børn, sønnen Hulbert, Hubert ell Albert? på 8 og en datter, Ella på 2. Ole (Will) arbejdede som keramiker for U.S. Stoneware Company.
FT 1920. Nu kaldt WILLIAM T HANSEN og TRACY HANSEN. De havde nu deres egen husholdning i Akron, som de selv ejede. De havde ingen lejere, men 5 hjemmeboende børn:  Herbert W Hansen på 17, født 1903 i Ohio, Ella M Hansen på 11 født 1909 i Ohio, Emmet J Hansen på 8 født 1912, Mildred Hansen på 6 født 1914 i  Ohio og Irene Hansen på 4 født i 1916. Ole var stadig keramiker indenfor lerindustrien, mens Herbert arbejdede som afsendelsesekspedient på en gummifabrik. Ella, Emmet og Mildred gik i skole. William var emigreret til USA i 1882, og Tracy i 1892 De havde fået amerikansk statsborgerskab i 1887.
1927. (dato?) William Hansen døde. (i følge et barnebarn)
1963, Tracy Hansen døde i New Philadelphia, Ohio  (i følge et barnebarn)
OLE HANSEN blev også kaldt WILL HANSEN,  WILLIAM T HANSEN, WILLIAM HANSON og WILLIAM HAUSEN  i USA
Ole Hansen og Tracy Hansen havde følgende bøn:
1.1.5.1. Herbert W Hansen (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)
1.1.5.2. Ella Marie Hansen Pissocra (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)
1.1.5.3. Emmet J. Hansen (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)
1.1.5.4. Mildred Hansen Huber (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)
1.1.5.5. Irene Hansen Parolini (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN) 

1.1.6. JENSINE CHRISTINE HANSEN  ( SØREN PETER HANSEN  - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) )

blev født januar 21, 1882 i Horsens. Hjemmedøbt 5. april. Kirke? 4.  juni. Faddere (svært at læse): Arbejdsmand Søren Peter Hansen og hustru Maren Nielsine Olsen 33 år. Madam? Marie Sørensen, pige ? Frandsen, arbejdsmand Søren Christian Christensen. (KI)
Juni 27, 1882 ankom Jensine sammen med forældre og søskende fra Vejle via Hamborg til New York
Maj 11, 1901 blev Jensine Christine gift med JABES W. SIMMS. Han boede også i Akron, Summit, Ohio, United States, men var født i Sou St. Marie, Mich. Han var nålesmed. Hun var ved brylluppet 19 år gammel og han var 25, født den 9. maj ca. 1876. Hans mor hed Marie J. Richards og hans far Henry S. Simms. Ved brylluppet kaldes hun Christina Hanson. Fødselssted, tidspunkt og begge forældrenavne passer. (Ohio, County Marriages)
Jensine Christine blev gift igen juni 9, 1913. På dette tidspunkt hedder hun Stella Boden, hun var enke og havde kun været gift 1 gang før, hvilket ikke rigtig passer med ovenfor nævnte oplysninger. Der er dog næppe tvivl om, at det var Jensine Christine, da både fødselssted, tidspunkt og begge forældrenavne passer. Hun blev denne gang gift med EARL J. SIGOURNEY, som var 31 år gammel og født februar 3, 1882. Han var født i Defiance i Ohio og hans forældre hed Edwin K. Sigourney og Rhoda Weimer. (VI)
I FT 1920 boede de i Los Angeles city, Los Angeles, Californien. Jensine Christine hed nu Stella Sigourney, hun var emigreret i 1982 og havde fået statsborgerskab i 1890. Desuden boede hendes søn af det tidligere ægteskab hos dem, han hed Raymond Boden, var 16 år, gik i skole og var født i Ohio.
I februar 1931 boede de i Santa Monica City, Los Angeles, Californien. (dødsannonce på hendes bror Harry Hansen i The Akron Beacon Journal)
I FT 1940 boede de ved oliefelterne i Santa Monica City, Los Angeles, Californien. De var nu blevet 58 år begge to og havde begge gået i skole i 8 år. Så vidt jeg forstår, arbejdede han som kabinekontrollør i lufthavnen.
Marts 5, 1960 døde Jensine Christine i Orange, California, United States
December 21, 1964 døde Earl J Sigourney 82 år gammel i Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States. Han var på dette tidspunkt enkemand
JENSINE CHRISTINE HANSEN blev kaldt CHRISTINA HANSON,  CHRISTINA SIMMS, STELLA BODEN og STELLA SIGOURNEY i USA 

Jensine havde en søn 
1.1.6.1. Raymond Boden

1.1.7. HARRY HANSEN  ( SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

blev født maj 21, 1888 i Akron, Summit, Ohio, USA. (DØ)
FT 1900 Akron, Summit, Ohio. Harry var 12 år, født i 1888 og boede hjemme hos forældrene og gik i skole.
FT 1910 Akron, Summit, Ohio. Harry var ungkarl, boede hjemme hos forældrene og arbejdede ligesom sin far og bror Will som keramiker på U.S. Stoneware Company
November 27, 1912 blev han i Summit, Ohio gift med Mayme E Thomas født i Doylestown, Ohio. Hendes forældre hed James C White og Mary Hearty. Hans forældre blev kaldt Samuel P Hansen og Mary Olsen. Han var 24, født i 1888 og hun var 26, født i 1886, da de blev gift. (Ohio, County Marriages)
FT 1930. Boede Harry og Mayme E. Hansen til leje i Akron, Summit, Ohio. Ingen af dem var i arbejde, måske var Harry allerede syg på dette tidspunkt. Sønnen Robert R. Hansen 15 år boede hjemme og gik i skole. Selv om de selv boede til leje, havde de to lejere boende hos sig. 
Harry A Hansen døde 42 år gammel i februar 3, 1931, formodentlig af bugspytkirtelkræft. På det tidspunkt var han VVS-mand og boede sammen med konen Mayme E. Hansen på 24 Ames Ct, Akron, Summit, Ohio. Han blev begravet på Holy Cross kirkegården. (DØ)
Februar 3, 1931. Dødsannonce i The Akron Beacon Journal (Akron, Summit, Ohio, United States of America) "Long Illness Fatal To Harry A. Hansen. Harry A. Hansen, 42, life-long resident of Akron, died Tuesday at his home, 24 Ames ct.. following a long illness. Funeral arrangements have not been completed. He leaves a son, Robert, a brother, N. E. Hansen, and two sisters, Mrs. Christ Johnson of Akron and Mrs. Earl Fegourney (Sigourney) of Santa Monica City, Los Angeles"
Hary Hansen og Mayme E Thomas havde 1 søn:
1.1.7.1. Robert R. Hansen

1.3.1. HANS PETER HANSEN (DAVID PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

blev født 24. okt. 1868 i Nim sogn, Skanderborg

1.3.2. CAROLINE KIRSTINE HANSEN (DAVID PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

blev født august 6, 1871 i Vor Frelse sogn Horsens, Nim, Skanderborg. Døde feb. 24,1945 på De gamles hjem, Kildegade, Horsens

1.3.3. SICILIE NIELSINE MATHILDE HANSEN (DAVID PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

født sept. 26, 1875 på Tebstrup Mark, Horsens

1.3.4. JENS CHRISTIAN FISKER HANSEN (DAVID PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

født feb 4, 1878 på Tebstrup Mark. Horsens. Han blev døbt marts 10. Forældre: Husmand David Peder Hansen og hustru Else Marie Rasmussen af Tebstrup Mark 33 år. Opslag 29??. Ousted Sogn. Faddere: Pige? Johanne Hansen i Aarupgaard, indsidder Jens Kristian Kristensen, Kjørup, ungkarl Peder Jacobsen Hansted, ungkarl Thomas Mikkelsen Tandruplund.
Død i Svendborg 1968

1.3.5. JOHAN DAVID PEDER HANSEN (DAVID PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)  

Johan David Peder Hansen blev født juli 17,1880 på Kragelund Fattiggård i Øster Snede sogn. Om David og Else Maries søn Johan David Peder Hansen stod der i Øster Snedes kirkebog: ”Johan David Peder Hansen, født den 17. juli, døbt den 26. juli, fremstillet den 26. september 1880, søn  af fattiglem på Kragelund Fattiggaard David Peder Hansen og hustru Else Marie Rasmussen, 36 Aar. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Søren Sørensen, Snede, do. Anders J. Sørensen, Baastrup”. Både Søren Sørensen og Anders J. Sørensen har sikkert stået faddere, fordi de sad i sognerådet – som en slags formyndere. 
Johan David Peder Hansen døde knap 2 år gammel april 15, 1882 på Kragelund Fattiggård. Han blev begravet april 21. I kirkebogen stod der "Søn af bortrømt Fattiglem David Peter Hansen i Kragelund Fattiggaard". Altså var hans far stukket af fra fattiggården.

1.7.1. HANS KRISTIAN HANSEN  (PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Hans Kristian Hansen blev født  feb. 27, 1878 i Tamdrup Sogn

1.7.2. NIELS CARL MARTIN HANSEN  (PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Niels Carl Martin Hansen  blev født sept. 16, 1879 i Kørup, Tamdrup Sogn​.  Død Okt. 18, 1881 i Tamdrup

1.7.3. JENS CHRISTIAN HANSEN  (PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Jens Christian Hansen blev født maj 12,1883 på fattiggården i Kragelund, Øster Snede sogn 

1.7.4. NIELS CHR. HANSEN (PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Niels Chr. Hansen blev født Jan 1886

1.7.5. CECIL ell. SYSSEL C. HANSEN  (PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

En pige blev født aug. 30, 1887 - er i tvivl om det passer?  måske menes: Cecil ell. Syssel C. Hansen født august 1888. Jeg tror, at denne pige, som er Peder og  Johanne Maries første datter, er opkaldt efter sin farmor Sidsel Kirstine. Så C'et kan måske betyde "Cirstine" eller "Cristine"? 

1.7.6. CHARLES FISHER HANSEN  (PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Charles Fisher Hansen blev født jan 1889?

1.7.7. DAVID P. B. HANSEN (PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

David. P. B. Hansen blev født marts ell. maj 1893

1.7.8. BIRGIT - BERTHA - BIRGITTE eller BIRGITA Hansen  (PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Birgit - Bertha - Birgitte eller Bigita Hansen blev født i Wisconsin februar 1895.
I 1910, i en alder af 13, boede hun stadig med sine forældre i Luck, Polk County, Wisconsin.
Hun giftede sig med CARL J HENDRICKSON 
I folketællingen 1920 boede hun sammen med sin mand, Carl J Hendricson, i Eureka, Polk Co, Wisconsin. Carl J Hendricson var søn af enke Helena Hendrickson, som var kommet til USA fra Norge. Helena boede i Eureka bare et par huse ved siden af Carl og Bertha i 1920. Birgits 'mor Johanne Marie (kaldt Mary) var blevet enke, og hun boede nu med Bertha og Carl i Eureka.
I 1930 boede Carl og Bertha i Spring Valley, Rock, Wisconsin. Carl var landmand. Berthas mor var vendt tilbage til Luck for at bo hos sine sønner Hans og Jens i Luck.

Bertha Hansen og Carl J. Hendricson havde følgende børn:

1.7.8.1. Helen Hendricson (født 1917)
1.7.8.2. Harry Hendricson (født 1919)
1.7.8.2. Carolina Hendricson (født 1921)

1.7.9 MARIUS MEINERT HANSEN  (PEDER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Marius Meinert Hansen blev født maj 2,1897 i Luck, Polk County, Wisconsin (KI) Døbt i kirken juni 27. Forældre: Peter Hansen og Johanne Marie Rasmussen. Fadder: S. C. Nielsen (kan det være  Sidsel Kirstine Nielsdatter??? I så fald vil hun være 80 år)

1.8.1. JOHANNE KATRINE HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Johanne Katrine Hansen. Født November 6, 1882 i Højen sogn, Jerlev, Vejle amt, Danmark. Død 18. jan. 1963 i Gestelev på Fyn i Danmark.
Johanne Katrine blev sammen med lillebroderen, Hans Christian, ladt tilbage i Danmark hos moderens forældre, Johanne Katrine Dinesen og Jens Jakobsen på Høien Mark i Højen sogn, Jerlev, da forældrene emigrerede til USA. Der havde ikke været råd til en billet til dem også. Bedsteforældrene måtte have hjælp fra sognet for at klare udgifterne til børnene (fattighjælp).

1.8.2. HANS CHRISTIAN HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Hans Christian Hansen. Født maj 25, 1885) i Jerlev sogn, Vejle amt, Danmark
Hans Christian blev ladt tilbage i Danmark hos bedsteforældrene - Anes forældre - sammen med storesøsteren, Johanne Katrine, da forældrene emigrerede til USA. Han kom dog til USA på et tidspunkt og omkring 1910 arbejdede han sammen med  sin far for Mpls Gas Company med at grave kloakker. Han rejste tilbage til Danmark omkring 1910, hvor han blev resten af livet
Hans Christian Hansen døde i 1975? Hvor?

1.8.3. MARY C. HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Mary C. Hansen. Født august 11, 1887 i Wisconsin? Død maj 20, 1935 i Isanti, Minnesota.

1.8.4. DOTHEA MARIE HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Dorthea Marie Hansen. Født juli 16.,1889 i Wisconsin.
Hun blev gift med HILMER EVENSON (Bror til Eugene)
Hilmer døde af TB i 1913
Dorthea Marie Hansen døde dec. 12, 1915 (1914?) af TB i Minneapolis, Hennepin, Minnesota.
Efter forældrenes død voksede børnene Lillian og Stanley op hos bedsteforædrene John og Anna (Johannes Møller Hansen og  Ane Kirstine Jakobsen)

Dorthea Marie Hansen og Hilmer Evenson havde 3 børn:

1.8.4.1. Lillian
1.8.4.2. Clifford. Han døde 1 år gammel af TB
1.8.4.3. Stanley Howard Evanson

1.8.5. JOHANNES JAMES JACOB HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Johannes James Jacob Hansen. Født feb.13,1892 i Minneapolis, Minnesota.
Han blev gift Jan 26, 1924 med ELISABETH BARBARA DIEDERICH
Han døde juli 23,1963 i Chicago, Cook, Illinois

Johannes James Jacob Hansen og Elisabeth Barbara Diederich havde 1 søn:

1.8.5.1. Albert James Hansen født maj 5, 1926 i Chicago, Illinois

1.8.6.  THERESE VICTORIA HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Therese Victoria Hansen (Henrietta Hansen?), født 03.10.1894 i Lake Town, Polk, Wisconsin. Død maj 1963 Minneapolis, Hennepin, Minnesota

1.8.7. OSCAR ERWIN HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Oscar Erwin Hansen. Født juni 6,1897 i Luck, Polk County, Wisconsin. Døbt juni 21, 1897 i hjemmet. Forældre: Johannes Møller Hansen og Ane Kirstine Jacobsen. Faddere Frits Hansen og Chr. Jacobsen. (Minestralbog for St Peters Menighed i Luck II. Begyndt 1. April 1897 )
1900 census 15. juni. Oscar Miller, 3 år gammel, boede sammen med sine forældre Anne og John Miller, 4 ældre søskende og 1 yngre søster i City of Minneapolis, Hennepin. 
Jul. 17, 1916 ansøgte Oscar E Hansen om at blive gift med ELIZABETH POTARACKE (ELISABETH POTARACKE) i Hennepin, Minnesota, United States. Han var 21 år, født ca 1995. Hun var 20 år gammel, født ca 1896 ( Minnesota, County Marriages, 1860-1949)
​?, 1916 Oscar Erwin Hanson blev gift med Elisabeth Potaracke. Hun var født nov 29, 1892 i LaCrosse, Wisconsin, USA 
Nov. 2, 1916 fik de sønnen George Erwin Hanson. Han blev født på Minneapolis City Hospital, Hennepin County,  Minnesota. Far Oscar Erwin Hanson, 4312 30th Ave S. 21 år gammel. Beskæftigelse: J..ster?, Mor Elisabeth Potarocke. Begge forældre er født i Wisconsin. Hun er hjemmegående. George Erwin er deres første levende barn. (​Certificate of birth. City of Minneapolis)
June 5, 1919 blev han indskrevet i hæren til 1. verdenskrig.  WWI draft registration. Han boede i Minneapolis, var født juni 6. 1895 i Luck, Wisconsin. Havde indfødsret i USA. Var arbejder og chauffør hos Gowon? Lemig? Brown. Han var gift og havde 1 barn. Oscar Erwin havde brune øjne og mørkt hår, var høj og slank 
1920 census.  Oscar Hanson var 23 år (født ca. år 1897 i Wisconsin) og gift med Elizabeth Hanson. Hun var 24 år og også født i Wisconsin. De boede til leje Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States.  Begge kunne både læse og skrive. Hans forældre var begge født i Danmark. Hendes far var født i Polen og hendes mor i Wisconsin. De havde en søn George Hanson på 3 år, som var født i Minnesota og en datter Katherine Hanson på 1 år, som også var født i Minnesota. Jeg kan ikke læse, hvad hans beskæftigelse er - måske janitor - pedel?
Dec 15, 1936 døde Elisabeth Potaracke (Elisabeth Hanson) i Hennepin, Minnesota, United States
Feb. 16, 1942. Registration card WW II. USA, indkaldelse af unge mænd i forbindelse med Anden verdenskrig, 1940-1947. Registreringssted: St Paul Ramsey, Minnesota, USA. Oscar Erwin Hansen, 115 N. Western Ave. St. Paul Ramsey, Min. (Minneapolis, Minnesota). 44 år gammel, født i Luck, Wisconsin June 6, 1897. Vægt 160 (72,5 kg). Hudfarve rødmosset. Ansat ved W.P.A., County Road 7. t. Snelling, St. Paul, Min. Kontaktadresse opgivet på person, der altid vil kende hans aktuelle adresse: Catherine Olivera, 1089 Oakdale St. St. Paul Ramsey, Min.  (Catherine Olivera var hans datter gift med Alexander Olivera Junior). Oscar Erwin var på dette tidspunkt ansat ved WPA, som blev oprettet af Franklin D. Roosevelt i 1935. The Works Progress Administration (WPA) skulle få millioner af arbejdsløse amerikanere i job – især med at bygge huse, broer og veje. WPA programmet fungerede i 8 år. I 1942 havde WPA i Minneapolis bl.a. brolagt næsten 100 km gader, kantsten og rendesten. Opsat 64.000 trafikskilte; lavet omkring 100 km kloak og renoveret 113 offentlige skoler, samt finansieret indendørs jobs som indeksering af avisartikler til de lokale biblioteker og organisering af sundhedsafdelingens fødselsregister. De støttede udendørs teaterforestillinger, koncerter og et uddannelsesprogram ved Minneapolis Art Center. (MinnPost)
Dec. 12,1970. Oscar Erwin Hansen døde  i St. Paul, Ramsey, Minnesota.  Han blev begravet på Resurrection Cemetery, Mendota Heights, Dakota, Minnesota, United States of America. Født Jun 6, 1894. Hans 3. kone, Susan B. Hansen er begravet på samme gravsted. Hun var født i 1895 og døde i1975 (Find a grave)

Oscar Erwin Hansen og Elizabeth Potaracke havde følgende børn :
1.8.7.1. George Erwin Hanson. Født nov. 2, 1916 (Birth certificate). Død Juli 29, 2014. 
1.8.7.2. Kathryn Ann Hanson. 1918 - 2018. Gift Kathryn Olivera. 
1.8.7.3. Anna Norma Hanson 1920-2006

Oscar Erwin Hanson og Sophie E. Rouse havde 1 søn
1.8.7.4. James L Hanson  1920-1979

Oscar Erwin Hanson og Susan B. Hansen havde ingen børn

1.8.8. ANNIE HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Annie Hansen. Født feb. 1900 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota

1.8.9. NIELS MILLER HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Nels Miller Hansen. Født jan. 1, 1904 i Minneapolis, Hennpin, Minesota. Død april 5, 1934 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota.

1.8.10. CHRIST MILLER HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Christ Miller Hansen. Født april 6, 1905 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Død 10.9.1992 i Minneapolis, Anoka, Minnesota.
Christ Miller skrev dette brev til sin storebror Hans Christian i Danmark i 1950: "Christ M Hansen, 3025 - 20th Avenue, Minneapolis 7, Minnesota. Dear brother Hans. I am writing to you this evening because you have been on my mind for several years. I am sorry that I have not tried to write to you before. The only thing, ... ..., was during World War I, there was no way to contact you. Sunday evening October 13, 1959. I was out to sister Etta's. We are discussing when we last heard from you. She has a letter from you the year of 1945. That has heard? from you. We are all fine and working. Jamie, Etta, Oscar + Elvina? + ?? all that is left of our brothers and sisters. All, I do remember of you is that you and Dad were digging sewers for the Mpls Gas Company. I also remember the farewell party they had for you, leaving the U. S. A. to return to Denmark. Which I believe was in about 1910. I was only 5 years old. I am married and have four children, DOLORES, KENNETH, WESTLEY and JUDITH. They are all married except Judith, which is 16 years old. I have also six grandchildren. I have been working for Northwest Air Lines for the last 10 years. It would be you once again. Hans, I don't seem to have much more to say. But I am sending this letter as fast as it can go. Etta also would like me to let her know if I hear from you. I hope, if you are able, that you will answer soon. Please let someone write for you. I wish you would send me a picture of yourself + those left in Denmark. I am praying for you. One that loves and think constantly of you. Your brother. Christ Miller Hansen

1.8.11. ALVINA eller ELVINA HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

 Alvina ell. Elvina Hansen. Født sept. 13.1906 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Død dec.19.1995 i San Diego, Californien.

1.8.12. MATHILDA HANSEN (JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Mathilda Hansen. Født sept. 13, 1906 i Minneapolis, Hennpin, Minnesota. Død 23.9.1906 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota Elvida’s Twin

1.9.1. JENS CHRISTIAN SMITH (JOHANNE HANSEN) 

Jens Christian Smith blev født december 17, 1885 i Perth Amboy, Middlesex Co., New Jersey. Han blev kaldt John Christian Smith.
Det siges, at John blev født hjemme på hjørnet Broad and Mechanic Streets i Perth Amboy (notat bag på et foto).
I folketællingen i 1900 boede John med sin familie på 11 East Street i Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey. Han var 15 år gammel, født juni 1884, født i New Jersey, og i lære som slagter.

December 1907 giftede han sig med den jævnaldrende Nelsina Gregersen i New York, New York.  Nelsina blev født i Warren County, New Jersey marts 1, 1886. Hun var datter af Greger Hansen Gregersen og Maren (Marie) Bilov (Bylow?), som begge var fra Danmark.
Nelsina døde i 1952 i Elizabeth, Union County, New Jersey, 66 år gammel. 

John Christian arbejdede som brakeman (én, der bremser togvogne) for Central Railroad of New Jersey. Han døde i West Palm Beach, Florida og begraves i Roseland Memorial Park, Linden, New Jersey.
John Christian døde feb. 1963 West Palm Beach

Nelsina Gregersen og John Christian Smith havde følgende børn:
1.9.1.1. Evelyn Elizabeth Smith. Født juli 18, 1909. Elizabeth Ward 7, i Union County, New Jersey
1.9.1.2. Harvey Quentin Smith født i 1922 i New Jersey . Død i 2000 i Volusia, Florida

3. generation fortsættes...


4. GENERATION
1.1.2.1 MATILDA  M JOHNSON  (KIRSTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)
Mathilde M Johnson blev født Marts 21, 1887 i Akron, Summit; Ohio, USA. Forældre: Christina og Christ Johnson, Akron (Indexed record of births - Summit County, Ohio)
FT 1900 i Akron. Nora C Johnson på 8 år og hendes søster Matilda M Johnson på 13 år boede hos deres forældre Christiana Johnson og Christe Johnson i Middlebury Township, Precinct B Akron city Ward 6, Summit, Ohio, United States. Begge børn var født i Ohio og gik i skole. Desuden boede moderens bro Ole (William Hanson) på 23 i hjemmet, Han var keramiker.
Juli 28, 1909 blev Mathilde M Johnson gift med JULIUS ZEAGER. Julius var født i Lakewood, Ohio d. 22. januar 1887, og var på bryllupstidspunktet 22 år gammel. Han boede i Rocky River, Ohio. Hans mor hed Marie Knudsen og faderen hed Alonso Zeager. Ingen af dem havde tidligere været tidligere gift. (VI)
I FT 1910, 1920 og 1930 boede Mathilde og Julius Zeager de Rocky River, Cuyahoga, Ohio, United States. Det var en forstad til Cleveland.
FT 1910 Julius Zeager og Matilda Zeager var begge 23 år gamle. De ejede selv deres hjem. Julius var gartner på en gård, hun havde ikke arbejde. Begges forældre var danske. 
FT 1920 Julius Zeager på 33 gift med Matilda Zeager på 22, sønnen Robert var 9. Han var landmand og arbejdede på en ”truck farm” - en gård, der producerede grøntsager til salg på markedet.
FT 1930 Julius Zeager på 43 gift med Matilda Zeager på 42, sønnen Robert var 19. Julius var arbejder og ejede selv sit hus. Mathilda og sønnen Robert havde ikke arbejde og gik heller ikke i skole. 
FT 1940 Julius R Zeager på 53 gift med Matilda Zeager på 53. Ingen af dem havde arbejde. De boede Bay Village, Ward 1, Elyria City, Elyria Township, Lorain, Ohio, United States
August 10, 1969 Matilda døde som 82 årig. Hun boede 6410 Johnson Road i landsbyen Lawrence udenfor Indianapolis, Marion, Indiana. United States Social Security Death Index. Det var sønnen Robert E. Zeager, der meldte dødfaldet til myndighederne, han boede også 6410 Johnson Road. (DØ)
De havde en søn ROBERT EDGAR ZEAGER, født ca. 1910
1.1.2.2. NORA C JOHNSON (KIRSTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

December 3, 1891. Nora Caroline Johnson blev født i Summit, Ohio. Forældre Chris Johnson og Christena Johnson (Record of Births Probate Court, Summit County)
FT 1900 i Akron. Nora C Johnson på 8 år og hendes søster Matilda på 13 år boede hos deres forældre Christiana Johnson og Christe Johnson i Middlebury Township, Precinct B Akron city Ward 6, Summit, Ohio, United States.   
Begge børn var født i Ohio og gik i skole. Desuden boede moderens bro Ole (William Hanson) på 23 i hjemmet, Han var keramiker 
Aug 26, 1913 blev CLARENCE RAYMOND BOLLINGER og NORA CAROLINE JOHNSON gift. De var begge 21 år og født i 1892 i Akron. Hans forældre var Henry Bollinger og Matilda Johnson. Hendes forældre Christ Johnson og Christina Hansen. Det var deres første ægteskab. (VI)1913 blev Clarence Raymond Bollinger og Nora Caroline Johnson gift. De var begge 21 år og født i 1892 i Akron. Hans forældre: Henry Bollinger og Matilda Johnson. Hendes forældre Christ Johnson og Christina Hansen. Det var deres første ægteskab. (VI)
Aug 26, 1913 blev Clarence Raymond Bollinger og Nora Caroline Johnson gift. De var begge 21 år og født i 1892 i Akron. Hans forældre var Henry Bollinger og Matilda Johnson. Hendes forældre Christ Johnson og Christina Hansen. Det var for begges vedkommende deres første ægteskab. (VI)
Clarence Raymond Bollinger og Nora Caroline JohnsonJuni 1916 ansøgte Nora og Clarence R. Bollinger om at få et pas. Hun var husmor, og han skulle til Argentina, Uraguay og Brasilien i forretningsøjemed. Han arbejdede for eksportafdelingen for the Goodyear Tire & Rubber Company. Clarence havde allerede været ansat i firmaet i 10 år, for han var blevet ansat i 1906, da han var 14 år gammel, og havde åbenbart gjort det så godt, at han allerede som 24 årig fik det meget ansvarsfulde job, at være med til at opbygge eksporten til landene i Sydamerika. Han oplyste, at han havde kendt Nora i 8 år, hvilket er fra 16-års alderen. Det er fotos fra denne pasansøgning, der ses her ovenfor. (United States Passport Applications, 1795-1925)
I 1918 indgav Nora en ansøgning til den amerikanske ambassade i Buenos Aires til et nødpas for hendes hjemrejse til USA (US pas ansøgninger, 1795-1925 nummer 1097). 
Juli 25, 1918 ankom Clarence R Bollinger med adresse på 634 Upson i Akron  til Ellis Island i New York fra Buenos Aires. Han var 26 år, født januar 23, 1892 i Akron, Ohio og gift. (Liste med amerikanske borgere på skibet Crofton Hall fra Buenos Aires til New York til immigrationsmyndighederne)
September 18, 1918. De må afsted igen et par måneder senere. Clarence ansøgte om et pas , og fortalte at han har boet i Buenos Aires i Argentina fra august 1916 til juni 1918.  Passet skulle bruges i følgende lande i forretningsøjemed: Brasillien, Uruguay, Argentina, Paraguay og Chile. Han vil forlade USA fra New York på skibet Curyello omkring september 27, 1918 og forventede at være tilbage inden 2 år. Noras mor, Christina Johnson -, 634 Upson St., skrev under på ansøgningen som vitterlighedsvidne.  (United States Passport Applications, 1795-1925)
Da USA i 1917 havde erklæret Tyskland krig, og dermed var indgået i 1. Verdenskrig, krævede et nyt pas denne gang en tilladelse til at forlade USA fra det lokale værnepligtskontor, hvorfor hans overordnede medsendte ansøgningen en anbefaling, hvor han forklarede at hr. Bollinger i ca. 3 år havde været assisterende sekretær og kasserer i datterselskabet Goodyear Tire & Rubber Company of South America og en meget betroet medarbejder. Han var betroet økonomiske midler og forvaltning af virksomheden, som indebar investeringer betydeligt over en million dollars. Han havde bl.a. forstået at agere klogt i en situation, hvor det havde været absolut umuligt at sikre en effektiv og troværdig hjælp for firmaet i Buenos Aires, og som ville have skadet firmaet, hvis han ikke havde grebet ind. 
I ansøgningen fortaltes også, at krigsministeriet havde tilladt eksport fra firmaet i større mængder.
Det oplyses, at Bollinger forventede at handle med følgende firmaer:
The Goodyear Tire & Rubber Co, South America,  Rio de Janeiro, Brazil, (ca. 200 kunder)
The Goodyear Tire & Rubber Co, South America, Sao Paulo, Brazil, (ca. 150 kunder)
The Goodyear Tire & Rubber Co, South America, Buenos Aires, Argentina, (ca. 500 kunder)
samt flere agenter i Uruguay, Paraguay og Chile.
Januar 17, 1920 ankom Nora og Clarence R fra Buenos Aires med skibet Vauban til  Ellis Island, New York. Hun var født 3. dec. 1891, han var født 23 jan 1892. Adresse c/o Good Year Tyre Co. Akron, Ohio
Marts 7, 1920 fødte Nora en lille pige, der var født for tidligt, og som døde allerede august 3, 1920. (DØ)
Marts 29, 1920 søgte Clarence igen om pas, og The Goodyear Tire  Rubber Co. medsendte en skrivelse, hvor det blev pointeret at firmaet fandt det nødvendigt at sende hr Bollinger til Asien for at varetage deres interesser. Han vil kunne skulle rejse i følgende lande: Canada, Japan, Korea, Kina, Straits Settlements, Java  Sumatra, Ceylon, Indien, Egypten, Italien, Sweitz, Frankrig, Spanien og England. (United States Passport Applications, 1795-1925)
September 13, 1920 Ansøgte Nora igen om pas for kortvarrigt at slutte sig til sin mand i Singapore. (United States Passport Applications, 1795-1925)
FT 1930 Nora Bollinger på 38 år boede hos forældrene Christian Johnson og Christina Johnson på henholdsvis 70 og 61. De boede på 634 Upson St i Akron. Nora var på kontoret i et Constuction Co.
Ingen efterkommere.
Feb. 17, 1940 døde Noras far enkemanden Christian Johnson, ca. 80 år. Det var den fraskilte datter, Nora Bollinger, der meldte dødsfaldet. Hun boede stadig hjemme hos faderen på 634 Upson St i Akron.
August 22, 1974 døde Nora C. Bollinger, 82 år gammel i Westminister Village, Greenwood, Ohio. Hun plejede at bo i Akron, Ohio. Hun havde arbejdet på kontor ved B. F. Goodrich Co. Da Nora ikke selv havde børn eller ægtefælle, var det nevøen Robert E. Zeager, 6471  N. Yuxedo, Indpls, der indberettede dødsfaldet.

1.1.2.3. STELLA CECILIA JOHNSON (KIRSTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

Nov 3, 1894. Stella Cecilla Johnson blev født  i Summit, Ohio. Hun overlevede ikke længe. 

1.1.3.1. ALBERT WILLIAM HANSEN (HANS CARL MARIUS HANSEN - SØREN PETER HANSEN) 

blev født marts 22, 1899, og døbt juli 21, 1899. Forældre: Hans Carl M. Hansen og hustru Sine Johanne. Faddere er Anne Jensen, Christine Christjansen, Niels Jensen, Søren P. Hansen og Peter Sørensen. Døbt i Akron, Ohio. (KI - Evangelisk-luthersk kirke i USA)
FT 1920 boede sønnen, den ugifte Albert W. Hansen på 20 og broderen Clarence F Hansen på 14 hos deres forældre Charles Hansen og CELIA HANSEN, Akron Ward 7, Akron, Summit, Ohio, USA.  Albert var kontorist/ekspedient på et kontor på en gummifabrik og faderen Charles var keramiker.
(Dette er højst sandsynligt også Albert William Hansen:
FT 1930 Akron, Summit, Ohio, United States. Albert W. Hansen 30 år og hustru MONA HANSEN 32 år. Han var 23 år, og hun var 24 år, da de blev gift. Hans forældre var fra Danmark og hendes fra Pennsylvania. Han arbejdede på en gummifabrik og havde gjort tjeneste i 1. verdenskrig. Hustruen Mona var født i Pennsylvania. Dattteren Barbara V. Hansen var 7 år, og sønnen Albert W. Hansen Jr. var 6. Begge børn var født i Ohio.
FT 1940, Ward 2, Springfield, Springfield City, Hampden, Massachusetts, United States. Albert W. Hansen 41 år født 1899, Mona Hansen 42 år født 1898, Barbara V. Hansen 17 år, født 1923 i Ohio, Albert W. Hansen 16 år, født 1924 i Ohio. Havde sidst boet i Cuyahoga, Ohio. Han havde en god indtægt på 4200 $ i 1939, men var også den eneste, der arbejdede i familien. Han lavede vist dæk på Rubber Co.
December 1963 døde Albert Hansen i Pinellas, Florida. Han var født 22 marts 1899 i Ohio, 64 år (United States Social Security Death Index og Florida Death Index, 1877-1998 )
Albert William Hansen og Mona Hansen havde børnene:
1.1.3.1.1 Barbara V. Hansen
1.1.3.1.2 Albert V. Hansen

1.1.3.2.  CLARENCE F HANSEN  (HANS CARL MARIUS HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

blev født ca. 1906 (FT 1920 Akron). Boede hos forældrene i 1920
(Måske var det ham, der i FT 1930 hed CLARANCE F HANSON var 24 år, boede til leje i Cuyahoga Falls, Summit, Ohio, United States - Adressen er lige nordøst for Akron. Han var gift med HELEN H HANSON 22 år og født i Ohio, de var blevet gift, da han var 22 og hun 21. Hans forældre var født i Danmark, hendes i Ohio. Han var formodentlig trykker.
Det er den samme, som i FT 1940 var 34 år, boede Ward 4, Cuyahoga Falls City, Cuyahoga Falls City, Summit, Ohio, United States, var født i Ohio ca. 1906 og gift med Helen L Hansen på 33). 

Det kan så også passse med, at det er den Clarence F Hansen der døde i Akron marts 2,1961)
På Oakwood Cemetery, Cuyahoga Falls, Summit, Ohio, United States står en gravsten med følgende inskription: HANSEN 1905 Clarence F. 1961. 1906 Helen L. 1994

1.1.4.1. MABLE HANSEN eller  MABELLE RENICK eller MABELLE LUCY SHIVELY  (NIELS HANSEN -  SØREN PETER HANSEN) 

November 4, 1893 blev Mabelle Lucy født i Ohio. (Ohio Deaths)
FT 1900 Mable Hansen på 7 år født november 1893. Hun var eneste barn i hjemmet hos Nelse Hansen og Della Hansen, der boede til leje i Springfield Township (excl. Akron City), Summit Ohio. Nelse var keramiker (potter).
FT 1910. Nu var Mable Hansen blevet 16 år gammel (født i 1894) og boede stadig i hjemmet hos Nelson Hansen og Della Hansen i Springfield, Summit, Ohio. Hun havde nu 2 søstre: Evaline Hansen på 7 (født i 1903) og Hellen Hansen på 1 (født i 1909). Mable havde ikke arbejde, Niels var stadig keramiker (potter). I hjemmet boede også hendes mormor, Lucy Chisnell, som var enke.
1917 blev Mabelle L Hansen gift med kasserer WILLIS M. RENICK. Ingen af dem havde tidligere været gift. Han var født i Indiana, hun i Akron, Ohio. Hans forældre hed Mary Williams og Henry Renick, hendes forældre Della M  Chisnel og Nelse E, Hansen (VI Summit, Ohio)
FT 1920. Januar 9. Willis Renick, lejer, 27 år, gift med Mabel Renick gift 26 år. Han var én, der vurderede folks kreditværdighed. De boede Ward 2, Akron City, Akron City, Summit, Ohio. De havde 2 lejere boende.
FT 1930. Willis M Reinick ejer 37 år. 25 år ved første ægteskabs indgåelse gift med Mabelle L Reinick 36 år. 24 år ved første ægteskabs indgåelse. Hun er fra Ohio, faderen fra Danmark og moderen fra Ohio. Han er fra Indiana, det er hans far også, men hans mor er fra Kentucky. Han vurderer folks kreditværdighed indenfor bilbranchen. Hun har ikke arbejde. De bor  Boston Township, Summit,Ohio. De har en søn Harold H Reinick, 8 år, Han er født i Ohio, faderen i Indiana og moderen i Ohio
FT 1940. Nu er Mabel Renick overhoved i familien, hun er 46 år og skilt. Harold Renick som stod som søn i 1930, står nu som nevø. Han er 18 år. Både Mabel og Harold boede Pennisula, Ohio. d. 1 april 1935.  Nu bor de som lejerere på adressen: Ward 2, Akron City, Akron City, Summit, Ohio. De har nu en logerende ved navn Raymond Shively. Han er 41 år, født i Missouri og søn af Mary og John Shively.
Søstrene Helen, Mable og Harriet boede naboer til hinanden i 1940
1947 Mabel Renick, 53 år, blev gift med en RAYMOND SHIVELY, 48 år. Han havde fødselsdag dec. 31 og hun nov. 4. De boede begge 869 Bank St. i Akron. Han var gummiarbejder, hun var ikke i arbejde. Hans forældre hed George A. Shively og Rena Robertson, hendes forældre var Della Chisnell og Nelse Hansen. De var begge fraskilte og havde været gift 1 gang tidligere. (Marriage Record, No 118, Summit County, Ohio)  Han var hendes logerende i 1940.
Dec. 3, 1953. Husmor Mabelle Lucy Shively døde 60 år gammel. Hun var født i Ohio nov. 4, 1893. Bopælen var 737 Allyn Street. Forældres navn blev opgivet som: Nelse Hansen og Della Chisnell. Det er hendes mand, Raymond Shively, der indberetter dødsfaldet.(Ohio Deaths).
​Dec 3, 1953: Nekrolog for Mabelle L. Shively, Akron. 60 år, 737 Allyn St., som døde i dag. Hun var medlem af Grace Evangelical and Reformed Church. Fru Shively efterlader sin mand, Raymond; en søn Harold Renick i Akron; to børnebørn og tre søstre, fru Evelyn Brandt fra Wadsworth, fru Helen Thompson og fru Harriet Fritsch fra Akron. (The Akron Beacon Journal (Akron, Summit, Ohio, United States of America) · 3 Dec 1953)
Mable Hansen og Willis M. Reinick har 1 søn:
1.1.4.1.1. Harold Renick (han kan dog også være søn af 1.1.4.2. Evelyn Marie Hansen 

1.1.4.2. EVELYN MARIE HANSEN eller EVALINE HANSEN  (NIELS HANSEN -  SØREN PETER HANSEN)

blev født i april 1, 1903 i Akron, Summit County, Ohio, USA (United States Social Security Death Index) 
Juni 2, 1920 blev Evelyn Marie Hansen gift med mægler CHARLES ELWOOD HARROD. Hendes mor var Della Chisnell (før hun blev gift) og hendes far var Nelsen Hansen. Hans far hed Charles M. Harrod og moderen hed Addie Bradley, før hun blev gift. Både Evelyn Marie og Charles Elwood var 18 år ved brylluppet og født ca. 1802. Brylluppet foregik i Windsor, Essex, Ontario, Canada. Så vidt jeg kan læse var Charles Elwood Harrod mægler (broker), da de blev gift. Charles tilhørte Church of Christ, mens hun tilhørte Reformed Church. Ved brylluppet boede han i Windsor, Ontario, og hun i Akron, Ohio. (Marriage Licenses)
Marts 1927 blev fraskilte kontorarbejder Evelyn M. Harrod, født i Akron gift med fraskilte gummiarbejder HARRY H. FISHER. De havde begge været gift én gang tidligere. Hun fyldte 24 år april 1, 1927, og han var netop fyldt 33 år marts 5, 1927. Hendes forældre var Della Chisnell (pigenavn) og Nelse Hansen. Hans forældre var Isaiah Fisher og Etta Schafer (pigenavn). Parrets adresse var 926 Nevins St., Akron (marriage certificate, Summit Couty)
FT1940 boede 37 årige Evelyn Fisher og 46 årige Harry Fisher i Akron City, Ohio. De havde tvillingerne Madeline og Jackeline på 11 år og Harry Jr. på 7 år boende hjemme.
Oktober 27, 1948 blev 45 årige fraskilte Evelyn M. Fisher gift for 3. gang. Denne gang med 43-årige JOSEPH JOHN BRANDT, som også havde været gift 2 gange tidligere. Han var ekspedient, født og boede også ved bryluppet i Akron på Roselawn Ave. Hans forældre hed Alma Korath og Gustave Brandt. Hun var også født i Akron og boede der også nu. Hun havde ikke arbejde. Hendes adresse var 122 N. Forge St. og hendes forældre var Della Chisnell og Nelse Hansen (Marriage Record, Summmit County)
Juni 18, 1976 døde Evelyn M. Brandt (Fisher) (pigenavn: Hansen) pludselig, 73 år gammel, på Wadsworth Rittman Hospital. Hun boede 195 S Pardee st. Hun var født i Akron, havde boet i Wadsworth i 26 år og før da i Akron. Hun var tidligere medlem af Cuyahoga Falls V. F.W., Post 1062 Auxiliary (en velgørende organisation for amerikanske soldater, der har været i krig udenlands). Hun efterlader sig sin mand Joseph J., døtrene Mrs. Billie Jean Pettijohn, Akron, Mrs. Harold (Madeline) Zimmer, St Charles, Mich., Mrs. John (Jacqueline) Hereda, Wadsworth; 10 børnebørn, 11 oldebørn og søstrene Mrs. Houston (Helen) Thompson og Mrs. Harriet Gast, begge fra Akron (Fra nekrolog i The Akron Beacon Journal)

Evelyn Marie Hansen havde disse børn. 
1.1.4.2.1. Harold H Harrod (Renick?). NB! Tvivl om han er søn af Evelyn eller 1.1.4.1. Mable Hansen 
1.1.4.2.2. Billie Jean Harrod
1.1.4.2.3. Jacqueline Ruth Fisher (gift Hereda)
1.1.4.2.4. Madeleine 
1.1.4.2.5. Harry Jr. Fisher 

1.1.4.3. HELLEN HANSEN eller HELEN RUTH HANSEN  (NIELS HANSEN -  SØREN PETER HANSEN)

Maj 14,1909 blev Hellen Hansen født i Akron. 
FT 1910  i Springfield, Summit, Ohio. Hellen er 1 år og født i 1909. Hun bor i hjemmet hos sine forældre Nelson Hansen og Della Hansen og søstrene Mable Hansen på 16 år (født i 1894) og Evaline Hansen på 7 (født i 1903) Niels var keramiker (potter). I hjemmet boede også hendes mormor  Lucy Chisnell, som var enke.
FT 1920. Forældrene var blevet skilt og Hellen boede hos moderen i Akron
FT 1940 i Akron. Ugifte Helen Hansen på 30 står som overhoved i familien. Hun er servitrice på en restaurant. Der bor kun hende og moderen enken Della Hansen på 65 på adressen Ward 2, Akron City, Akron City, Summit, Ohio.. 
​Søstrene Helen, Mable og Harriet bor naboer til hinanden i Akron i 1940
1947. 38-årige ekspedient Helen Ruth Hansen blev gift med  42-årige fragtkontorist HOUSTON E. THOMPSON. Han havde været gift en gang før, men var nu fraskilt. Det var Helen Ruths første ægteskab. Helen Ruths forældre var Nelse Hansen og Della Chisnell, hun var født i Akron, Ohio maj 14, 1909 og boede nu 869 Bank St., Akron. Hans forældre var Charles Thompson og Elizabeth Stobaugh, og han var født i Central City, Ky. Han boede nu 896 N. Howard St., Akron, Ohio. (Marriage Record, Summit County)
Jeg har ikke fundet efterkommere

1.1.4.4. HARRIET HANSEN - HARRIET HAZEL FRITSCH - HARRIET H GAST (NIELS HANSEN -  SØREN PETER HANSEN)

Harriet Hansen blev født okt 14, ca. 1913 i Akron. NB! Der opgives forskellig fødselsår ved hendes 3 ægteskaber.
FT 1920. var hun 7 år og boede sammen med sine søstre Evalyn Hansen 16 år og Helen Hansen 10 år hos den fraskilte mor Della Hansen i Akron. Desuden boede Dellas mor, Lucy Chisnell, som var en 82-årig enke og 6 lejere på bopælen. Hendes far Niels, boede hos søsteren og svogeren Christine og Christ Johnson, Akron Ward 6, Summit, Ohio, United States
1938 blev 25-årige Harriet Hansen gift med 32- årige GEORGE FRITSCH. Han var født feb. 22, 1906 i Akron, hun okt. 14, 1912 i Akron. Ingen af dem havde tidligere været gift, og de var allerede flyttet sammen i Akron. Han var plademetalarbejder, hun servitrice. Hans far hed Fred Fritsch og moderens pigenavn var Cora Snyder. Hendes forældre var Nelse Hansen og Della Chisnell (Marriage Record, Summit County)
FT 1940 Geo Fritsch (overhoved) 33 år og hans kone Harriet Fritsch på 27 år. De er begge født i Ohio og bor nu i Akron. De boede samme sted i 1935. Han er arbejder ved Wise Furnace hun er servitrice på en restaurant.
Søstrene Helen, Mable og Harriet boede naboer til hinanden i 1940.
1957 blev 45-årige arbejdsløse Harriet Hazel Fritsch gift med 49-årige stationschef FRANCIS JOSEPH GAST. Hun var født oktober 14, 1911 og han juni 23, 1907. Hans forældre var George Gast og Melanie Krumeich. Hun samme forældre som tidligere nævnt.  De var begge født i Akron. Hun var enke, han havde ikke tidligere været gift. Hun boede 67 Staw Street, Akron 4, Ohio og han 755 Hazel Street, Akron 5, Ohio. (Marriage Record, Summit County)
1968 blev 54-årige Harriet Hazel Gast gift med 49-årige lastbilchauffør EDWARD HOWARD VAN ATTEN. Hun var ikke i arbejde. De boede ikke langt fra hinanden på Hazel St. i Akron. Hun var født oktober 14, 1914. Hans forældre var Harry Van Atten og Nancy Cleo. Hendes forældre de samme, dog har moderen Della her fået mellemnavnet Mae (Marriage Record, Summit County)
Marts 23, 1995 døde Harriet H GAST 82 år gammel på Wadsworth Health Care Center efter lang tids sygdom. Hun blev født i Akron, og efterlader sig 2 niecer og deres børn. Hendes mand, FRANCIS er tidligere afgået ved døden, ligesom hendes søstre Helen Thompson og Evelyn Brandt. (Dødnotits i The Akron Beacon Journal (Akron, Summit, Ohio, United States of America) · 26 Mar 1995)
Der er ingen efterkommere

1.1.5.1.  HERBERT W HANSEN (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

blev født ca. 1902 i Ohio, USA (FT) 
Nævntes i FT 1910 som Hubert eller Hulbert, da var han 8 år og boede sammen med forældrene Theresa og Will Hansen og søsteren Ella hos bedsteforældrene i Akron, Ohio. Will arbejdede som keramiker for U.S. Stoneware Company
FT 1920 boede stadig som 17 årig hjemme hos forældrene i Akron - men nu ikke længere sammen med bedsteforældrene. Han kaldtes nu HERBERT W HANSEN - han arbejdede på en gummifabrik som en slags afsendelsesekspedient. Hans forældre kaldtes nu Tracy og William T Hansen. Hans 4 yngre søskende boede også hos forældrene.
(FT 1940 Måske var det ham - selvom han her kun hedder Herbert Hansen, der boede Ward 1, Ravenna City, Ravenna Township, Portage, Ohio, United States og var gift med Helen Hansen. Han var 37 og hun var 39. De var begge født i Ohio. Han var født ca. 1903 og var spildevandsoperatør i Ravenna by. Der var 2 hjemmeboende børn: Evelyn Hansen 14 år og født i Ohio og Ruth Hansen 11 år og født i Ohio. Helens far boede også i husstanden. Han var enkemand kom fra Østrig/Ungarn og var 73 år gammel. Hvis det var de rette personer, var det følgende også dem. Indskrift på gravsten:  Herbert W. Hansen 1902 - 1988 og Helen A. Hansen 1900 - 1977 
Ruth Hansen blev gift med 
Clarence Vargo. De havde en søn, der hed Steven M. Vargo, som døde 61 år gammel nov. 24, 2010 i Nelson Township)

1.1.5.2. ELLA MARIE HANSEN (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

November 27, 1907 blev Ella Marie Hansen født i Akron, Summit, Ohio, USA. Nævntes i FT 1910, hvor hun boede sammen med forældrene Theresa og Will Hansen og broderen Hulbert, Hubert eller evt. Albert hos bedsteforældrene i Akron, Ohio. Will arbejdede som keramiker for U.S. Stoneware Company
FT 1920 kaldtes hun ELLA M. HANSEN var 11 år og født i 1909. Boede hos sine forældre Theresa og Will Hansen i Akron, sammen med 4 søskende.
Pissocra Familien 1947, Innocentes og Theresas guldbryllupFeb. 15, 1929. blev Ella gift med CARL ANDREW PISSOCRA i New Philadelphia, Ohio. (oplysning fra Ronald Lee Pissocra)
FT 1930 Goshen, Tuscarawas, Ohio. Ella M. Hansen var nu blevet gift med Carl Andrew Pissocra. Han var født Nov. 27, 1907 (Ohio, County Births, 1841-2003  Tuscarawas Birth registers 1888-1908 vol 2) . De var begge 22 år gamle. Ella og Carl boede hos hans forældre Innocent (57 år) og Theresa Pissocra (52 år) i Goshen, Ohio. Både Carl A og hans far var købmænd. Som det kan læses i det følgende, overtog Carl A. omkring dette tidspunkt faderens købmandsforretning.
June 27, 1931 fødtes sønnen RONALD LEE PISSOCRA (Ohio, fødselsregister, 1908-1964)
August 4, 1933. Blev sønnen CARL EUGENE PISSOCRA født.

Carl Andrews far, lnnocente Pissocra, var fra Italien, men var blevet efterladt af sine forældre og senere adopteret af familien Antonio Terazzi fra et børnehjem. Familien Antonio Terazzi havde selv 5 børn, 2 piger og 3 drenge. Der er ikke meget viden om hans første barndom hos efterkommerne, da Innocente ikke gerne fortalte om denne tid, de vidste heller ikke om efternavnet Pissocra var hans dåbsnavn. Familien Terazzi emigrerede senere til USA og slog sig ned i Goshen i Ohio og Innocente kom med. Da han var 16 år, vendte han tilbage til Italien for at aftjene sin værnepligt i den italienske hær - det meste af tiden i Afrika. Efter soldatertiden vendte han tilbage til Goshen og sendte senere bud efter sin kæreste i Italien, Theresa Cogliati. Tilbage i USA var Innocentes første job i en kulmine. "Da Goshen kulminen lukkede flyttede  mange af folkene til Wainwright for at arbejde," sagde Innocents datter, fru Edith Bonvechio, i en Times-Reporter-historie, der blev offentliggjort i 1989. "Men far ville ikke flytte af en eller anden grund. Han forlod aldrig Goshen. " I stedet startede Innocente og Theresa Pissocra butikker i Goshen og Wainwright omkring 1916. "Deres købmandsforretning og ølstue var virkelig Goshens midtpunkt," sagde Ronald Pissocra, barnebarn af Innocente og Theresa. Kunderne kom langvejs fra til butikken, og dengang kunne man købe på kredit. Mange nye tilflyttede italienske familier fik hjælp af Pissocra til at slå sig ned og etblere sig i det nye land. "Senere købte deres datter, Edith, og hendes mand, Alex Bonvechio, Wainwright-butikken. I slutningen af ​​20'erne købte mine forældre Carl A. og Ella Pissocra Goshen-butikken," fortalte Ronald Pissocra. "De drev forretningen indtil efter anden verdenskrig og konverterede den derefter til et militært overskudslager indtil omkring 1954 eller 1955, da den blev lukket." Carl A. og Ella Pissocra, forældre til Ronald og Carl E., byggede huset, hvor familien Dave og Ruth Meese bor (, før de flyttede til New Philadelphia i midten af ​​50'erne. Børnene til Innocente og Theresa Pissocra var: Fru Edith Bonvechio, Fru Mary Heldt, Mr. Carl A. Pissocra og Fru Inez Heldt  (New Philadelphia Times Reporter. Apr. 26,1989 + Recollections of a Community Coshen - 1798 to 1998. August 1998)
FT 1940. Goshen, Tuscarawas, Ohio.  Carl og Ella - begge 32 år -  boede sammen med børnene Ronald L 9 år og Carl E 6 år. De har stadig købmandsforretningen.
1961. Ella M. Pissocra døde og blev begravet på Evergreen Burial Park, New Philadelphia, Tuscarawas County, Ohio, USA (Find a grave)
1989. sept. 6. Carl Andrew Pissocra døde 81 år gammel i Dover, Tuscarawas og blev begravet på samme gravsted som Ella på Evergreen Burial Park, New Philadelphia, Tuscarawas County, Ohio, USA (Find a grave)

 Carl A. og Ella Pissocra havde følgende børn:
1.1.5.2.1. Ronald Lee Pissocra (ELLA HANSEN - OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)
1.1.5.2.2. Carl Eugene Pissocra (ELLA HANSEN - OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

1.1.5.3. EMMET J. HANSEN (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

blev født ca. 1912 
FT 1920 Emmet J Hansen var 8 år og født 1812. Boede hos sine forældre Theresa og Will Hansen i Akron, sammen med 4 søskende
(FT 1940 Måske var det den Emmet Hanson på 27, der var gift med Margaret Hanson på 26. De boede 718 Main Ravenna City, Portage, Ohio. Han reparerede vandmålere ved vandværket/vandværkerne)

1.1.5.4. MILDRED HANSEN (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

blev født ca. 1914
FT 1920 var hun 6 år. Boede hos sine forældre Theresa og Will Hansen i Akron, sammen med 4 søskende.
Mildred Hansen Huber

1.1.5.5. IRENE HANSEN   (OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN) 

blev født ca. 1916.
FT 1920 var hun 4 år. Boede hos sine forældre Theresa og Will Hansen i Akron, sammen med 4 søskende
Irene Hansen Parolini 

1.1.6.1. RAYMOND BODEN (JENSINE CHRISTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

blev født 1903 eller 1904
I FT januar 1920 boede han hos sin mor Jensine Christine og stedfar Earl J. Sigourney i Los Angeles city, han var 16 år og gik i skole. Han var født i Ohio. Han står 2 steder på den samme folketælling. Først med moderen og stedfaderen, hvor han kaldtes Raymond Boden, var 16 år og født i 1904. Der stod, at han gik i skole og ikke havde arbejde. Han stod også nederst på siden med samme adresse. Her stor han dog med sin stedfars efternavn og kaldtes derfor Raymond Sigourney, var 17 år og født i 1903. Her var han automobilmekanikerlærling.

(kan han samtidig være den 17-årige Raymond Boden, der den 27-28. januar i 1920 var registreret som indsat på Preston School of Industry (Industriskole), Township 2, Amador, California, United States. Far født i Pennsylvania, mor i Danmark?  Preston School of Industry var en slags ungdomsfængsel, der var blevet oprettet ved San Quentin fængslet for at give dømte drenge en chance til at uddanne sig inden for et fag. Faderen var født i Pennsylvania, hvilket ikke passede med at i FT hos forældrene stod der, at han var født i Ohio - men der kan jo være taget fejl af far og stedfar?
1930. 27. år. Ungkarl. San Quentin Prison, Marin, California, United States. Far født i Pennsylvania, mor i Ohio. Han er vejarbejder under fængselsopholdet. Han har ikke deltaget i 1.  verdenskrig
1940. Raymond Boden. 37 år. Ungkarl.  Folsom State prison, Granite Judicial Township, Sacramento, California. Født i Ohio.  Havde gået i skole i 8 år.)

1.1.7.1. ROBERT R HANSEN. (HARRY HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

blev født ca. 1915. 
FT 1930 Han boede hos forældrene Harry og Mayme E. Hansen i Akron, Summit, Ohio. Han var 15 år og gik i skole
(FT 1940 var det formodentlig ham, der var blevet gift med E Laverne Hanson, som var født ca. 1919 og var 21 år. De boede Canal Winchester Village, Madison Township, Franklin, Ohio, United States, og før da havde de boet på landet, Fairfield, Ohio. Han var født i 1915 og var 25 år. Han kaldes her ROBERT R HANSON.) 

1.7.8.1. HELEN HENDRICSON (BERTHA HANSEN - PETER HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

Helen Hendricson

1.7.8.2. HARRY HENDRICSON  (BERTHA HANSEN - PETER HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

Harry Hendricson

1.7.8.2. CAROLINA HENDRICSON  (BERTHA HANSEN - PETER HANSEN - SØREN PETER HANSEN)

Carolina Hendricson

1.8.5.1.  ALBERT JAMES HANSEN (JOHANNES JAMES - JACOB HANSEN - JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Albert James Hansen blev født maj 5, 1926 i Chicago, Illinois.
Sept. 1943 - marts 1944 arbejdede han hos Walgreen Drug Co. i Chicago, Illinois. Ungkarl
April 4. 1944 kom han i flåden under 2. verdenskrig. Den aktive tjeneste startede den 23. juni 1944 og varede i 1 år 10 mdr. og 13 dage. (Notice of Seperation from the U. S. Naval Service). 
Han blev gift med ?
Han døde nov 25, 1979 in Hazel Crest, Il.

Albert James Hansen og ? fik 4 sønner

1.8.5.1.1. Raymond
1.8.5.1.2. Daniel
1.8.5.1.3. Jeffrey
1.8.5.1.4. John

1.8.7.1. George Erwin Hanson (OSCAR ERWIN HANSEN - JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

George Erwin Hanson blev født nov. 2, 1916 på Minneapolis City Hospital, Hennepin County,  Minnesota. Hans far, Oscar Erwin Hanson, var 21 år gammel. Adresse: 4312 30th Ave S.  Beskæftigelse: J..ster?, Mor Elisabeth Potarocke. Begge forældre var født i Wisconsin. Hun var hjemmegående. George Erwin var deres første levende barn. (​Certificate of birth. City of Minneapolis)
1920 census. George Hanson var 3 år,  født i Minnesota. Han boede til leje Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States med sin lillesøster på 1 år, Katherine Hanson, og sine forældre Oscar Hanson og Elizabeth Hanson. Juli 29, 2014. Døde fotograf George Erwin Hanson på Augustana Health Care Center of Mpls. I Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Søn af Elizabeth Hanson og Oscar Hanson. Han blev 97 år gammel, var fraskilt og ikke gift igen. Blev kremeret. Han havde gået i skole i 8 år. 
Skønt Georg Erwin var gift på et tidspunkt og også havde en søn, var der åbenbart ingen kontakt til denne søn, for da han døde var det en nieces mand, Chris Lynch, der stod noteret som meddeler omkring hans dødsfald. 
Inskription på gravstenen på Fort Snelling National Cemetery: George E. Hanson. PFC US Army. World War II. Nov 2 1916. Jul 29 2014. Company C 12th Infantery 4THDIV .

1.8.7.2.  Kathryn Ann Hanson  (OSCAR ERWIN HANSEN - JOHANNES MØLLER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Kathryn Ann Hanson blev født oktober 12, 1918 og døde  feb. 1, 2018
1920 census. Katherine Hanson var 1 år og boede til leje med sine forældre Oscar Hanson og Elizabeth Hanson på  Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States. 

Kathryn Ann Hanson blev gift med Alexander Constantine Olivera (Alex Olivera - A von Rabenau Olivera). Han var født den 10. marts 1916 i Californien. 
September 25, 2002 døde Alex Olivera. Hans nekrolog lød sådan: Olivera Alexander Constantine Olivera kom til verden den 10. marts 1916, som den ældste af 4 børn. Han flyttede som barn/ung fra Californien til Minneapolis med sin familie. Han havde en lang og fremtrædende karriere, der begyndte inden for kunst, mens han deltog i Vocational H.S. Han fortsatte med at studere til ingeniør ved Dunwoody Institute og tog der uddannelsen som industriel ingeniør. Han underviste i kunst ved Minneapolis Institute of Art og var kurator bag den første offentlige udstilling af den berømte kunstner, Georgia O'Keefe, på Walker Art Center. I 1946, i en alder af 30, kørte han en livlig kampagne for Minnesota State Senator. Alex var en pioner inden for international forretning og medvirkende til at åbne verdensmarkederne for firmaerne Minneapolis Moline og Graco, Inc. Under sin ansættelse i Graco modtog han den eftertragtede ¨”E '' for Export Award. (Præmie fra United States Department of Commerce til firmaer ell. personer, der særlig fremmer handlen med udlandet). Efter pensioneringen i 1981 vendte Alex tilbage til sin barndoms stat Californien i en to-årig ansættelsesperiode som international marketingkonsulent og endelig tilbage til Minneapolis igen, hvor han tjente sin ejendomsmæglerlicens. Alex elskede at samle kunst, især sjældne bøger og musik, med øje for samleobjekter, der ofte gik foran mainstream. Ved flere lejligheder blev han inviteret til at vise sine egne kunstværker på Lunds og andre steder rundt i byen. Som ivrig læser, litteraturhistoriker og sprogforsker blev Alex kendt for sin elskelige væremåde, humor, skarpe hukommelse, intellekt og karisma. På forskellige tidspunkter i sit liv var han medlem af Twin City Society of Engineers, The Masons, B.P.O.E., Moose og Elk Club. Frem for alt var han en hengiven og kærlig mand for sin kone og partner i livet i 65 år, Kathryn. Han var en dedikeret far og en dygtig uddanner af sine otte sønner og tre døtre. Han overleves også af sin bror, Maximilian og søster, Florentine, 19 børnebørn og to oldebørn. Alex var en ægte renæssancemand. Med sine egne ord: ”En klog mand er han, som altid kan undres ... for verden bliver hele tiden født på ny. Hvis vi ikke kan ændre verden, så den passer til vores ideer, kan vi ændre os selv til den nye situation, uanset hvad den måtte være. At få mest muligt ud af det, vi har, og leve med et lykkeligt hjerte. Så kommer foråret til os senest i slutningen af høsten”. Hans lys gik ud den 25. september 2002. Han var 86 år. Mindegudstjenesten afholdes søndag 29. september kl. 13:00 hos Cremation Society of Minnesota, 7110 France Ave S., 952-924-4100. Derefter en kort reception for familie og venner. (startribune)

Feb 1, 2018 døde  Kathryn Olivera. Nekrolog: Kathryn Olivera. Født i Mpls 12. oktober 1918, var Alex Oliveras livslange kone og ledsager i 66 år, indtil hans død i 2002. Hun var altid den stolte mor til 11 børn, hun var en talentfuld kok, en engagerende historiefortæller og yderst ressourcefuld, når det kom til de udfordringer, der var ved at sørge for så mange. Hun var begavet på mange måder, især med sund fornuft, som hun udmærkede sig med ligeligt fordelt i råd og disciplin. Deres første lejlighed lå på Nicollet Isl. Da familien voksede, flyttede de NØ for byen og til sidst mod syd, hvor de slog sig ned i St. Helena sogn, og hvor børnene gik på skole. Da hun var 25 år gammel og havde fem små børn, blev hun pludselig ramt af polio. På mirakuløst vis kunne hun kort tid efter forlade Sister Kenny Institute. Hun hjalp ofte dem, der havde mindre end hun selv, men at opdrage sin familie med de færdigheder, der var nødvendige for at få succes, var hendes største præstation. Ved hendes død havde hun allerede mistet en søster, en bror og to sønner. Hun overleves af 21 børnebørn og 23 oldebørn. Elskede og beundrede Kathryn klarede sig helt til det sidste, 1. februar 2018, hvor der kun manglede 8 måneder og 11 dage før hun fyldte 100 år. Den kristne begravelsestjeneste vil afholde en messe i St Helena katolske kirke, 3204 E 43rd St, 12. oktober 2018.  Mindebesøg kl. 9.00 og messe kl. 10. (startribune)

Kathryn Olivera og Olivera Alexander Constantine Olivera fik 11 børn, her nævnes kun nr. 10:

1.8.7.2.10. Elizabeth Olivera
 

1.9.1.1. EVELYN ELIZABETH SMITH (JOHN CHRISTIAN SMITH  - JOHANNE HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Evelyn blev født juli 18, 1909 i New Jersey.
I 1910 boede hun med forældrene Nelsina Gregersen og John Christian Smith på East Jersey Street, Elizabeth Ward 7, i Union County, New Jersey. Faderen var "brakeman" ved jernbanen (én, der bremser togvogne) (FT)
I 1920 boede de amme sted og Evelyn var nu 10 år gammel. Faderen havde samme job.
I 1930 boede hun stadig hos forældrene på Bond Street, Elizabeth Ward 12, i Union County, New Jersey. Da var hun 20 år gammel og lillebroderen Harvey var 9 år. Hun var ekspedient og faderen var stadig "brakeman" ved jernbanen  (FT) 
Hun blev i 1937 gift med August Joseph Schau. Han blev født  juni 27, 1907, i Elizabeth, Union, New Jersey, United States.
Han døde juli 7, 1965 i Roselle, New Jersey

Evelyn Elizabeth Smith og August Joseph Schau fik 3 børn:
1.9.1.1.1. August John
1.9.1.1.2. Alfred James
1.9.1.1.3. Linda 

1.9.1.2. HARVEY QUENTIN SMITH (JOHN CHRISTIAN SMITH  - JOHANNE HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Harvey Quentin Smith blev født i 1922 i New Jersey.
Han døde i 2000 i Volusia, Florida,  78 år gammel  

4. generation fortsættes...


5. GENERATION
1.1.2.1.1. ROBERT EDGAR ZEAGER  (MATILDA  M JOHNSON - KIRSTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN  - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Juli 2, 1910 blev Robert Edgar Zeager født i Rocky River, Cuyahoga, Ohio, United States. Det var en forstad til Cleveland.. 
Han blev gift med CHARLOTTE A BRUCE fra Indianapolis, Indiana - jeg ved ikke hvornår, men i 1942 boede de Watseka, Iroquois Co., Illinois. (Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947, sønnen Paul Allen Zeagers død 1944)
1937 Han står opført som salesman i Indianapolis ??
1940 fik de sønnen David B. Zeager. Da boede de 2518 Sutherland Ave., Indianapolis, Marion County, Indiana, USA.  Robert Edgar var sælger ved Allis-Chalmers Co, som bl.a. fremstillede maskiner til industrien og landbrugsmaskiner. Charlotte Bruce var 37 år, da David blev født. Hun har ikke tidligere født nogen børn (FØ)
December 13, 1942 fik de sønnen Paul Allen Zeager, som blev født i Indianapolis, Indiana. Han døde 1½ år gammel maj  27, 1944 i Watseka, Iroquois, Illinois og blev begravet på Crown Hill kirkegård, Indianapolis, Marion Co., Indiana. (Illinois Deaths and Stillbirths)
I 1980 blev Robert E Zeager som 69 årig gift med MARY ELIZABETH REMY ZEAGER, som var født 14 Jun 1911 i Indianapolis, Marion County, Indiana, USA. Det var hendes 3. ægteskab. Hun døde april 18, 2005, 93 år gammel i New Canaan, Fairfield County, Connecticut, USA. Hun blev begravet på Crown Hill kirkegård.  (Find a Grave)
Jan 7, 1995 døde Robert E Zeage 85 år gammel i Marion, Indiana. Han blev også begravet på Crown Hill kirkegård, Indianapolis, Marion County, Indiana, USA. Han delte gravsted og gravsten med sønnen David B Zeager, der var død året før. (United States Social Security Death Index og Find a Grave)
1.1.2.1.1.1. David Bruce Zeager (1940-1994
1.1.2.1.1.2. Paul Allen Zeager (1942-1944)

(1.1.3.1.1. BARBARA VIRGINIA HANSEN gift BARBARA VIRGINIA HUTCHINS (ALBERT WILLIAM HANSEN - HANS CARL MARIUS HANSEN - SØREN PETER HANSEN) født august 30, 1922 i Akron, Summit, Ohio, USA. Død august 30, 2006 i Port Angeles, Washington, USA)

(1.1.3.1.2. ALBERT W. HANSEN (ALBERT WILLIAM HANSEN - HANS CARL MARIUS HANSEN - SØREN PETER HANSEN) født 1924 i Ohio)

1.1.4.1.1. eller 1.1.4.2.1. HAROLD H HARROD eller HAROLD H RENICK (EVELYN MARIE HANSEN eller MABELLE L REINICK - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN  - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN) 

Juli 17, 1920. Harold H blev født. (United States Social Security Death Index). Han var søn af Evelyn Marie Hansen og hendes første mand Charles Elwood Harrod. NB! Tvivl om han er søn af Evelyn eller søsteren 1.1.4.1. Mable Hansen    
FT 1930. Harold H Reinick, 8 år, Han er født i Ohio, faderen i Indiana og moderen i Ohio. Her står Harold som søn af Evelyns søster og svoger Mabelle L Reinick og Willis M Reinick Willis vurdere folks kreditværdighed indenfor bilbranchen. De bor  Boston Township, Summit,Ohio. De har en søn Harold H Reinick, 8 år, Han er født i Ohio, faderen i Indianan og moderen i Ohio.
FT 1940. Harold Renick som stod som søn i 1930, står nu som nevø. Mabel Renick er  overhoved i familien, hun er 46 år og skilt. Harold er 18 år. Både Mabel og Harold boede Pennisula, Ohio. d. 1 april 1935.  Nu bor de som lejerere på adressen: Ward 2, Akron City, Akron City, Summit, Ohio.
Maj 25, 1948 blev 26-årige Harold H. Renick gift med 23-årige BETTY LOU RASMUSSEN i First Methodist Church, 263 E. Mill St., Akron. Han var skilt og hun blev gift for første gang. Han var sælger og født i Akron, Hans forældre hed Evelyn Hanson og Elwood Harrod. Hans nuværende adresse var 737 Allyn St., Akron. Hun var sekretær og født i Painesville i Ohio. Hendes forældre hed Irene Monroe og Edward Thomas Rasmussen. Hendes nuværende adresse var 885 Delia Ave., Akron1948. (marriage record, Summit County)
Juni 18, 1973 blev 52-årige Harold H. Harrod gift med 62-årige LAURA MAY RAUTH (pigenavn GEARHART) i United Methodist Church, Winchester i Virginia. Begge var fraskilte og født i Ohio. Han var født Juli 17, 1920 og hun December 21, 1905. Hans forældre stod som Evelyn M. Hansen og Charles E. Harrod. Hendes som Anna M. Hooker og Frederick Gearhart. Han boede 67 Straw St i Akron og hun 1065 Clark St i Akron (Marriage Certificate Frederick County, Virginia)
November 29, 1975 døde Harold H Harrod som 54-årig på Green Cross Hospital efter kort tids sygdom. Han boede 1965 Clark st og arbejdede for Bickett Security. Han var veteran fra 2. verdenskrig, var født  og levede det meste af sit liv i Akron. Han var medlem af den amerikanske legion post nr. 269. Han overleves af sin kone, Laura; steddatter, fru Louise Hykes fra Cuyahoga Falls, Ohio; søn JERRY RENICK fra Akron; seks børnebørn, fire børnebørn: mor og stedfar hr og fru Joseph Brandt fra Wadsworth Ohio, far Charles Harrod fra Indiniapolis Ind: søstrene Billie Pettijohn fra Minneapolis Minn., Jacqueline Hereda fra Wadsworth O., Madeleine Zimmer fra St Charles Mich.(Nekrolog i Akron Beacon Journal). Harold H. blev begravet på Rose Hill Burial Park, Fairlawn, Summit County, Ohio, USA (Find a Grave)
Juli 17, 2002 døde Laura May Gearhart Harrod 96 år gammel ) i Akron, Summit County, Ohio, USA.  Hun blev begravet på Rose Hill Burial Park, Fairlawn, Summit County, Ohio, USA. Hun var født december 21, 1905 i Crestline, Crawford County, Ohio, USA (Find a grave)

1.1.4.2.2. BILLIE JEAN HARROD (EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN  - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Juli 11, 1923 blev Billie J Harrod født i Akron, Summit, Ohio. Hendes far var Charles E. Harrod og hendes mor Evelyn M Hansen. (Social Security)
1947. Billie Jean Peebeles blev gift med RICHARD DALE WILLIAMS i Escambia County, Florida (Florida Marriages, 1830-1993)
Hun blev gift med HARRY PEEBLES (Hvornår?) 
1959. Billie Jean underskriver sig som Billie J ROOT, da sønnen Harry William Williams - for at gifte sig med Gwen Jane Llewellyn - har brug for moderens tilladelse, da han som 19-årig betragtes som mindreårig. 
23. oktober 1973 blev 50'årige Billie Jean BEHUM, 8805 Pendleton Pike, Indpls, Marion, Indiana gift med 51-årige ROBERT HEIDER PETTIJOHN, 9604 E. Washington, Indpls, Marion, Indiana. Hun arbejdede på et motel, han med en slags vedligeholdelse. Hun havde været gift 2 gange tidligere, den sidste mand var død. Han havde også været gift 2 gange tidligere, den sidste ægteskab var endt med skilsmisse. De var begge protestanter (VI)
December 22, 1997 døde Billie Jean Pettijohn og december 25, 1997 stod der i nekrologen i The Akron Beacon Journal, at hun var død i Barberton efter kort sygdom. Hendes datter Sandra var allerede død, med hun efterlod sig 3 sønner, det var Bill Williams i Minnesota, James Peebles i Barberton, Thomas Hockley i Brewster; ni børnebørn,og 11 oldebørn, samt søsteren Madelyn i Texas.
Billie Jeans børn:
1.1.4.2.2.1. Harry William Williams (kaldt Bill Williams). December 29, 1939
1.1.4.2.2.2. James Albert Peebles  Marts 5, 1941 - Maj 12, 2014
1.1.4.2.2.3. Sandra Jean Peebles 1942-1990 (gift Mayall)
1.1.4.2.2.4. Thomas Hockley ????? formodentlig forkert navn

1.1.4.2.3. JACQUELINE RUTH FISHER (EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN  - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Maj 1928 blev Jacqueline Ruth født. (Ohio Death Index)
Jul 23, 1950 blev 22 årige Jacqueline Ruth Fisher gift med 23-årige John Richard Hereda i Summit County, Ohio, United States. Han var elektiker og hun var servitrice. Hendes forældre var Evelyn Hansen og Harry H Fisher (Ohio, County Marriages)
Feb 13, 1991 døde hjemmegående Mrs Jacqueline Ruth (Fisher) Hereda, 62 år gammel i Wadsworth, Medina, Ohio, United States.  (Ohio Death Index)
Feb. 13, 1991 døde Jacqueline R. Hereda (født Fisher) på Wadsworth-Rittman Hospital efter længere tids sygdom. Hun var født i Akron, men boede i Wadsworth i 35 år. Hun var tidligere formand for VFW Post 1089 Auxiliary (en veteranforening for personer, der er beslægtede med nogen, der har været i krig i udlandet) Hun var også medlem af Sacred Heart Catholic Church, VFV Medina County Council Auxiliary, Women of the Moose 2070 (som støtter børn, der trænger til hjælp, samt ældreboliger for deres medlemmer), samt damernes fredag aften bowling liga. Fru Heredas mand John R. lever stadig, samt sønnerne og svigerdøtrene Michael og Elaine i Wadsworth, Greg og Debbie i Wadsworth, børnebørnene Tanya, Matthew, Michael Jr. Marcus, Marie, Teresa og Anne; søstrene Madeline Zimmer i Victoria, Texas, Billie Jean Pettijohn i Barberton. Hendes mor og stedfar Evelyn og Joseph Brandt er døde. (Nekrolog fra The Akron Beacon Journal (Akron, Summit, Ohio, United States of America). 15 Feb 1991)
1.1.4.2.3.1 Gregory Hereda  (1957-2009)
1.1.4.2.3.2. Michael

1.1.4.2.4. MADELEINE M FISHER  (EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN  - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Maj 1928 blev Madeline M Fisher født (Ohio fødselsregister , 1908-1964)
Juni 7, 1948 blev 20-årige Madeline Fisher fra Akron i Ohio gift med 20-årige HAROLD EUGENE ZIMMER fra Akron i Ohio i Forsyth, North Carolina, United States (North Carolina, County Marriages, 1762-1979   Forsyth Marriage licenses, 1948)

1.1.4.2.5. HARRY JR. FISHER (EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN  - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Harry Jr. Fisher blev født i Akron og døde i 1943 som 10-årig. (Nekrolog The Akron Beacon Journal) Hans far var Harry H. Fisher, født i Wooster, hans mor Evelyn Marie Hansen, født i Akron 

1.1.5.2.1. RONALD LEE PISSOCRA (ELLA HANSEN - OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN  - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Juni 27, 1931 fødtes RONALD LEE PISSOCRA i Goshen, Tuscarawas, Ohio. (Ohio, fødselsregister, 1908-1964). Han var forældrene Ella og Carl Andrew Pissocras første barn.  Hans forældre og bedsteforældre havde købmandsforretning og ølstue i Goshen. Ronald blev kaldt "Ron". Ronald fortalte i 2011 til Community of Goshen, Ohio, at han havde mange gode minder fra at hjælpe i butikken og levere dagligvarer hver tirsdag og lørdag til de fleste mennesker, der boede i og nær Goshen. Dengang var det den eneste forretning i Goshen området.
FT 1940. Goshen, Tuscarawas, Ohio.  Forældrene Carl og Ella havde fået børnene Ronald L på 9 år og Carl E på 6 år. Forældrene havde stadig købmandsforretningen.
Sept. 5, 1953 blev studerende Ronald Lee Pissocra - søn af Carl Pissocra og Ella Hansen gift med bogholder MARILYN JEAN GRAFF i Tuscarawas, Ohio. Hun var datter af Fred Graff og Nellie Stonebrook og havde været gift en gang tidligere. Ved brylluppet boede Ronald Lee  R. 4, New Philadelphia, Ohio - Det var samme adresse, han havde ved fødslen  (Ohio vielser 1774-1993).
Jan. 31, 1964. Ron Pissocra blev ansat som chefsekretær for Reeves Realty Co. i Dover. På det tidspunkt var han 32 år gammel og boede 403 E. 18th St., Dover i Ohio. Pissocra var fra Goshen og tog eksamen fra Midvale High i 1949, fik sin bachelorgrad i 1953 ved Muskingum College og hans master i detail- og forretningsforvaltning ved University of Pittsburgh i 1954. Derefter tjente han 2 år i hæren, hvorefter han i 1957 påbegyndte 7 års arbejde hos Union Hospital i Dover som forretningsmanager og  administrationsassistent. Pissocra er tidligere administrator i the First Moravian Church, han er også medlem af Dover Elks. Pissocra er gift med Marilyn (døbt Graff) fra New Philadelphia, de har 3 børn, Denise, 9, Jeff, 7 og Julia, 3. (Dover Daily Reporter. Jan 31,1964)
2010 døde Marilyn J. Pissocra efter kort tids sygdom. På gravstenen står der, at Marilyn blev  født i 1929. Hun blev begravet på Dover Burial Park, Dover, Tuscarawas County, Ohio, USA  (Find a Grave). I hendes nekrolog blev hun beskrevet som "en kærlig kone, mor og bedstemor; familielivet var af største betydning for hende. Marilyn nød at shoppe for at kunne give en helt speciel gave, og hendes børnebørn husker hende for at bage "de bedste chokoladekager i verden." Hun var et trofast medlem af the First Moravian Church  i Dover. Hun efterlader sig sin mand, Ron; to døtre, Denise (James) Kilgore i Columbus og Julie (Steve) Williams i Dover; en søn, Jeffrey Pissocra i Dublin, Ohio; seks børnebørn, Jessica (Nathan) Corum, Mara Kilgore, Brian og Eric Williams og Joseph og Emily Pissocra; to søstre, Merle LeVoie i Fort Lauderdale, Fla., og Sara (Glenn) Beaber fra Columbus; to brødre, Don (Hazel) Graff og Paul (Juanita) Graff, begge New Philadelphia; samt mange niecer og nevøer."  (The Times Reporter. Apr. 9 to Apr. 10, 2010)

1.1.5.2.2. CARL EUGENE PISSOCRA (ELLA HANSEN - OLE HANSEN - SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Ca. 1934. Carl E Pissocra blev født
FT 1940. Goshen, Tuscarawas, Ohio.  Forældrene Carl og Ella havde en købmandsforretning og havde børnene Ronald L på 9 år og Carl E på 6 år. 
June 1, 1959. The Daily Times from New Philadelphia, Ohio: MARILYN RUTH DAVIS er blevet gift med Carl E. Pissocra
Jan. 27, 1967 I et indlæg i avisen The Daily Reporter, Dover, Ohio blev Carl E Pissocra præsenteret af First National Bank i Dover, Ohio som: "kontorchef for Boulevard St. afdelingen. Carl Pissocra har taget eksamen fra Midvale High og har sin B. A. grad fra Muskingum College, hvor han tog hovedfag i økonomi og forretningsadministration. Før han kom til First National Bank i 1959 arbejdede han for Socony Mobil Oil Co. Udover at styre kontoret er han vicepræsident og leder af afdelingen for låneafdrag. Han og hans kone, hvis ungpigenavn er Marilyn Davis, og deres 3 børn bor på 318 S. McKinley St., Dover. Pissocra er kordegn/hjælpepræst i den nye Philadelphia First United Church of Christ og medlem af New Philadelphia Elks, YMCA's (KFUM’s) bestyrelse og Union Country Club. Han er kasserer i de sidstnævnte 2 organisationer."
Juni 11, 1974. The Daily Reporter, Dover, Ohio: "Bankdirektør Carl E. Pissocra fra Peoples National Bank Trust afslørede i dag planerne for bankens nye hovedkontor i Dover centrum. Det ville blive en toetagers bygning, der ville koste ca. 800.000 dollars og erstatte det nuværende kontor på W. 3rd og Tuscarawas Av. Banken skal bruge mere end 1 acre jord og har for nylig opkøbt 2 nabobygninger". Derefter fortsætter beskrivelsen af denne meget moderne bank med 12.800 square feet (1189.159 m² ) kontorplads, klimavenlige vinduer, rulletrapper, 7 kundekasser, kontorer til betjening af kunder og andre til bogholderiet, 4 drive-in stationer og en stor åben plads udenfor banken til at afvikle officielle og kulturelle events. Nedrivning og byggeri skal efter planen være afsluttet om 1 år.

1.8.7.2.10. Elizabeth Olivera er datter af Kathryn Olivera og Alexander Constantine Olivera. Hun hedder nu Elizabeth Gross og bor i Maryland, USA

5. generation fortsættes...

6. generation

1.1.2.1.1.1. DAVID BRUCE ZEAGER (ROBERT EDGAR ZEAGER - MATILDA  M JOHNSON - KIRSTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

November 11, 1940 blev David Bruce Zeager født i byen Indianapolis, Marion County, Indiana, USA. Gadenavn: 2518 Sutherland Ave. Faderen var Robert Edgar Zeager, 30 år gammel, han var født i Lakewood, Ohio og sælger ved Allis-Chalmers Co, en virksomhed, der bl.a. fremstillede maskiner til industrien og landbrugsmaskiner. Moderen var Charlotte Bruce, hun var 37 år, da hun fødte David, som var hendes førstefødte. Hun var også selv født i Indianapolis (FØ).
Juli 22, 1967 Blev den 26-årige David B. Zeager gift med den 22-årige MARILYN J. SHORT i Indianapolis. Hans adresse var 6410 Johnson Rd i Indianapolis, hendes var 8234 Laura Lynne Lane i Indianapolis. Han arbejdede med produktionskontrol, hun i et telefonselskab. Ingen af dem havde tidligere været gift. De var begge født i Indiana. (Record of Marriage)
June 9, 1994 døde David Bruce Zeager på St Vincent Hospital (86th ST) i Indianapolis af kræft. Han var fraskilt, havde arbejdet som hovedentreprenør og havde boet 3827 Guilford Ave. Hans forældres navn var Robert Edgar Zeager og Charlotte Bruce. Han blev begravet på Crown Hill kirkegård, Indianapolis, Marion County, Indiana, USA. (United States Social Security Death Index). Han kom til at dele gravsten med sin far Robert Edgar Zeager, som blev begravet året efter (find a grave).

1.1.2.1.1.2.  PAUL ALLEN ZEAGER (ROBERT EDGAR ZEAGER - MATILDA  M JOHNSON - KIRSTINE HANSEN - SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Dec. 13, 1942 blev Paul Allen Zeager født 
Maj 27, 1944 døde han igen, kun 1½ år gammel. Hans forældre var Charlotte A Bruce og Robert E. Zeager. Han døde i Watseka, Iroquois, Illinois og blev begravet Indianapolis, Marion Co., Indiana.

1.1.4.2.1.1. JERRY RENICK (HAROLD H RENICK - EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN) 
1.1.4.2.2.1. HARRY WILLIAM WILLIAMS  også BILL WILLIAMS (BILLIE JEAN HARROD - EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

December 1939 blev Harry William Williams født i Akron, Ohio 
1959 blev 19-årige sælger Harry William Williams gift med 20-årige GWEN JANE LLEWELLYN. Billie Jean underskriver bryllupspapirerne som Billie J ROOT med pigenavnet Billie J. Harrod. Harry William har brug for moderens tilladelse, da han som 19-årig betragtes som mindreårig. Harry William var født december 1939 i Akron og boede nu 40 Sandy Lane Drive, Elyria, Ohio. Det var hans første ægteskab. Hans fars navn var Harry W. Peebles. Gwen Jane Llewellyn var 20 år, maskinskriverske på et kontor. Hun var født i Barberton, Ohio, og boede nu 41 5th Street, NE., Barberton. Hendes fars navn var Sterling Llewellyn og moderens pigenavn var Mary J. Brown (VI)
Aug 18, 2013. Nekrolog for Harry W også kaldt Bill Williams. Hary "Bill" Williams fra Loretto blev 73 år gammel. Han efterlader sig sin hustru gennem 54 år, Gwen, døtrene  og svigersønnerne KELLY BELLINGHAM og Robert, KERRY ANDERSON og Scott; barnebarnet Conor Bellingham, hundevennerne Cowboy og Ruby (og ???). Han blev født i Akron, Ohio og tog eksamen fra Akron universitet. Bill arbejdede med international marketing for Control Data Corp. og Wilson Learning Corp. Han var en verdensrejsende,og tilbragte år i Sydafrika med familien. Skønt Bills død kom alt for tidligt blev han passet kærligt til det sidste i sit hjem af sin familie og kære ven, Beverly Lang. Mindegaver i forhold til Bill bedes givet til Animal Humane Society. (Star Tribune: Newspaper of the Twin Cities (Minneapolis, MN))

1.1.4.2.2.2. James Albert Peebles (BILLIE JEAN HARROD - EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

James blev født marts 5, 1941 i Akron 
Marts 1959 blev 18 årige James Albert Peebles, født marts 5, 1941 gift med 17 årige ROSEMARY ANN YEAGER født sept. 29, 1941. Han var body and Fender man (vistnok noget med bilreperationer), hun havde ikke noget arbejde. Hans adresse var 915 Hunt Street, Akron 6, Ohio, og hendes var 3082 Hillier Road, Barberton. De var begge født i Akron, Ohio. Da han var 18 år, da han blev gift og derfor var mindreårig, måtte faderen Harry W. Peebles og moderen underskrive hans bryllupspapirer. Moderen underskrev med navnet Billie J ROOT, som hun havde gjort ved broderen Harry Williams bryllup 2 år tidligere. (marriage Record No. 165, Summit County, Ohio)
Nov. 1970. Rosemar A Peebles (Rosemary Ann Yeger) blev bevilget skilsmisse. På det tidspunkt var der 5 mindre børn. (Ohio, Divorce Abstracts, 1962-1963, 1967-1971, 1973-2007)
Oktober 1979 blev 38-årige James Albert Peebles gift med 32-årige RUTH ANN STREBIC. James Albert var selvstændig, hun var uden arbejde. Her står hans fødselsdag til marts 10, og hans mors pigenavn står som Billie Jean Brandt - hvilket var hans mormors navn fra hendes sidste ægteskab. Han har været gift 2 gange tidligere og er blevet skilt begge gange. Den tidligere kone, som han var blevet skilt fra nogle måneder tidligere hed LOVINA PEEBLES. Hun havde også været gift to gange tidligere. (VI)
Maj 12, 2014 døde James A. Peebles, 73 år gammel. Han blev født marts 5, 1941 i Akron, som søn af afdøde Harry og Billie Jean Peebles. Hans søster, Sandra Mayall, er allerede afgået ved døden. Han efterlader sig  børnene 
Kimberly Rich, Connie Headrick, Donald (Ann) Peebles, Crystal (David) Hecker og Darlene (Keith) Bowersox, samt mange børnebørn og oldebørn. (Dødsnotits i Akron Beacon Journal (OH) marts 18, 2014)

1.1.4.2.2.3. Sandra Jean Peebles (gift Mayall) (BILLIE JEAN HARROD - EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Feb 17, 1942 Sandra Jean Peebles blev født  i Akron, Summit, Ohio.
Nov. 12, 1966 blev 24-årige Sandra J Baker gift med 26-årige WAYNE R MAYALL i Los Angeles City, California, USA
Maj 15, 1990 Døde Sandra Jean Peebles, født feb 17, 1942 i Akron, Summit, Ohio. Hendes forældre var Billie J Harrod og Harry W. Peebles. Hun har været registreret i følgende navne. Dec. 1957: Sandra Jean Peebles; nov 1963 Sandra Jean Baker; jan 20, 1975  Sandra Jean Mayall; maj 22, 1998 S J Mayall (Social Security)
Maj 20, 1990 døde Sandra J. Mayall, 48 år. Sandra boede hele sit liv i Akron-området. Hun efterlader sig sin mand Wayne; datteren Michelle Wagner, moderen Billie Pettihohn og brødrene Bill Williams og James Peebles. (Dødsnotits i The Akron Beacon Journal (Akron, Summit, Ohio, United States of America) · 22 May 1990)

1.1.4.2.3.1 GREGORY J HEREDA (JACQUELINE RUTH FISHER - EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

Juli 25, 1957 blev Gregory J. Hereda født  i Akron
Oktober 22, 2009 døde Gregory J Hereda, 52 år, fra Wadsworth, på grund af komplikationer ved knoglemarvskræft. Han var født den 25. juli 1957 i Akron, Ohio, forældrene var afdøde John og Jacqueline Hereda. Greg var  medlem af Sacred Heart Catholic Church, Han havde eksamen fra Wadsworth High School årgang 75, modtog sin bachelorgrad fra universitetet i Akron, var ansat hos Univar USA i 23 år, fungerede som hjælpeassistent i Wadsworth i 25 år og var medlem af Cleveland Chemical Association, Cleveland Paints og Coatings, FPO og FOPA. Greg nød sit arbejde, spillede golf med sine venner, tog på ferier med sin familie, besøgte sine børn og var en hengiven Buckeye Fan (Et kælenavn for de atletiske hold, der repræsenterer Ohio State University i Columbus, Ohio - kommer af kastanie, som er det officielle træ i Ohio. Han efterlader sig sin kone, DEBBIE (pigenavn CARETTA), døtrene Marie (Matt) Couling i New York, Teresa Hereda i Indiana og Anne Hereda fra Columbus, Ohio; en bror og svigerinde, Michael og Elaine Hereda og adskillige niecer, nevøer, tanter og onkler lokalt og i Pennsylvania - og desuden sin hund og ledsager Muchacho. ( Nekrolog i Akron Beacon Journal (OH) - Sunday, October 25, 2009) 

1.1.4.2.3.2. Michael (JACQUELINE RUTH FISHER - EVELYN MARIE HANSEN - NIELS HANSEN - SØREN PETER HANSEN - SIDSEL KIRSTINE NIELSDATTER og HANS SØRENSEN)

6. generation fortsættes...


© Artiklen er skrevet af Gudrun Rishede, Ribe.
Husk venligst kun at kopiere citater til andre hjemmesider - ikke lange afsnit eller billeder uden aftale. Jeg vil dog blive glad for omtale af og en henvisning til denne artikel - meget gerne med et link til rishede.net 
Du må gerne downloade og udskrive til eget brug, undervisning og arkiver. Skal du bruge artiklen i større sammenhænge, eller har du tilføjelser eller rettelser, bedes du venligst henvende dig til mig. Du kan finde mine kontaktoplysninger på dette link: hjem