Susanne Sørensdatter. Gravskrift

Susanne Sørensdatter døde i 1855 kun 29 år gammel, og det er hendes gravskrift, der kan ses på denne side. En gravskrift er en nedskrevet tekst om en afdød, og er altså at sammenligne med en nekrolog eller en begravelsestale.

Susanne Sørensdatter var husmor og gårdkone på Mosegaard i Glattrup i Rårup sogn. Det var hun blevet som 18-årig i 1844. Dengang havde hun overtaget gården fra forældrene, og samtidig var hun blevet gift med den 33-årige Christen Christensen fra Gl. Sole i Øster Snede sogn. 

I familien fortælles det, at brudeparret først så hinanden kort tid før brylluppet. Da var Christen Christensen og en forlover kommet kørende ind på gårdspladsen i hestevogn, Susanne Sørensdatter og hendes forældre havde stået på trappen for at tage imod. Da Susanne så de to mænd på bukken, måtte hun spørge, hvem af mændene, der var frieren.
Nu døde Susanne så 11 år senere. Hun nåede aldrig at blive glad for sit ægteskab.

Fortsættes under gravskriften, hvor også teksten på gravskriften kan læses.

Grav Skrift over Susanna Sørensdatter

Født i Glattrup d: 20 Januar 1826,
og døde Sammesteds d: 5 April 1855.
Hendes alder var 29 Aar, 2 M. og 15 Dg.

Gud havde antaget Hende i Daaben og gjort Hende 
til sit Barn og Himmelens Arving, og uddrevet 
Hende af Denne Verdens Mørke og vildfarende 
Lærdom, og oplært Hende i Guds rene ord og sande 
Lærdom, som er Verdens Børn en forargelig 
Lærdom, fordi den fører Korset med sig. Men det er Vejen til 
Himmelens Land. Denne Vej har vores Frelser selv gaaet, han 
blev bespottet og forfulgt, og hvo der vil gaae denne Vej, gaaer 
det ligesaa. En Tjener er ikke bedre end sin Herre. Hun 
var en salig, taalmodig Korsdragerinde: Thi Hun prøvede
at Korset var Himmel=Vejen at føre Hende hjem paa.
Hun er nu alt befriet,
Ved Lammets Blod indviet
Til Himlens Fryde=Sal;
Vi Andre staae tilbage,
Med Sorg og Ve og Klage,
I denne Græde=Dal

Gud samle os med Hende, alene for Lammets udøste Blods Skyld.

Hvorfor skulle Susanne Sørensdatter og Christen Christensen giftes? Og hvorfor skulle det gå så hurtigt?

Susannes far, Søren Olesen, kunne i 1844 ikke længere drive Mosegård på grund af sygdom. Derfor skulle det hurtigt bestemmes, hvem der skulle overtage gården. Det blev Susanne Sørensdatter, selv om hun kun var 18 år gammel, ugift og i øvrigt Søren Olesens 7. barn ud af 8. Men for at arve og videreføre gården måtte Susanne først have en ægtemand, der kunne stå for driften af gården. Det nygifte par overtog Mosegård allerede 10 dage efter brylluppet, og Søren Olesen døde et år senere. 
Det var altså på grund af Søren Olesens sygdom, at brylluppet skulle overstås så hurtigt - og uden at brudeparret havde lært hinanden at kende.

Susannes forældre, Maren Hansdatter og Søren Olesen, hørte til vækkelsesbevægelsen De stærke Jyder1, som især var koncentreret i landsbyer omkring Horsens og Vejle i 1800-tallet. Maren Hansdatter var datter af den kendte smed Hans Nielsen Smed i Korning2 og Søren Olesen havde tidligere været gift med Johanne Marie Jensdatter, hvis omvendelsesberetning3 kan læses andet sted her på hjemmesiden. Det var altså fremtrædende personer indenfor De stærke Jyder, der skulle have deres datter gift, og for forældrene var det magtpåliggende, at Susanne Sørensdatter blev gift med en mand med samme tro. Selvfølgelig skulle Christen Christensen helst være en dygtig landmand og en god mand, men hans vigtigste egenskab i forhold til ægteskabet, var at han hørte til samme vækkelsesbevægelse4
Susanne Sørensdatters og Christen Christensens bryllup var altså arrangeret af forældrene, som havde forespurgt hos bekendte, om de kendte et passende parti til datteren.

Susanne Sørensdatter nåede at føde 4 børn, hvor 3 overlevede hende: Maren Christensen (1846-1929), Elisabeth Marie Christensen - kaldt Lise (1848-1920) og Søren Christian Christensen (1851-1916).
Den ældste, Maren, var blevet bortadopteret til Christens lillesøster og svoger, som ingen børn havde selv. En datter, Marie Catrine, døde som 3-årig.

1 Læs om De stærke Jyder på dette link: De stærke Jyder
2 Læs om Hans Nielsen Smed på dette link: Hans Nielsen Smed i Korning 
3  Læs Johanne Marie Jensdatters omvendelsesberetning på dette link: Johanne Marie Jensdatters omvendelsesberetning  
Christen Christensen skulle senere få en vigtig rolle som lærer på De stærke Jyders skole i Glattrup, og den historie vil senere kunne læses her på hjemmesiden. Han var i øvrigt en dygtig og velbegavet landmand. 


Mundtlige kilder:

  • Henry Sørensen, Juelsminde. Henry er tidligere ejer af Mosegård i Glattrup. Susanne Sørensdatter og Christen Christensen var hans oldeforældre. 

Skriftlige kilder:

  • Mosegård. En gammel gård i slægtens varetægt siden 1700-tallet. Udvalgt og samlet af Henry Sørensen
  • Herluf Hegnsvad: Hans Nielsen Smed og hans slægt

Artiklen er skrevet af Gudrun Rishede, Ribe. Feb. 2021. Susanne Sørensdatter var søster til min tipoldemor Johanne Marie Sørensdatter. Johanne Marie Sørensdatter og hendes mand, Søren Chr. Jensen, var nærmeste nabo til Mosegård og Susanne Sørensdatter og Christen Christensen

Læs også om Susanne Sørensdatters og Christen Christensens bryllup i artiklen Niels Hansen og Susanne Sørensdatter - Et ægteskab blandt trosfæller i Rårup og Øster Snede


© Gudrun Rishede. Husk venligst kun at kopiere citater til andre hjemmesider - ikke lange afsnit eller billeder uden aftale. Jeg vil dog blive glad for omtale af og en henvisning til denne artikel - meget gerne med et link til rishede.net 
Du må gerne downloade og udskrive til eget brug, undervisning og arkiver. Skal du bruge artiklen i større sammenhænge, eller har du tilføjelser eller rettelser, bedes du venligst henvende dig til mig. Du kan finde mine kontaktoplysninger på dette link: hjem